شاخص یاب
آرژانتین
آرژانتین

پزوی آرژانتین / دلار

0.0266
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 01:08:09
0 (2.21%)
تغییر ۳ ماهه
0 (26.52%)
تغییر ۶ ماهه
0 (49.81%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,155
قیمت روز
4 (0.35%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 10:01:36
303 (35.56%)
تغییر ۳ ماهه
353 (44.01%)
تغییر ۶ ماهه
1,155 (0.00%)
نوسان سالیانه

Bolsa G

34,263
قیمت روز
346 (1.02%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 01:02:08
5,922 (20.89%)
تغییر ۳ ماهه
7,215 (26.67%)
تغییر ۶ ماهه
198 (0.58%)
نوسان سالیانه

بازار سهام آرژانتین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apple DRC 590 25432.76B - 590 590 5.00 0.85% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۳۳
Alphabet 1420 21790.76B - 1420 1420 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۳۴
MercadoLibre DRC 6510 21790.76B - 6500 6600 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۳۴
Microsoft DRC 795.5 21178.31B - 795.5 800 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۳۴
JPMorgan Chase DRC 384.5 9917.17B - 384.5 384.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۳۴
Johnson & Johnson DRC 969 9097.30B - 969 969 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۳۴
Royal Dutch Shell A DRC 916 8245.93B - 916 916 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Bank of America DRC 545 7989.81B - 545 545 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۳۴
Wal Mart Stores DRC 1214 7064.84B - 1214 1214 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۳۴
Chevron DRC 517.8 6753.44B - 517.8 517.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ساعت ۱:۳۳
AT&T DRC 370 6575.66B - 370 370 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۵
Intel DRC 366 6475.31B - 366 366 2.00 0.55% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۳۳
Home Depot DRC 1539.6 6291.10B - 1539.6 1539.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۳۲
Pfizer DRC 804 5932.19B - 804 804 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۳۴
Toyota Motor ADR 843 5919.33B - 843 843 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۵
Verizon DRC 1073.5 5810.87B - 1073.5 1073.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۳۴
Cisco Systems DRC 323.55 5656.85B - 323.55 323.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۳۲
Coca-Cola DRC 365 5217.15B - 365 365 9.00 2.53% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۳۳
Citigroup DRC 77.9 4769.90B - 77.9 77.9 1.40 1.83% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۳۳
Merck & Co DRC 284 4564.72B - 284 284 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۲:۰۲
Total CEDEAR DRC 790 4523.02B - 790 790 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۲:۳۳
Unilever NV DRC 685.65 4516.82B - 685.65 685.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ساعت ۲:۳۳
Walt Disney DRC 522 4366.82B - 522 522 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۳۴
PepsiCo DRC 960 4314.83B - 960 960 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
E I du Pont de Nemours 407.1 4276.53B - 407.1 407.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۳۲
SAP ADR 700.2 3969.89B - 700.2 700.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Nike DRC 930 3590.00B - 930 930 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۷ ساعت ۱۹:۳۵
IBM DRC 460 3584.69B - 460 460 0.50 0.11% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۳۳
McDonald DRC 1697.5 3439.06B - 1697.5 1697.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۳۴
General Electric DRC 68.8 3304.32B - 68.8 68.8 0.20 0.29% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۳۳
BHP Billiton DRC 970.15 3295.45B - 970.15 970.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
3M DRC 1432.5 3264.63B - 1432.5 1432.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۳۴
Siemens CEDEAR 736.75 3042.87B - 736.75 736.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Santander 174.5 2900.27B - 174.5 174.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ ساعت ۱:۳۴
Rio Tinto ADR 254.5 2746.10B - 254.5 254.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Bristol-Myers Squibb DRC 2269.8 2528.63B - 2269.8 2269.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ساعت ۲:۳۳
Lockheed Martin DRC 10693 2357.84B - 10693 10693 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۲۲:۳۳
American Express DRC 384 2357.00B - 384 384 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۲ ساعت ۲۰:۰۳
Caterpillar DRC 888 2267.55B - 888 888 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ ساعت ۱:۳۴
Gazprom 87.6 1993.84B - 87.6 87.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۶:۳۲