کالایاب
شاخص یاب
آرژانتین
آرژانتین

پزوی آرژانتین / دلار

0.0237
قیمت روز
0 (0.42%)
تغییر روزانه
۶ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 19:15:18
0 (9.89%)
تغییر ۳ ماهه
0 (8.85%)
تغییر ۶ ماهه
0 (52.22%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,311
قیمت روز
4 (0.31%)
تغییر روزانه
۶ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 19:02:07
459 (53.87%)
تغییر ۳ ماهه
459 (53.87%)
تغییر ۶ ماهه
1,311 (0.00%)
نوسان سالیانه

Bolsa G

33,166
قیمت روز
143 (0.43%)
تغییر روزانه
۶ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 02:05:26
5,112 (18.22%)
تغییر ۳ ماهه
821 (2.41%)
تغییر ۶ ماهه
1,592 (5.04%)
نوسان سالیانه

بازار سهام آرژانتین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apple DRC 793 25432.76B - 793 793 4.00 0.50% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۵:۰۴
MercadoLibre DRC 10499 21790.76B - 10499 10499 1.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۵:۰۴
Alphabet 1749 21790.76B - 1749 1750 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Microsoft DRC 994 21178.31B - 994 994 7.00 0.71% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۵:۰۴
JPMorgan Chase DRC 438.5 9917.17B - 438.5 438.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱:۳۵
Johnson & Johnson DRC 1026 9097.30B - 1026 1026 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱:۳۴
Royal Dutch Shell A DRC 916 8245.93B - 916 916 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Bank of America DRC 550 7989.81B - 550 570 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Wal Mart Stores DRC 1265 7064.84B - 1265 1265 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ساعت ۲۲:۳۵
Chevron DRC 575 6753.44B - 575 575 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲:۰۵
AT&T DRC 415 6575.66B - 415 415 37.50 9.93% ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ ساعت ۳:۰۴
Intel DRC 440 6475.31B - 440 440 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۳:۳۵
Home Depot DRC 1867 6291.10B - 1867 1867 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۳۴
Pfizer DRC 874 5932.19B - 874 874 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ ساعت ۱:۳۴
Toyota Motor ADR 843 5919.33B - 843 843 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۵
Verizon DRC 1040 5810.87B - 1040 1040 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱:۳۴
Cisco Systems DRC 425 5656.85B - 425 425 63.50 17.57% ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ ساعت ۲۳:۰۴
Coca-Cola DRC 388 5217.15B - 388 388 2.00 0.52% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۵:۰۴
Citigroup DRC 84.8 4769.90B - 84.8 84.8 0.10 0.12% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۵:۰۴
Merck & Co DRC 350 4564.72B - 350 350 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۰۲
Total CEDEAR DRC 790 4523.02B - 790 790 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۲:۳۳
Unilever NV DRC 685.65 4516.82B - 685.65 685.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ساعت ۲:۳۳
Walt Disney DRC 570 4366.82B - 570 570 3.00 0.53% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۵:۰۴
PepsiCo DRC 960 4314.83B - 960 960 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
E I du Pont de Nemours 423 4276.53B - 423 423 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۵
SAP ADR 700.2 3969.89B - 700.2 700.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Nike DRC 1008 3590.00B - 1008 1008 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۶ ساعت ۱:۳۴
IBM DRC 580 3584.69B - 580 580 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۵
McDonald DRC 1890 3439.06B - 1890 1890 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۴
General Electric DRC 83 3304.32B - 83 83 2.50 3.01% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۵:۰۴
BHP Billiton DRC 970.15 3295.45B - 970.15 970.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
3M DRC 1652 3264.63B - 1652 1652 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۳۵
Siemens CEDEAR 736.75 3042.87B - 736.75 736.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Santander 174.5 2900.27B - 174.5 174.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ ساعت ۱:۳۴
Rio Tinto ADR 254.5 2746.10B - 254.5 254.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Bristol-Myers Squibb DRC 2269.8 2528.63B - 2269.8 2269.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ساعت ۲:۳۳
Lockheed Martin DRC 10690 2357.84B - 10690 10690 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ ساعت ۲۳:۰۵
American Express DRC 384 2357.00B - 384 384 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ ساعت ۲۰:۰۳
Caterpillar DRC 985 2267.55B - 985 985 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۲۲:۳۵
Gazprom 87.6 1993.84B - 87.6 87.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۶:۳۲