کالایاب
شاخص یاب
استرالیا
استرالیا

دلار استرالیا / دلار

0.708
قیمت روز
0 (0.04%)
تغییر روزانه
۵ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 08:58:10
0 (0.60%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.36%)
تغییر ۶ ماهه
0 (8.05%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

44
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 15:02:10
5 (12.82%)
تغییر ۳ ماهه
5 (12.82%)
تغییر ۶ ماهه
44 (0.00%)
نوسان سالیانه

ASX Small Ordinaries

6,209
قیمت روز
72 (1.16%)
تغییر روزانه
۵ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 05:35:10
649 (11.68%)
تغییر ۳ ماهه
90 (1.43%)
تغییر ۶ ماهه
280 (4.72%)
نوسان سالیانه

بازار سهام استرالیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BHP Billiton Ltd 37.68 168.66B - 37.68 37.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۴:۳۵
Commonwealth Bank Pref 101.3 134.59B - 101.3 101.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۴:۳۵
Commonwealth Bank Pref C 100.591 134.59B - 100.591 100.591 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۱۰:۳۲
Commonwealth Bank Pref E 105 134.59B - 105 105 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۰:۳۵
Commonwealth Bank Pref D 97.155 134.59B - 97.155 97.155 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۴:۳۵
Commonwealth Bank Australia 71.13 130.18B - 71.13 71.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۴:۳۵
Rio Tinto Ltd 93.5 129.00B - 93.5 93.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۴:۳۵
Westpac Banking Corporation 26.33 100.61B - 26.33 26.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۴:۳۵
Westpac Banking Corp Pref G 104.359 99.62B - 104.359 104.359 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۴:۳۵
Westpac Banking Corp Pref F 103 99.62B - 103 103 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۴:۳۵
Westpac Banking Corp Pref E 98.74 99.62B - 98.74 98.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۴:۳۵
Westpac Banking Corp Pref D 99.701 99.62B - 99.701 99.701 0.08 0.08% ۱۳۹۷/۱۲/۰۹ ساعت ۱۱:۰۵
CSL 194.23 89.50B - 194.23 194.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۴:۳۵
ANZ Banking Group 26.45 81.27B - 26.45 26.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۴:۳۵
NAB Pref B 100.61 80.19B - 100.61 100.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۴:۳۵
NAB Pref C 101.8 80.19B - 101.8 101.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۴:۳۵
NAB Pref D 105.399 80.19B - 105.399 105.399 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۴:۳۵
NAB Pref 88.15 80.19B - 88.15 88.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۴:۳۵
NAB Pref A 100.6 80.19B - 100.6 100.6 0.02 0.02% ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ ساعت ۱۱:۰۵
NAB Pref 102.35 80.19B - 102.35 102.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۴:۳۵
ANZ Banking Pref E 99.6 77.80B - 99.6 99.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۴:۳۵
ANZ Banking Pref D 101.9 77.80B - 101.9 101.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۰:۳۵
ANZ Banking Pref F 100.2 77.80B - 100.2 100.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۴:۳۵
Australia New Zealand Banking Pref 100.6 77.80B - 100.6 100.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۴:۳۵
ANZ Banking Pref G 104.45 77.80B - 104.45 104.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۴:۳۵
ANZ Banking Pref C 101.4 77.80B - 101.4 101.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
National Australia Bank 24.96 75.53B - 24.96 24.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۴:۳۵
Wesfarmers 34.56 56.30B - 34.56 34.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۴:۳۵
Macquarie Group 126.83 41.90B - 126.83 126.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۴:۳۵
Woolworths 30.48 40.19B - 30.48 30.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۴:۳۵
Macquarie Group Pref A 102.05 36.41B - 102.05 102.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ ساعت ۰:۰۰
Macquarie Group Pref B 104.8 36.41B - 104.8 104.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۰:۳۵
Woodside Petroleum 35.55 33.19B - 35.55 35.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۴:۳۵
Telstra Corporation. 3.28 31.99B - 3.28 3.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۴:۳۵
Transurban Group 12.79 27.14B - 12.79 12.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۴:۳۵
Scentre 4.06 23.51B - 4.06 4.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۴:۳۵
Aristocrat Leisure 24.41 19.48B - 24.41 24.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۴:۳۵
Insurance Australia Group 7.57 19.39B - 7.57 7.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۴:۳۵
Suncorp 13.19 18.92B - 13.19 13.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۴:۳۵
South32 Ltd 3.84 18.31B - 3.84 3.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۰:۳۵