شاخص یاب
بحرین
بحرین

BHD/USD

2.6339
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 04:15:17
0 (0.03%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.33%)
تغییر ۶ ماهه
3 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

11
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ دی ۱۳۹۷
ساعت 09:01:54
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
11 (0.00%)
نوسان سالیانه

Bahrain All Share

1,341
قیمت روز
2 (0.11%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 04:34:43
28 (2.13%)
تغییر ۳ ماهه
10 (0.72%)
تغییر ۶ ماهه
8 (0.60%)
نوسان سالیانه

بازار سهام بحرین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ahli United Bank 0.71 4.82B - 0.71 0.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۱۱:۰۴
Gulf Finance Group 0.24 1.33B - 0.24 0.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۱:۰۳
Arab Banking Corp 0.415 1.15B - 0.415 0.415 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ ساعت ۱۰:۳۴
Aluminum Bahrain 0.59 894.60M - 0.59 0.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۵
National Bank Bahrain 0.61 841.80M - 0.61 0.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ ساعت ۱۰:۳۴
Investcorp Bank 9.6 744.00M - 9.6 9.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ ساعت ۱۱:۰۴
BBK 0.45 482.42M - 0.45 0.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۱:۰۴
Bahrain Telecom Co 0.282 402.49M - 0.282 0.282 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۱:۰۴
Al Baraka Banking 0.305 385.29M - 0.305 0.305 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۵
Ithmaar 0.095 303.08M - 0.095 0.095 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۵
Al Salam Bank 0.092 244.07M - 0.092 0.092 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۱:۰۴
Bahrain Islamic Bank 0.13 138.33M - 0.13 0.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ساعت ۱۱:۰۴
Bahrain Commercial Facilities 0.77 123.33M - 0.77 0.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ ساعت ۱۰:۳۴
Gulf Hotel Group 0.45 118.62M - 0.45 0.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲:۳۴
Seef Properties 0.21 107.64M - 0.21 0.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۱:۰۳
BMMI BSC 0.75 105.43M - 0.75 0.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۱:۰۳
Bahrain Duty Free 0.74 101.01M - 0.74 0.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۱:۰۴
Bahrain Cinema 1 85.10M - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ساعت ۱۵:۰۳
Khaleeji Bank 0.069 84.00M - 0.069 0.069 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۱:۰۴
Arab Insurance 0.415 75.47M - 0.415 0.415 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
INOVEST BSC 0.26 68.12M - 0.26 0.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۵
Bahrain National Hld 0.36 52.44M - 0.36 0.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ساعت ۱۱:۰۴
Bahrain Kuwait Insurance 0.32 47.19M - 0.32 0.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ساعت ۱۰:۳۲
Zain Bahrain Bsc 0.07 34.22M - 0.07 0.07 0.00 5.71% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۳۳
National Hotels Co 0.28 31.07M - 0.28 0.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Bah. Ship Repairing 1.4 27.36M - 1.4 1.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۴:۳۴
Alahlia Insurance 0.22 26.41M - 0.22 0.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۳:۳۲
General Trading&Food 0.32 25.82M - 0.32 0.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Nass Corp BSC 0.102 22.88M - 0.102 0.102 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۱۰:۳۱
United Gulf Invest 0.1 20.11M - 0.1 0.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Bahrain Middle East Bank 0.043 19.99M - 0.043 0.043 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ ساعت ۱۷:۳۴
Esterad Investment 0.11 15.26M - 0.11 0.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۱:۰۳
Banader Hotels 0.051 11.70M - 0.051 0.051 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Bahrain Car Park 0.135 9.49M - 0.135 0.135 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Bahrain Flour Mills 0.35 8.94M - 0.35 0.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ ساعت ۱۸:۰۴
Delmon Poultry Co 0.252 8.74M - 0.252 0.252 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۰:۳۲
Bahrain Family Leisure 0.081 3.24M - 0.081 0.081 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Eskan Bank 0.094 109.38K - 0.094 0.094 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۵