کالایاب
شاخص یاب
بحرین
بحرین

BHD/USD

2.634
قیمت روز
0 (0.2%)
تغییر روزانه
۲۸ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 06:29:14
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.01%)
تغییر ۶ ماهه
3 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

11
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۳ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 16:02:06
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
11 (0.00%)
نوسان سالیانه

Bahrain All Share

1,413
قیمت روز
3 (0.24%)
تغییر روزانه
۲۸ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 04:34:45
99 (7.54%)
تغییر ۳ ماهه
73 (5.47%)
تغییر ۶ ماهه
65 (4.83%)
نوسان سالیانه

بازار سهام بحرین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ahli United Bank 0.83 4.82B - 0.83 0.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۰:۰۴
Gulf Finance Group 0.25 1.33B - 0.25 0.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۰:۰۴
Arab Banking Corp 0.46 1.15B - 0.46 0.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ساعت ۱۴:۳۴
Aluminum Bahrain 0.424 894.60M - 0.424 0.424 0.00 0.47% ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ ساعت ۱۱:۰۴
National Bank Bahrain 0.615 841.80M - 0.615 0.615 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۰:۰۴
Investcorp Bank 9.4 744.00M - 9.4 9.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۰۵
BBK 0.488 482.42M - 0.488 0.488 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۰:۰۴
Bahrain Telecom Co 0.326 402.49M - 0.326 0.326 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۰:۰۴
Al Baraka Banking 0.34 385.29M - 0.34 0.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۴
Ithmaar 0.07 303.08M - 0.07 0.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۰۵
Al Salam Bank 0.096 244.07M - 0.096 0.096 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۰:۰۴
Bahrain Islamic Bank 0.125 138.33M - 0.125 0.125 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ ساعت ۱۱:۰۶
Bahrain Commercial Facilities 0.915 123.33M - 0.915 0.915 0.01 0.55% ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ ساعت ۱۱:۰۴
Gulf Hotel Group 0.46 118.62M - 0.46 0.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ ساعت ۱:۳۵
Seef Properties 0.226 107.64M - 0.226 0.226 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۰:۰۴
BMMI BSC 0.8 105.43M - 0.8 0.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ ساعت ۱۱:۳۵
Bahrain Duty Free 0.785 101.01M - 0.785 0.785 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۰۵
Bahrain Cinema 0.975 85.10M - 0.975 0.975 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۱:۰۶
Khaleeji Bank 0.067 84.00M - 0.067 0.067 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۰:۰۴
Arab Insurance 0.415 75.47M - 0.415 0.415 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
INOVEST BSC 0.26 68.12M - 0.26 0.26 0.01 3.85% ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ ساعت ۱۱:۰۴
Bahrain National Hld 0.36 52.44M - 0.36 0.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ساعت ۱۱:۰۴
Bahrain Kuwait Insurance 0.32 47.19M - 0.32 0.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۹ ساعت ۱۱:۰۵
Zain Bahrain Bsc 0.086 34.22M - 0.086 0.086 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲:۰۵
National Hotels Co 0.28 31.07M - 0.28 0.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Bah. Ship Repairing 1.34 27.36M - 1.34 1.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ساعت ۱۱:۰۶
Alahlia Insurance 0.22 26.41M - 0.22 0.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۳:۳۲
General Trading&Food 0.318 25.82M - 0.318 0.318 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ ساعت ۱۱:۰۵
Nass Corp BSC 0.101 22.88M - 0.101 0.101 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ساعت ۱۱:۰۵
United Gulf Invest 0.1 20.11M - 0.1 0.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Bahrain Middle East Bank 0.043 19.99M - 0.043 0.043 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ ساعت ۱۷:۳۴
Esterad Investment 0.115 15.26M - 0.115 0.115 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ ساعت ۱۱:۰۵
Banader Hotels 0.039 11.70M - 0.039 0.039 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ ساعت ۱۱:۳۵
Bahrain Car Park 0.135 9.49M - 0.135 0.135 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Bahrain Flour Mills 0.35 8.94M - 0.35 0.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ ساعت ۱۸:۰۴
Delmon Poultry Co 0.252 8.74M - 0.252 0.252 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۰:۳۲
Bahrain Family Leisure 0.081 3.24M - 0.081 0.081 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Eskan Bank 0.094 109.38K - 0.094 0.094 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۶ ساعت ۱:۳۵