شاخص یاب
بنگلادش
بنگلادش

BDT/USD

0.0117
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ آبان ۱۳۹۷
ساعت 15:45:11
0 (0.86%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.86%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

2,569
قیمت روز
6 (0.23%)
تغییر روزانه
۲۶ دی ۱۳۹۷
ساعت 16:01:46
97 (3.92%)
تغییر ۳ ماهه
71 (2.84%)
تغییر ۶ ماهه
2,569 (0.00%)
نوسان سالیانه

DSE Broad

2,017
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ دی ۱۳۹۷
ساعت 13:05:08
119 (6.29%)
تغییر ۳ ماهه
123 (6.49%)
تغییر ۶ ماهه
219 (9.79%)
نوسان سالیانه

بازار سهام بنگلادش

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Grameenphone 380 506.36B - 380 384.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۴:۳۴
Square Pharma 264.5 210.16B - 264.5 266.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۴:۳۴
British American Tobacco Bangladesh 3452 205.80B - 3452 3475.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۴:۳۴
United Power Generation & Distribution 344.3 111.83B - 339.9 344.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۴:۳۴
Investment Corp of Bangladesh 137 94.35B - 136.1 137 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۴:۳۴
Renata 1143.1 87.89B - 1143.1 1151 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۴:۳۴
Brac Bank 80.4 71.43B - 80.4 81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۴:۳۴
LafargeHolcim 46.2 62.71B - 46.2 47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۴:۳۴
Berger Paints Bangladesh 1364.4 62.39B - 1364.4 1364.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۴:۳۴
Olympic Industries 261.8 43.73B - 261.8 268 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۴:۳۴
Islami Bank Bangladesh 26.7 40.62B - 26.7 26.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۴:۳۴
Summit Power 43 39.62B - 43 43.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۴:۳۴
Titas Gas Transmission and Distribution 38.7 38.18B - 38.7 39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۴:۳۴
Beximco Pharmaceuticals 86 36.34B - 84.8 86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۴:۳۴
Marico Bangladesh 1200 36.29B - 1200 1234 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۴:۳۴
City Bank 32.3 31.75B - 32.3 32.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۴:۳۴
MJL Bangladesh 104.5 30.32B - 103.8 104.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۴:۳۴
National Bank 10.7 25.75B - 10.7 10.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۴:۳۴
Eastern Bank 38.2 24.80B - 38 38.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۴:۳۵
IFAD Autos 108 24.35B - 108 109 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۴:۳۴
BSRM Steels 66.1 23.99B - 65.6 66.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۴:۳۴
Idlc Finance 74.4 23.98B - 74.4 75.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۴:۳۴
Khulna Power 68.4 23.63B - 68.4 69.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۴:۳۴
Al Arafah Islami Bank 22.8 22.97B - 22.7 22.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۴:۳۴
Dutch Bangla Bank 142.7 22.90B - 142.7 143.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۴:۳۴
Pubali Bank 27 22.66B - 27 27.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۴:۳۴
Padma Oil 253.5 22.19B - 247.3 253.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۴:۳۴
Power Grid of Bangladesh 51.5 21.39B - 51.5 51.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۱:۰۳
Bangladesh Export Import 25.2 21.37B - 25.2 25.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۴:۳۴
Bangladesh Steel Re-Rolling Mills 85.6 20.60B - 85.5 85.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۴:۳۴
ACME Laboratories 91 20.23B - 91 91.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۴:۳۴
Jamuna Oil 200 20.04B - 198.7 200 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۴:۳۴
Heidelberg Cement Bangladesh 361.7 19.87B - 361.5 361.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۴:۳۴
Meghna Petroleum 211.7 19.83B - 211.7 212 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۴:۳۴
Shahjalal Islami Bank 28.5 19.77B - 28.5 28.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۴:۳۴
Rak Ceramics Bangladesh 42.8 19.03B - 42.8 43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۴:۳۴
Linde Bangladesh 1230 18.75B - 1230 1234.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۴:۳۴
Bank Asia 19.1 18.65B - 19.1 19.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۱:۰۴
United Commercial Bank 19.2 18.24B - 19.2 19.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۴:۳۴
Prime Bank 18.9 18.00B - 18.9 19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۴:۳۴