کالایاب
شاخص یاب
بنگلادش
بنگلادش

BDT/USD

0.0117
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 03:41:12
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

2,622
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 20:02:07
121 (4.84%)
تغییر ۳ ماهه
230 (9.62%)
تغییر ۶ ماهه
2,622 (0.00%)
نوسان سالیانه

DSE Broad

1,980
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 14:05:37
112 (6.02%)
تغییر ۳ ماهه
82 (4.33%)
تغییر ۶ ماهه
95 (4.59%)
نوسان سالیانه

بازار سهام بنگلادش

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Grameenphone 410.5 506.36B - 407.5 410.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۸:۰۵
Square Pharma 270 210.16B - 270 271 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۸:۰۵
British American Tobacco Bangladesh 4610 205.80B - 4610 4630 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۸:۰۵
United Power Generation & Distribution 399 111.83B - 399 399.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۸:۰۵
Investment Corp of Bangladesh 118 94.35B - 117.9 118 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۸:۰۵
Renata 1194 87.89B - 1194 1199 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۸:۰۵
Brac Bank 79.4 71.43B - 78.5 79.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۸:۰۵
LafargeHolcim 42.4 62.71B - 42.4 43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۸:۰۵
Berger Paints Bangladesh 1891 62.39B - 1891 1910 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۸:۰۵
Olympic Industries 232.5 43.73B - 231.8 232.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۸:۰۵
Islami Bank Bangladesh 26 40.62B - 25.8 26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۸:۰۵
Summit Power 40.2 39.62B - 40.2 40.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۵
Titas Gas Transmission and Distribution 38.1 38.18B - 37.9 38.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۸:۰۵
Beximco Pharmaceuticals 86.5 36.34B - 85 86.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۸:۰۵
Marico Bangladesh 1490.4 36.29B - 1490.4 1550 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۸:۰۵
City Bank 27.5 31.75B - 27.5 28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۸:۰۵
MJL Bangladesh 93.5 30.32B - 93.5 93.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۵
National Bank 9.1 25.75B - 9.1 9.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۸:۰۵
Eastern Bank 36.6 24.80B - 36.6 37.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۸:۰۵
IFAD Autos 87 24.35B - 87 87.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۸:۰۵
BSRM Steels 60.1 23.99B - 60 60.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۸:۰۵
Idlc Finance 64.6 23.98B - 64.6 64.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۵
Khulna Power 60 23.63B - 58.8 60 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۸:۰۵
Al Arafah Islami Bank 20.6 22.97B - 20.2 20.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۸:۰۵
Dutch Bangla Bank 211.2 22.90B - 211.2 216.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۸:۰۵
Pubali Bank 26.9 22.66B - 26.9 27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۸:۰۵
Padma Oil 236.6 22.19B - 236.6 236.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۸:۰۵
Power Grid of Bangladesh 58.9 21.39B - 58.9 59.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۸:۰۵
Bangladesh Export Import 22.6 21.37B - 22.6 22.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۵:۰۵
Bangladesh Steel Re-Rolling Mills 72.9 20.60B - 72.9 72.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۸:۰۵
ACME Laboratories 80.5 20.23B - 80.5 81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۸:۰۵
Jamuna Oil 187.3 20.04B - 187.3 188 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۸:۰۵
Heidelberg Cement Bangladesh 342.2 19.87B - 342.2 344 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۸:۰۵
Meghna Petroleum 203.6 19.83B - 203.6 204.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۸:۰۵
Shahjalal Islami Bank 27 19.77B - 27 27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۵
Rak Ceramics Bangladesh 35.5 19.03B - 35.4 35.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۸:۰۵
Linde Bangladesh 1227 18.75B - 1227 1227 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۵
Bank Asia 17.3 18.65B - 17.1 17.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۸:۰۵
United Commercial Bank 18.2 18.24B - 18.2 18.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۵
Prime Bank 17.4 18.00B - 17.4 17.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۸:۰۵