کالایاب
شاخص یاب
برزیل
برزیل

رئال برزیل / دلار

0.263
قیمت روز
0 (0.61%)
تغییر روزانه
۱ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 23:46:25
0 (2.65%)
تغییر ۳ ماهه
0 (6.48%)
تغییر ۶ ماهه
0 (13.03%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

118
قیمت روز
1 (0.85%)
تغییر روزانه
۱ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 10:02:07
3 (2.61%)
تغییر ۳ ماهه
3 (2.61%)
تغییر ۶ ماهه
118 (0.00%)
نوسان سالیانه

Tag Along

16,062
قیمت روز
277 (1.72%)
تغییر روزانه
۱ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 23:35:15
1,832 (12.88%)
تغییر ۳ ماهه
2,738 (20.55%)
تغییر ۶ ماهه
1,953 (13.84%)
نوسان سالیانه

بازار سهام برزیل

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Amazon.com Inc BDR 3354 3215.11B - 3298 3354 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
Microsoft Corp BDR 441.48 2953.36B - 441.48 441.48 4.16 0.94% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱:۳۵
Facebook Inc BDR 310.25 2192.60B - 310.25 310.25 1.26 0.41% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱:۳۵
Berkshire Hathaway BDR 781.41 1801.39B - 781.41 781.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۵:۳۵
JPMorgan Chase Co BDR 195.3 1382.97B 197.47 195.3 197.47 7.00 3.58% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
Exxon Mobil Corp BDR 76.58 1365.39B - 76.58 76.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱:۳۵
Visa Inc BDR 578.55 1156.41B - 578.55 578.55 7.57 1.31% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱:۳۵
Bank of America Corp BDR 108.87 1114.19B - 108.87 108.87 3.39 3.11% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱:۳۵
Wells Fargo Co BDR 195.02 1053.07B - 195.02 195.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱:۳۵
Wal Mart Stores Inc BDR 92.68 985.21B - 92.68 92.68 1.99 2.15% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱:۳۵
ATT Inc BDR 115.17 916.99B - 115.17 115.17 0.90 0.78% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱:۳۵
Home Depot Inc BDR 348.47 877.31B - 348.47 348.47 0.45 0.13% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱:۳۵
Pfizer Inc BDR 158.01 827.25B - 158.01 158.01 2.08 1.32% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱:۳۵
Verizon Communications BDR 217.78 810.34B - 217.78 217.78 0.05 0.02% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱:۳۵
Cisco Systems Inc BDR 200.71 788.86B - 200.71 200.71 2.25 1.12% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱:۳۵
Procter Gamble Co BDR 383.8 765.16B - 383.8 383.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۳۵
The Coca Cola Co BDR 174.24 727.54B - 174.24 174.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۳:۰۵
Oracle Corp BDR 205.1 701.15B - 205.1 205.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۳:۰۵
Citigroup Inc BDR 241.04 665.17B 243.38 241.04 243.38 7.68 3.19% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
Merck Co Inc BDR 307.45 636.56B - 307.45 307.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۳۵
Walt Disney Co BDR 410.01 608.96B - 410.01 410.01 8.19 2.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱:۳۵
PepsiCo Inc BDR 443.74 601.71B - 443.74 443.74 3.20 0.72% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱:۳۵
Comcast Corp BDR 148.11 588.54B - 148.11 148.11 3.50 2.36% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱:۳۵
AbbVie DRC 296.87 573.10B - 296.87 296.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۳۴
McDonalds Corp BDR 175.4 479.58B 172.9 172.9 175.4 1.92 1.11% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
Amgen Inc BDR 725.52 476.11B - 725.52 725.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۵:۳۵
General Electric Co BDR 38.61 460.79B - 38.61 38.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱:۳۵
3M Co BDR 196 455.26B - 196 196 1.30 0.66% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱:۳۵
Union Pacific 153.43 428.32B 152.33 152.33 153.43 4.57 2.98% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
Texas Instruments Inc BDR 411.63 420.72B - 411.63 411.63 4.70 1.14% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱:۳۵
Honeywell DRC 582.65 419.44B - 582.65 582.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۴
Abbott Laboratories BDR 74.97 416.82B - 74.97 74.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۳:۰۵
Accenture PLC BDR 604.03 410.08B - 604.03 604.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۳۴
Eli Lilly and Co BDR 242.82 361.04B - 242.82 242.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ ساعت ۱۱:۳۵
Costco Wholesale DRC 223.27 357.26B - 223.27 223.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱:۳۵
Bristol Myers Squibb Company BDR 185.47 352.62B - 185.47 185.47 2.08 1.12% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱:۳۵
Lockheed Martin Corp BDR 1127.76 328.80B - 1127.76 1127.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۵:۳۵
American Express Co BDR 397.85 328.69B - 397.85 397.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۳۵
Goldman Sachs Group BDR 73.44 324.75B - 73.44 73.44 3.76 5.12% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱:۳۵
Qualcomm Inc BDR 219.47 324.32B 214.61 214.61 219.47 5.41 2.53% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵