شاخص یاب
برزیل
برزیل

رئال برزیل / دلار

0.2691
قیمت روز
0 (0.04%)
تغییر روزانه
۲۶ دی ۱۳۹۷
ساعت 01:32:09
0 (0.19%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.86%)
تغییر ۶ ماهه
0 (13.25%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

113
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ دی ۱۳۹۷
ساعت 10:01:50
2 (1.74%)
تغییر ۳ ماهه
1 (0.88%)
تغییر ۶ ماهه
113 (0.00%)
نوسان سالیانه

Tag Along

15,614
قیمت روز
29 (0.19%)
تغییر روزانه
۲۶ دی ۱۳۹۷
ساعت 00:33:29
1,317 (9.22%)
تغییر ۳ ماهه
2,817 (22.01%)
تغییر ۶ ماهه
2,216 (16.54%)
نوسان سالیانه

بازار سهام برزیل

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Amazon.com Inc BDR 3097.14 3215.11B - 3097.14 3097.14 70.83 2.34% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱:۳۴
Microsoft Corp BDR 387.81 2953.36B - 387.81 387.81 11.97 3.18% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱:۳۴
Facebook Inc BDR 268.04 2192.60B - 268.04 268.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲:۳۴
Berkshire Hathaway BDR 725.17 1801.39B - 725.17 725.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲:۳۴
JPMorgan Chase Co BDR 188.47 1382.97B - 188.47 188.47 4.49 2.44% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱:۳۴
Exxon Mobil Corp BDR 66.44 1365.39B - 66.44 66.44 0.40 0.61% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱:۳۴
Visa Inc BDR 509.76 1156.41B - 509.76 509.76 3.59 0.71% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱:۳۴
Bank of America Corp BDR 98.31 1114.19B - 98.31 98.31 1.07 1.10% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱:۳۴
Wells Fargo Co BDR 177.59 1053.07B - 177.59 178.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
Wal Mart Stores Inc BDR 89.08 985.21B - 89.08 89.08 1.33 1.52% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱:۳۴
ATT Inc BDR 113.14 916.99B - 113.14 113.14 0.22 0.19% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱:۳۴
Home Depot Inc BDR 330.4 877.31B - 330.4 330.4 0.14 0.04% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱:۳۴
Pfizer Inc BDR 158.37 827.25B - 158.37 158.37 1.44 0.92% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱:۳۴
Verizon Communications BDR 215.49 810.34B - 215.49 215.49 1.24 0.58% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱:۳۴
Cisco Systems Inc BDR 159.54 788.86B - 159.54 159.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲:۳۴
Procter Gamble Co BDR 341.89 765.16B - 341.89 341.89 4.29 1.27% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱:۳۴
The Coca Cola Co BDR 174.44 727.54B - 174.44 174.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۵
Oracle Corp BDR 175.98 701.15B - 175.98 175.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۵
Citigroup Inc BDR 226.28 665.17B - 226.28 226.28 8.69 3.99% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱:۳۴
Merck Co Inc BDR 276.62 636.56B - 276.62 276.62 3.91 1.43% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱:۳۴
Walt Disney Co BDR 416 608.96B - 416 416 2.00 0.48% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱:۳۴
PepsiCo Inc BDR 403.2 601.71B - 403.2 403.2 6.67 1.68% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱:۳۴
Comcast Corp BDR 132.51 588.54B - 132.51 132.51 0.27 0.20% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱:۳۴
AbbVie DRC 342.84 573.10B - 342.84 342.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ ساعت ۱:۳۴
McDonalds Corp BDR 167.14 479.58B - 167.14 167.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲:۳۴
Amgen Inc BDR 727.46 476.11B - 727.46 727.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲:۳۴
General Electric Co BDR 32.41 460.79B - 32.41 32.41 0.37 1.14% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱:۳۴
3M Co BDR 177.47 455.26B - 177.47 177.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲:۳۴
Union Pacific 140.9 428.32B - 140.9 140.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲:۳۴
Texas Instruments Inc BDR 363.33 420.72B - 363.33 363.33 4.04 1.12% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱:۳۴
Honeywell DRC 507.73 419.44B - 507.73 507.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۵
Abbott Laboratories BDR 62.85 416.82B - 62.85 62.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۵
Accenture PLC BDR 547.98 410.08B - 547.98 547.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ساعت ۲۲:۳۳
Eli Lilly and Co BDR 211 361.04B - 211 211 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲:۳۴
Costco Wholesale DRC 195.74 357.26B - 195.74 195.74 0.67 0.34% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱:۳۴
Bristol Myers Squibb Company BDR 175.86 352.62B - 175.86 175.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۵
Lockheed Martin Corp BDR 1019.84 328.80B - 1019.84 1019.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۵
American Express Co BDR 366.04 328.69B - 366.04 366.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ساعت ۲۲:۳۳
Goldman Sachs Group BDR 65.76 324.75B - 65.76 65.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲:۳۴
Qualcomm Inc BDR 214.56 324.32B - 214.56 214.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۵