شاخص یاب
کلمبیا
کلمبیا

پزوی کلمبیا / دلار

0.0003
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۸ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 12:46:23
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (25.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

94,861
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 19:01:43
10,747 (12.78%)
تغییر ۳ ماهه
12,102 (14.62%)
تغییر ۶ ماهه
94,861 (0.00%)
نوسان سالیانه

COL General

1,393
قیمت روز
2 (0.17%)
تغییر روزانه
۲۹ دی ۱۳۹۷
ساعت 01:03:52
55 (3.77%)
تغییر ۳ ماهه
155 (10.00%)
تغییر ۶ ماهه
128 (8.44%)
نوسان سالیانه

بازار سهام کلمبیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ecopetrol 2910 122762.70B - 2910 2910 15.00 0.52% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۳۴
Bcolombia 33600 33893.16B - 33400 33760 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
Bancolombia Pf 34360 33893.16B - 34360 34360 300.00 0.88% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۳۴
Interconnection Electric 13860 31290.03B - 13860 13860 140.00 1.01% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۳۴
Aval Acciones y Valores Pref 1045 26750.26B - 1045 1045 10.00 0.96% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۳۴
Grupoaval 1090 26750.26B - 1090 1100 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۴
Banco De Bogota 57900 22437.65B - 56100 57900 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
Pfgrupsura 31060 21507.67B - 30980 31060 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
Suramericana 32660 21507.67B - 32660 32660 40.00 0.12% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۳۴
Empresa Energia Bogota 1815 18627.85B - 1810 1815 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
Pfgrupoarg 14240 16462.17B - 14240 14340 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
Grupo Argos 17280 16462.17B - 17220 17280 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
Cemargos 7070 13014.40B - 7070 7070 10.00 0.14% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۳۴
Cementos Argos Pf 5630 13014.40B - 5630 5630 90.00 1.60% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۳۴
Nutresa 23820 12328.97B - 23660 23820 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
Promigas 5400 8636.05B - 5400 5400 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۳۴
Almacenes Exito 12820 7211.80B - 12820 12820 20.00 0.16% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۳۴
Banco de Occidente SA 38100 6124.59B - 38100 38100 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ ساعت ۱:۳۴
Colombiana 16680 5886.46B - 16680 16680 120.00 0.72% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۳۴
Corporacion Financiera Colombiana 16500 5886.46B - 16500 16500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۵
Celsia 4000 4943.02B - 3930 4000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
Cemex Latam 4460 4561.60B - 4460 4460 110.00 2.53% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۳۴
Isagen 4130 4541.50B - 4130 4130 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Grupo Bolivar 52000 4132.12B - 52000 52000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۳۴
Banco Davivienda Pf 34360 3995.76B - 34360 34360 160.00 0.47% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۳۴
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia 265 3983.72B - 265 268 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۲:۳۵
Valorem SA 909 2408.90B - 909 909 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Organizacion Terpel SA 9400 2165.27B - 9400 9400 400.00 4.26% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۳۴
Canacol Energy 10100 1673.98B - 10100 10220 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
Etb 257 1370.13B - 257 257 3.00 1.18% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۳۴
Conconcret 360 890.07B - 360 360 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۳۴
Avianca Pf 1815 795.81B - 1815 1815 35.00 1.93% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۳۴
Bolsa De Valores De Colombia 11880 678.88B - 11880 11880 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۵
Carton de Colombia 6500 642.79B - 6500 6500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۲۲:۳۵
Construcciones el Condor SA 1060 622.66B - 1060 1060 45.00 4.43% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۳۴
Mineros SA 2000 609.02B - 2000 2000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱:۳۴
Carvajal Empaques 5300 194.69B - 5300 5300 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Enka de Colombia SA 7 88.30B - 7 7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱:۳۳
Coltejer 1015 70.13B - 1015 1015 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Fabricato SA 6 65.52B - 6 6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۳۴