کالایاب
شاخص یاب
کلمبیا
کلمبیا

پزوی کلمبیا / دلار

0.0003
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۸ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 12:46:23
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (25.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

97,624
قیمت روز
1,099 (1.14%)
تغییر روزانه
۶ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 19:02:07
13,510 (16.06%)
تغییر ۳ ماهه
13,510 (16.06%)
تغییر ۶ ماهه
97,624 (0.00%)
نوسان سالیانه

COL General

1,597
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 01:05:13
294 (22.57%)
تغییر ۳ ماهه
110 (7.39%)
تغییر ۶ ماهه
138 (9.47%)
نوسان سالیانه

بازار سهام کلمبیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ecopetrol 3430 122762.70B - 3430 3430 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۵
Bcolombia 39600 33893.16B - 39600 39600 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۵
Bancolombia Pf 40600 33893.16B - 40600 40600 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۵
Interconnection Electric 16080 31290.03B - 16080 16080 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۵
Aval Acciones y Valores Pref 1215 26750.26B - 1215 1215 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۵
Grupoaval 1225 26750.26B - 1225 1230 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۵:۳۵
Banco De Bogota 67880 22437.65B - 67880 67880 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۵
Suramericana 36500 21507.67B - 36500 36500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۵
Pfgrupsura 35000 21507.67B - 35000 35000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۵
Empresa Energia Bogota 2075 18627.85B - 2075 2075 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۵
Grupo Argos 18300 16462.17B - 18300 18300 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۵
Pfgrupoarg 15440 16462.17B - 15440 15440 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۵
Cementos Argos Pf 6660 13014.40B - 6660 6660 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۵
Cemargos 7900 13014.40B - 7900 7900 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۵
Nutresa 26500 12328.97B - 26500 26500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۵
Promigas 5390 8636.05B - 5390 5390 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۵
Almacenes Exito 14720 7211.80B - 14720 14720 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۵
Banco de Occidente SA 38500 6124.59B - 38500 38500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۵:۰۳
Colombiana 26460 5886.46B - 26460 26460 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۵
Corporacion Financiera Colombiana 22100 5886.46B - 22100 22100 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۵
Celsia 4535 4943.02B - 4535 4535 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۵
Cemex Latam 4730 4561.60B - 4730 4730 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۵
Isagen 4130 4541.50B - 4130 4130 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Grupo Bolivar 51440 4132.12B - 51440 51440 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۵:۳۵
Banco Davivienda Pf 37000 3995.76B - 37000 37000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۵
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia 277 3983.72B - 277 277 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۵
Valorem SA 909 2408.90B - 909 909 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Organizacion Terpel SA 10500 2165.27B - 10500 10500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۵
Canacol Energy 10580 1673.98B - 10580 10580 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۵
Etb 247 1370.13B - 247 247 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۵
Conconcret 440 890.07B - 440 440 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۵
Avianca Pf 1600 795.81B - 1600 1600 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۵
Bolsa De Valores De Colombia 11880 678.88B - 11880 11900 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۳:۰۵
Carton de Colombia 6530 642.79B - 6530 6530 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۵
Construcciones el Condor SA 1200 622.66B - 1200 1220 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۵:۳۵
Mineros SA 2120 609.02B - 2065 2120 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۳:۰۵
Carvajal Empaques 5300 194.69B - 5300 5300 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Enka de Colombia SA 7.7 88.30B - 7.7 7.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۳:۰۵
Coltejer 1015 70.13B - 1015 1015 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Fabricato SA 7.3 65.52B - 7.3 7.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۵:۳۵