شاخص یاب
کاستاریکا
کاستاریکا

CRC/USD

0.0016
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۸ آبان ۱۳۹۷
ساعت 15:44:08
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (7.51%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

Costa Rica Indice Accionario

11,534
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ دی ۱۳۹۷
ساعت 04:34:30
744 (6.06%)
تغییر ۳ ماهه
1,333 (10.36%)
تغییر ۶ ماهه
2,031 (14.97%)
نوسان سالیانه

بازار سهام کاستاریکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Banco Lafise Pref 100 277.15B - 100 100 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۰:۳۳
Corporacion Davivienda A 3.75 277.15B - 3.75 3.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Holcim De Costa Rica S.A. 15.96 147.35B - 15.96 15.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۰:۳۴
Grupo Financiero Improsa Pref 1.16 25.44B - 1.16 1.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۲ ساعت ۱۰:۳۲
La Nacion S.A. 2.5 13.52B - 2.5 2.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ساعت ۱۲:۰۴
Astra Rocket 2.49 489.89M - 2.49 2.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۸:۰۴
Florida Ice & Farm 804 - - 804 804 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۰:۳۲
Ilg Logistics S.A. 40 - - 40 40 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰