شاخص یاب
جمهوری چک
جمهوری چک

CZK/USD

0.0444
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 23:32:14
0 (0.22%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.77%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

685
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ دی ۱۳۹۷
ساعت 08:01:38
57 (9.08%)
تغییر ۳ ماهه
40 (6.20%)
تغییر ۶ ماهه
685 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE Czech Republic

1,020
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 20:04:34
76 (6.95%)
تغییر ۳ ماهه
65 (5.96%)
تغییر ۶ ماهه
103 (9.19%)
نوسان سالیانه

بازار سهام جمهوری چک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CEZ as 539.5 292.40B - 539.5 539.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۳:۰۴
Komercni Banka 890 179.50B - 890 890 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۰:۳۵
O2 C.R 246 78.95B - 246 246 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۰:۳۵
Vienna Insurance AG 553 77.34B - 553 553 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۳:۰۴
Unipetrol 382.5 67.91B - 379 382.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۲۰:۳۳
Avast 82.5 59.42B - 82.5 82.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۴:۰۴
Moneta Money Bank 74.45 39.65B - 74.45 74.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۰:۳۵
VGP 1580 30.31B - 1580 1580 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۲۲:۳۲
Philip Morris CR 14500 29.20B - 14500 14500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۳:۰۴
Central European Media 74.9 13.81B - 74.9 74.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۳:۰۴
Stock Spirit 63.7 13.36B - 63.7 63.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۳:۰۴
Pegas Nonwove 842 7.91B - 842 842 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۳:۰۴
Kofola CeskoSlovensko as 289 6.84B - 289 289 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۰:۳۵
Tatry Mountain 765 4.79B - 765 765 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
Energoaqua as 2500 1.75B - 2500 2500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ساعت ۱:۳۳
Toma as 1060 1.62B - 1060 1060 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ساعت ۱:۳۳
Photon 9.16 501.85M - 9.16 9.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲:۰۴
E4U as 99 260.69M - 99 99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۴:۰۴
New World Resources 0.07 224.95M - 0.07 0.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Fortuna Eg N.V 194.5 - 194.5 198.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ ساعت ۰:۰۰
Erste Group Bank AG 778 - - 778 778 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۳:۰۴