کالایاب
شاخص یاب
جمهوری چک
جمهوری چک

CZK/USD

0.0442
قیمت روز
0 (0.23%)
تغییر روزانه
۲۸ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 01:18:12
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.28%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

699
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 15:02:10
71 (11.31%)
تغییر ۳ ماهه
71 (11.31%)
تغییر ۶ ماهه
699 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE Czech Republic

1,077
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 19:36:13
69 (6.81%)
تغییر ۳ ماهه
22 (1.97%)
تغییر ۶ ماهه
40 (3.58%)
نوسان سالیانه

بازار سهام جمهوری چک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CEZ as 540.5 292.40B - 540.5 540.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۸:۳۴
Komercni Banka 950.5 179.50B - 950.5 950.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۵:۰۵
O2 C.R 245 78.95B - 245 245 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۵:۰۵
Vienna Insurance AG 561 77.34B - 561 561 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۸:۳۴
Unipetrol 382.5 67.91B - 379 382.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۲۰:۳۳
Avast 89.5 59.42B - 89.5 89.5 2.00 2.23% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۱:۰۵
Moneta Money Bank 78.5 39.65B - 78.5 78.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۱:۰۵
VGP 1580 30.31B - 1580 1580 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۲۲:۳۲
Philip Morris CR 14420 29.20B - 14420 14420 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۸:۳۴
Central European Media 80.8 13.81B - 80.8 80.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۸:۳۴
Stock Spirit 69.2 13.36B - 69.2 69.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۸:۳۴
Pegas Nonwove 774 7.91B - 774 774 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۸:۳۴
Kofola CeskoSlovensko as 308 6.84B - 308 308 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۵:۰۵
Tatry Mountain 760 4.79B - 760 760 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ ساعت ۰:۰۵
Energoaqua as 2500 1.75B - 2500 2500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ساعت ۱:۳۳
Toma as 1170 1.62B - 1170 1170 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ ساعت ۱۴:۰۴
Photon 11.15 501.85M - 11.15 11.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ ساعت ۱۴:۰۴
E4U as 102 260.69M - 102 102 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ ساعت ۱۴:۰۴
New World Resources 0.07 224.95M - 0.07 0.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Fortuna Eg N.V 194.5 - 194.5 198.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ ساعت ۰:۰۰
Erste Group Bank AG 845.2 - - 845.2 845.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۸:۳۴