شاخص یاب
دانمارک
دانمارک

کرون دانمارک / دلار

0.1526
قیمت روز
0 (0.07%)
تغییر روزانه
۲۷ دی ۱۳۹۷
ساعت 06:09:15
0 (1.04%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.49%)
تغییر ۶ ماهه
0 (7.35%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

201
قیمت روز
1 (0.5%)
تغییر روزانه
۲۶ دی ۱۳۹۷
ساعت 19:01:58
19 (10.44%)
تغییر ۳ ماهه
15 (8.06%)
تغییر ۶ ماهه
201 (0.00%)
نوسان سالیانه

OMX Copenhagen Benchmark

1,295
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ دی ۱۳۹۷
ساعت 20:04:32
3 (0.25%)
تغییر ۳ ماهه
120 (8.46%)
تغییر ۶ ماهه
78 (5.68%)
نوسان سالیانه

بازار سهام دانمارک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Novo Nordisk B 307.5 571.76B - 307.5 308.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۳۴
Nordea Bank 68.05 246.39B - 68.05 68.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ ساعت ۰:۳۳
Danske Bank 128.75 178.65B - 127.9 128.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۳۴
Oersted 444.1 162.14B - 440 444.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۳۴
Moller Maersk B 8796 159.91B - 8796 8828 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۳۴
Moller Maersk A 8220 159.91B - 8220 8275 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۳۴
Coloplast 604.6 123.95B - 594.2 607 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۳۴
Carlsberg B 722 114.14B - 717.6 722 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۳۴
Carlsberg A 706 114.14B - 704 706 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۹:۳۳
DSV 500 95.77B - 491.8 505.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۳۴
Lundbeck 298.4 86.47B - 294.6 298.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۳۴
Chr. Hansen 615.8 79.58B - 615.8 623.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۳۴
Vestas Wind 505.4 79.18B - 502.4 505.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۳۴
Novozymes B 293.9 77.60B - 293.3 294.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۳۴
William Demant 209.8 64.00B - 207 211.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۳۴
Genmab 1037 60.18B - 1033.5 1038.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۳۴
Rockwool Int. A 1535 51.26B - 1495 1535 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۳۴
Rockwool Int. B 1755 51.26B - 1718 1755 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۳۴
Pandora 266.6 48.39B - 261.9 267.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۳۴
Tryg 164 44.90B - 160.9 164 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۳۴
Ambu 142.1 44.55B - 142.1 145.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۳۴
Kobenhavns Lufthavne 5500 44.26B - 5480 5500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۳۴
GN Store Nord 281.4 42.23B - 275.7 281.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۳۴
ISS A/S 186.05 40.16B - 183.95 186.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۳۴
G4S 17.33 34.32B - 17.33 17.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۳۴
Jyske Bank 246.4 31.12B - 240.7 246.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۳۴
Royal Unibrew 466 25.70B - 464 467 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۳۴
Topdanmark A/S 316.6 25.06B - 308 316.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۳۴
DFDS 294.8 23.86B - 285.8 295.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۳۴
Simcorp A/S 487.6 20.71B - 480.4 489.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۳۴
FLSmidth&Co 320.5 19.22B - 316.2 320.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۳۴
Sydbank 157.5 14.81B - 152.3 157.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۳۴
Schouw&Co 522 14.31B - 520 524 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۳۴
Ossur 31.7 11.66B - 31.7 32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۳۴
Jeudan 950 10.84B - 950 950 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۹:۳۳
ALK-Abello B 1086 10.70B - 1074 1086 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۳۴
Alm. Brand 53.5 10.29B - 52.5 53.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۹:۳۳
Scandinavian Tobacco 82.8 10.14B - 81.85 82.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۳۴
Nilfisk 239 8.37B - 238 240.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۳:۰۴
Spar Nord Bank 56.1 8.34B - 55.9 56.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۳۴