کالایاب
شاخص یاب
دانمارک
دانمارک

کرون دانمارک / دلار

0.1516
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۶ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 11:09:22
0 (0.26%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.68%)
تغییر ۶ ماهه
0 (9.38%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

207
قیمت روز
1 (0.49%)
تغییر روزانه
۶ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 11:02:05
25 (13.74%)
تغییر ۳ ماهه
25 (13.74%)
تغییر ۶ ماهه
207 (0.00%)
نوسان سالیانه

OMX Copenhagen Benchmark

1,404
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 21:05:23
157 (12.61%)
تغییر ۳ ماهه
13 (0.93%)
تغییر ۶ ماهه
86 (6.56%)
نوسان سالیانه

بازار سهام دانمارک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Novo Nordisk B 336.35 571.76B - 336.35 336.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۵
Nordea Bank 68.05 246.39B - 68.05 68.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ ساعت ۰:۳۳
Danske Bank 121.55 178.65B - 121.55 121.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۵
Oersted 508 162.14B - 507 508.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Moller Maersk B 8622 159.91B - 8474 8682 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Moller Maersk A 8200 159.91B - 8075 8270 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Coloplast 714.4 123.95B - 713.2 717.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Carlsberg A 784 114.14B - 784 798 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Carlsberg B 809.8 114.14B - 809.8 819.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
DSV 542 95.77B - 539.6 546.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Lundbeck 293.4 86.47B - 293.4 298.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Chr. Hansen 691.6 79.58B - 686.2 697 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Vestas Wind 542 79.18B - 542 542 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۵
Novozymes B 315.9 77.60B - 315.9 315.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۵
William Demant 205.2 64.00B - 203.2 205.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۱:۳۵
Genmab 1148 60.18B - 1145 1153 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Rockwool Int. A 1365 51.26B - 1350 1410 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Rockwool Int. B 1532 51.26B - 1518 1567 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Pandora 307.3 48.39B - 302.6 307.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Tryg 182.6 44.90B - 182.6 183.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Ambu 168.1 44.55B - 168 173 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Kobenhavns Lufthavne 6100 44.26B - 5900 6100 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
GN Store Nord 311 42.23B - 306.4 312.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
ISS A/S 202 40.16B - 201.7 206 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
G4S 16.04 34.32B - 16.04 16.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Jyske Bank 248.9 31.12B - 248.2 251.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Royal Unibrew 472 25.70B - 471 483 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Topdanmark A/S 332.6 25.06B - 331.8 333 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
DFDS 291.2 23.86B - 288.6 295.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Simcorp A/S 616.5 20.71B - 613 620 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
FLSmidth&Co 290.6 19.22B - 286.3 296.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Sydbank 138.5 14.81B - 138.5 140.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Schouw&Co 486 14.31B - 484.6 499 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Ossur 33.5 11.66B - 32.3 33.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Jeudan 956 10.84B - 950 956 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۱:۳۵
ALK-Abello B 1070 10.70B - 1070 1090 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Alm. Brand 57.2 10.29B - 57.2 57.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۹:۳۵
Scandinavian Tobacco 84.75 10.14B - 83.4 84.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Nilfisk 258 8.37B - 258 262.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
Spar Nord Bank 57.4 8.34B - 57.4 58.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵