شاخص یاب
مصر
مصر

پوند مصر / دلار

0.0561
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ دی ۱۳۹۷
ساعت 19:51:14
0 (0.36%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.18%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.71%)
نوسان سالیانه

EGX 100

13,483
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ دی ۱۳۹۷
ساعت 17:04:44
333 (2.41%)
تغییر ۳ ماهه
2,096 (13.45%)
تغییر ۶ ماهه
1,928 (12.51%)
نوسان سالیانه

بازار سهام مصر

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Commercial Int Bank 78.51 99.93B - 78.51 78.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۰:۳۴
Eastern Tobacco 16.45 52.49B - 16.45 16.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۰:۳۴
Qatar Natl Bank 40.12 45.42B - 40.12 40.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۰:۳۴
El Sewedy Electric 18.31 44.83B - 18.31 18.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۰:۳۴
Abou Kir Fertilizers 22.98 36.54B - 22.98 22.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۰:۳۴
Orascom Construction Ltd 117.28 33.50B - 117.28 117.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۳۴
Vodafone Egypt Telecom 111.62 28.17B - 111.62 111.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ساعت ۱:۰۳
Telecom Egypt 13.81 24.09B - 13.81 13.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۰:۳۴
T M G Holding 10.75 24.02B - 10.75 10.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۰:۳۴
Misr Fertilizers 75.02 23.85B - 75.02 75.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲:۰۴
Alexandria Containers&goods 14.47 23.56B - 14.47 14.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۰:۳۴
Global Telecom 3.35 22.65B - 3.35 3.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۰:۳۴
Emaar Misr for Development SAE 3.18 19.75B - 3.18 3.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۱۰:۳۴
Orange Egypt 13.13 19.31B - 13.13 13.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
Ezz Steel 19.14 15.85B - 19.14 19.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۰:۳۴
Alexandria Mineral Oils 6.3 15.21B - 6.3 6.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۰:۳۴
Egypt Aluminum 25.44 15.08B - 25.44 25.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۰:۳۴
EL Ezz Aldekhela Steel 939.57 14.67B - 939.57 939.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۰:۳۴
Hermes Holding Co 15.88 14.15B - 15.88 15.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۰:۳۴
Sidi Kerir 17.97 13.72B - 17.97 17.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۰:۳۴
Edita Food 14 13.42B - 14 14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۲:۰۲
Credit Agricole 39.5 13.38B - 39.5 39.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۰:۳۲
Heliopolis Housing 18.75 12.69B - 18.75 18.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۰:۳۴
Juhayna Food 11.5 11.30B - 11.5 11.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۰:۳۴
EIPICO 96 10.71B - 96 96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۰:۳۴
Medinet Nasr Housing 6.75 10.60B - 6.75 6.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۰:۳۴
Palm Hills Develop 2.25 10.48B - 2.25 2.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۰:۳۴
Ibnsina Pharma 10.46 8.16B - 10.46 10.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۰:۳۴
SODIC 13.79 8.04B - 13.79 13.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۰:۳۴
Orascom Hotels 7.29 7.25B - 7.29 7.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۰:۳۴
Housing&Develop Bank 45.5 7.10B - 45.5 45.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
Citadel Capital - CS 3.82 7.03B - 3.82 3.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۰:۳۴
Egyptian Iron&Steel 5.51 6.63B - 5.51 5.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۰:۳۴
GB AUTO 5.03 6.29B - 5.03 5.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۰:۳۴
Cleopatra Hospital 4.76 6.26B - 4.76 4.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۰:۳۴
Pioneers Holding 6.22 5.95B - 6.22 6.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۰:۳۴
MM Group 8.1 5.94B - 8.1 8.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۳:۰۴
National Bank of Kuwait 36 5.78B - 36 36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۰:۳۴
Oriental Weavers 11 5.47B - 11 11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۰:۳۴
CI Capital 8.07 4.62B - 8.07 8.07 0.07 0.88% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۰:۳۴