کالایاب
شاخص یاب
منطقه اروپا
منطقه اروپا

یورو / دلار

1.1293
قیمت روز
0 (0.19%)
تغییر روزانه
۶ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 19:03:17
0 (0.50%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.82%)
تغییر ۶ ماهه
0 (9.32%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

28
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 16:02:06
4 (16.67%)
تغییر ۳ ماهه
4 (16.67%)
تغییر ۶ ماهه
28 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار سهام منطقه اروپا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Volvo A 132.89 342.87B - 132.5 132.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Ericsson A 88.47 219.88B - 88.3 88.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Royal Dutch Shell A 2386.6 212.44B - 2382.5 2389 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Moller Maersk A 8175 206.23B - 8085 8185 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Royal Dutch Shell B 2396.5 203.98B - 2392 2401.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
H&M B 136.4 196.64B - 135.7 137.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
SEB C 100.6 188.23B - 100.6 100.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۹:۳۵
Hexagon B 472.7 177.95B - 469.6 475.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
HSBC 614.49 146.66B - 614.49 616.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Total 49.427 138.14B - 49.36 49.535 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Unilever 4318 117.94B - 4301.5 4325 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
BP 548.87 107.42B - 548.6 550.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Siemens AG 94.85 93.25B - 94.83 95.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
BHP Billiton PLC 1752.8 90.10B - 1748.6 1766 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Inditex 25.971 89.17B - 25.81 25.971 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
British American Tobacco 3049.6 88.74B - 3037 3059.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Kinnevik B 234.8 86.24B - 234.7 235.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Industrivarden A 197.2 84.26B - 197.2 197.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Allianz 196.22 83.84B - 196.08 196.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
GlaxoSmithKline 1548 76.69B - 1544 1551.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Genmab 1148 76.48B - 1146 1158 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Lundbeck 295.9 73.49B - 294.1 296.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Pandora 305.2 73.15B - 302.6 306.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Deutsche Telekom AG 15.671 69.35B - 15.555 15.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Rio Tinto PLC 4254.6 69.09B - 4228.5 4277 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Skanska B 172.04 68.89B - 170.55 172.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Rosneft 6.238 67.76B - 6.21 6.264 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
AstraZeneca 785.1 67.55B - 781.7 785.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
AstraZeneca 6351.3 67.55B - 6341 6354 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
William Demant 205.7 66.66B - 203.8 205.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Diageo 3077.2 62.05B - 3067.5 3081.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Lukoil DRC 89.37 58.09B - 89.26 89.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Investment Latour 122 56.24B - 121.9 122.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Glencore 309.51 55.48B - 309.1 310.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Schibsted A 346.8 55.15B - 344.7 346.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Vodafone Group PLC 142.95 55.14B - 142.29 144.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
MIC SA DRC 566.5 54.78B - 564.2 566.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
ING Groep 10.493 54.39B - 10.462 10.506 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Gazprom 4.669 54.23B - 4.649 4.678 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Enel 5.644 53.42B - 5.644 5.688 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵