شاخص یاب
منطقه اروپا
منطقه اروپا

یورو / دلار

1.1373
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ دی ۱۳۹۷
ساعت 01:32:10
0 (1.23%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.88%)
تغییر ۶ ماهه
0 (6.96%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

27
قیمت روز
1 (3.85%)
تغییر روزانه
۱۲ دی ۱۳۹۷
ساعت 11:01:35
3 (12.50%)
تغییر ۳ ماهه
2 (8.00%)
تغییر ۶ ماهه
27 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار سهام منطقه اروپا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Volvo A 124.25 342.87B - 123.85 124.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
Ericsson A 77.1 219.88B - 77 77.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
Royal Dutch Shell A 2357.1 212.44B - 2336 2358 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
Moller Maersk A 8365 206.23B - 8290 8365 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
Royal Dutch Shell B 2376 203.98B - 2354.5 2381.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
H&M B 136.5 196.64B - 136.1 136.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
SEB C 95.94 188.23B - 95.8 95.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
Hexagon B 439.4 177.95B - 435.1 441.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
HSBC 651.64 146.66B - 644 651.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
Total 47.835 138.14B - 47.575 47.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
Unilever 4041 117.94B - 4023.5 4055.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
BP 523.29 107.42B - 515.4 523.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
Siemens AG 100.56 93.25B - 100.12 99.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
BHP Billiton PLC 1630.2 90.10B - 1610.6 1630.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
Inditex 23.725 89.17B - 23.56 23.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
British American Tobacco 2536.6 88.74B - 2513.8 2536.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
Kinnevik B 225.2 86.24B - 223.9 225.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
Industrivarden A 189.27 84.26B - 188.4 189.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
Allianz 183.13 83.84B - 181.82 183.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
GlaxoSmithKline 1495.4 76.69B - 1485.4 1496 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
Genmab 1023.7 76.48B - 1016 1036 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
Lundbeck 289.2 73.49B - 285.3 289.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
Pandora 271.5 73.15B - 269.7 272 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
Deutsche Telekom AG 14.89 69.35B - 14.62 14.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
Rio Tinto PLC 3932.5 69.09B - 3895 3942.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
Skanska B 157.4 68.89B - 157.25 157.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
Rosneft 6.247 67.76B - 6.239 6.247 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
AstraZeneca 5566 67.55B - 5530 5573 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
AstraZeneca 658.3 67.55B - 653.8 658.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
William Demant 204.1 66.66B - 202.6 204.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
Diageo 2753.6 62.05B - 2734.5 2753.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
Lukoil DRC 78.06 58.09B - 77.78 78.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
Investment Latour 110.7 56.24B - 110.2 110.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۳
Glencore 297.91 55.48B - 296.05 298.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
Schibsted A 317.9 55.15B - 317.2 318 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
Vodafone Group PLC 148.15 55.14B - 147.57 148.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
MIC SA DRC 630.1 54.78B - 626 630.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
ING Groep 10.454 54.39B - 10.38 10.454 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
Gazprom 4.73 54.23B - 4.721 4.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۳
Enel 5.307 53.42B - 5.274 5.307 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵