شاخص یاب
فرانسه
فرانسه

طلای 18 عیار

3,211
قیمت روز
2 (0.06%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 10:01:36
298 (10.23%)
تغییر ۳ ماهه
231 (7.75%)
تغییر ۶ ماهه
3,211 (0.00%)
نوسان سالیانه

CAC All-Tradable

5,947
قیمت روز
60 (1.01%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 13:04:38
396 (6.24%)
تغییر ۳ ماهه
741 (11.08%)
تغییر ۶ ماهه
684 (10.31%)
نوسان سالیانه

بازار سهام فرانسه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nordea Bank FDR 7.964 33.06B - 7.964 7.964 0.09 1.17% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Nokia Oyj 5.282 27.29B - 5.282 5.282 0.07 1.27% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Sampo Oyj A 40.86 22.93B - 40.86 40.86 0.46 1.14% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
KONE Oyj 43.68 19.43B - 43.68 43.68 0.40 0.92% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Fortum 19.21 18.30B - 19.21 19.21 0.09 0.47% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
LM Ericsson B 7.35 17.55B - 7.34 7.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۲۳:۰۵
Neste Oil Oyj 78.64 16.93B - 78.64 78.64 0.44 0.56% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
UPM-Kymmene 25.54 16.19B - 25.54 25.54 0.24 0.95% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Telia Company 4.055 16.02B - 4.055 4.055 0.01 0.27% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Stora Enso Oyj A 12.6 13.10B - 12.6 12.6 0.30 2.44% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Stora Enso Oyj R 11.965 13.10B - 11.965 11.965 0.19 1.61% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Wartsila Oyj Abp 14.35 9.81B - 14.35 14.35 0.19 1.34% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Elisa Oyj 38.39 6.66B - 38.39 38.39 0.17 0.44% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Kesko 47.3 5.14B - 47.3 47.3 0.20 0.42% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Kesko 51.24 5.14B - 51.24 51.24 0.06 0.12% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Nokian Renkaat Oyj 28.89 4.57B - 28.89 28.89 0.37 1.30% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Metso Oyj 25.53 4.23B - 25.53 25.53 0.25 0.99% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
SSAB A 3.346 3.58B - 3.346 3.346 0.06 1.70% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Metsa Board Oyj A 6.8 3.35B - 6.8 6.8 0.06 0.88% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Metsa Board Oyj B 6.195 3.35B - 6.195 6.195 0.14 2.31% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Huhtamaki Oyj 28.22 3.34B - 28.22 28.22 0.12 0.43% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Orion Oyj A 31.1 3.29B - 31.1 31.1 0.30 0.97% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Orion Oyj B 31.18 3.29B - 31.18 31.18 0.10 0.32% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Amer Sports 38.83 3.14B - 38.83 38.83 0.02 0.05% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Konecranes 29.82 2.73B - 29.82 29.82 0.38 1.29% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
DNA 18.22 2.69B - 18.22 18.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۳۴
Valmt 19.51 2.46B - 19.51 19.51 0.11 0.56% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Cargotec Oyj 30.58 2.35B - 30.58 30.58 0.52 1.73% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Outokumpu Oyj 3.982 2.11B - 3.982 3.982 0.11 2.71% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Tieto Oyj 24.92 2.05B - 24.92 24.92 0.42 1.71% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Kemira Oyj 10.56 1.76B - 10.56 10.56 0.08 0.76% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Citycon Oyj 1.716 1.64B - 1.716 1.716 0.01 0.41% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Fiskars 16.18 1.58B - 16.18 16.18 0.20 1.25% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Ahlstrom-Munksjo 13.22 1.46B - 13.22 13.22 0.12 0.92% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Sanoma Oyj 8.7 1.43B - 8.7 8.7 0.08 0.93% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Terveystalo 8.15 1.36B - 8.12 8.205 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۳:۰۵
Outotec Oyj 3.704 1.23B - 3.704 3.704 0.13 3.70% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Finnair Oyj 7.235 1.16B - 7.235 7.235 0.05 0.63% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
YIT 5.78 1.03B - 5.78 5.78 0.06 1.05% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Uponor 9.57 984.63M - 9.57 9.57 0.08 0.84% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴