کالایاب
شاخص یاب
یونان
یونان

FTSE/Athex 20

714
قیمت روز
6 (0.79%)
تغییر روزانه
۶ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 18:32:12
105 (17.30%)
تغییر ۳ ماهه
108 (13.18%)
تغییر ۶ ماهه
108 (13.18%)
نوسان سالیانه

بازار سهام یونان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Coca Cola HBC AG 30.44 10.30B - 30.44 30.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۱:۳۵
Mermeren Kombinat AD Prilep 63.4 5.19B - 63.4 63.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۱:۳۵
Hellenic Telec 11.32 5.08B - 11.32 11.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۱:۳۵
OPAP SA 9 3.02B - 9 9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۱:۳۵
Alpha Bank 1.245 2.93B - 1.245 1.245 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۱:۳۵
National Bank of Greece 1.535 2.41B - 1.535 1.535 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۱:۳۵
Hellenic Petroleum 8.21 2.13B - 8.21 8.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۱:۳۵
Motor Oil 21.4 1.94B - 21.4 21.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۱:۳۵
Eurobank Ergasias 0.641 1.89B - 0.641 0.641 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۱:۳۵
Jumbo 14.78 1.88B - 14.78 14.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۱:۳۵
Titan Cement 19.38 1.61B - 19.38 19.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۱:۳۵
Piraeus Bank 1.2 1.23B - 1.2 1.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۱:۳۵
Mytilineos 8.84 1.23B - 8.84 8.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۱:۳۵
NBG Pangaea 4.88 1.22B - 4.88 4.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۱:۳۵
Grivalia Properties 9.81 882.99M - 9.81 9.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۱:۳۵
Viohalco BR 3.285 837.18M - 3.285 3.285 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۱:۳۵
Karelia Tobacco Company Inc 254 723.12M - 254 254 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۵
Athens Water 5.46 587.88M - 5.46 5.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۱:۳۵
Aegean Airlines 7.87 585.62M - 7.87 7.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۱:۳۵
Terna Energy 6.48 584.40M - 6.48 6.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۱:۳۵
Elvalhalcor Hellenic 1.56 555.36M - 1.56 1.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۱:۳۵
Gek Terna 5.04 522.29M - 5.04 5.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۱:۳۵
Sarantiseg 7.08 511.50M - 7.08 7.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۳:۰۵
Lamda Develop 6.46 484.71M - 6.44 6.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۳:۰۵
Public Power 1.557 423.40M - 1.557 1.557 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۱:۳۵
Piraeus Port 16.54 413.50M - 16.54 16.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۱:۳۵
Lampsa Hellenic Hotels 17.9 403.78M - 17.9 17.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۱:۳۵
Holding Company ADMIE 1.77 394.40M - 1.77 1.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۱:۳۵
Crete Plastics 11 369.62M - 11 11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۱:۳۵
Ellaktor 1.556 341.61M - 1.556 1.556 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۱:۳۵
Folli Follie 4.8 321.35M - 4.8 4.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۲۲:۳۲
Fourlis Hld 5.1 301.08M - 5.1 5.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۱:۳۵
Bank of Greece 13.6 284.07M - 13.6 13.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۱:۳۵
Autohellas 22.2 280.92M - 22 22.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۳:۰۵
Hellenic Exchanges 4.23 280.27M - 4.23 4.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۱:۳۵
Hygeia 0.95 263.85M - 0.95 0.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ ساعت ۱۳:۰۸
Attica Holdings SA 1.37 254.91M - 1.37 1.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۱:۳۵
ThesKi Port 24.6 253.01M - 24.6 24.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۱:۳۵
Cenergy Hold 1.296 233.90M - 1.296 1.296 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۱:۳۵
Attica Bank 0.19 188.48M - 0.175 0.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۰:۰۵