شاخص یاب
یونان
یونان

FTSE/Athex 20

619
قیمت روز
2 (0.38%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 13:04:39
203 (24.68%)
تغییر ۳ ماهه
203 (24.68%)
تغییر ۶ ماهه
203 (24.68%)
نوسان سالیانه

بازار سهام یونان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Coca Cola HBC AG 28.68 10.30B - 28.68 28.68 0.15 0.53% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Mermeren Kombinat AD Prilep 53.8 5.19B - 53.8 53.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۳:۰۴
Hellenic Telec 10.75 5.08B - 10.75 10.75 0.04 0.37% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
OPAP SA 8.24 3.02B - 8.24 8.24 0.05 0.61% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Alpha Bank 0.94 2.93B - 0.94 0.94 0.03 3.30% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
National Bank of Greece 0.958 2.41B - 0.958 1.007 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۳۵
Hellenic Petroleum 7.5 2.13B - 7.5 7.5 0.10 1.33% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Motor Oil 21.2 1.94B - 21.2 21.2 0.05 0.24% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Eurobank Ergasias 0.5 1.89B - 0.5 0.5 0.00 0.73% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Jumbo 13.76 1.88B - 13.54 13.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۳۳
Titan Cement 20.2 1.61B - 20.2 20.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۳۳
Mytilineos 7.8 1.23B - 7.8 7.8 0.07 0.91% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Piraeus Bank 0.684 1.23B - 0.684 0.684 0.00 0.59% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
NBG Pangaea 4.4 1.22B - 4.4 4.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
Grivalia Properties 8.34 882.99M - 8.34 8.34 0.06 0.72% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Viohalco BR 2.615 837.18M - 2.615 2.615 0.02 0.58% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Karelia Tobacco Company Inc 250 723.12M - 250 250 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۳۵
Athens Water 5.06 587.88M - 5.02 5.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۳۵
Aegean Airlines 7.39 585.62M - 7.39 7.39 0.02 0.27% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Terna Energy 5.56 584.40M - 5.56 5.56 0.02 0.36% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Elvalhalcor Hellenic 1.28 555.36M - 1.28 1.305 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۳۵
Gek Terna 4.19 522.29M - 4.19 4.19 0.04 0.96% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Sarantiseg 7.06 511.50M - 7.06 7.06 0.10 1.42% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Lamda Develop 5.8 484.71M - 5.8 5.8 0.02 0.35% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Public Power 1.295 423.40M - 1.295 1.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۳۵
Piraeus Port 14.7 413.50M - 14.7 14.7 0.28 1.90% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Lampsa Hellenic Hotels 18.1 403.78M - 18 18.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۹:۳۳
Holding Company ADMIE 1.49 394.40M - 1.48 1.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۳۳
Crete Plastics 10.3 369.62M - 10.2 10.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۳۵
Ellaktor 1.226 341.61M - 1.226 1.226 0.01 0.65% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Folli Follie 4.8 321.35M - 4.8 4.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۲۲:۳۲
Fourlis Hld 3.965 301.08M - 3.965 3.965 0.04 0.88% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Bank of Greece 12.35 284.07M - 12.35 12.35 0.05 0.41% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Autohellas 21.8 280.92M - 21.6 21.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۳۳
Hellenic Exchanges 3.62 280.27M - 3.62 3.62 0.03 0.84% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Hygeia 0.95 263.85M - 0.95 0.955 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ ساعت ۲۲:۳۵
Attica Holdings SA 1.26 254.91M - 1.2 1.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۳۳
ThesKi Port 24.1 253.01M - 24.1 24.1 0.80 3.32% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Cenergy Hold 1.2 233.90M - 1.2 1.212 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۳۳
Attica Bank 0.11 188.48M - 0.107 0.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۳۵