شاخص یاب
مجارستان
مجارستان

فورینت مجارستان / دلار

0.0036
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ دی ۱۳۹۷
ساعت 14:31:11
0 (2.86%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (10.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

8,600
قیمت روز
1 (0.01%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 10:01:36
681 (8.60%)
تغییر ۳ ماهه
502 (6.20%)
تغییر ۶ ماهه
8,600 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE Hungary

3,949
قیمت روز
11 (0.28%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 12:34:09
258 (7.00%)
تغییر ۳ ماهه
102 (2.65%)
تغییر ۶ ماهه
311 (7.30%)
نوسان سالیانه

بازار سهام مجارستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Siemens AG 31800 30523.90B - 31800 31800 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۶
Bayer 20545 27977.24B - 20545 20545 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۰۴
BASF 19966 24553.32B - 19966 19966 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۰۴
Daimler 15600 22883.92B - 15600 15750 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۰۴
Adidas 60240 14062.27B - 60240 60240 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ ساعت ۱۶:۳۵
Deutsche Bank AG 2500 8239.00B - 2500 2588 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۰۴
Lufthansa 6500 4088.40B - 6500 6500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۳۵
OTP Bank 10250 2837.64B - 10230 10250 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۳۳
MOL 3042 2213.96B - 3042 3042 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۴:۳۳
Richter Gedeon 5410 952.73B - 5410 5440 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۳۳
Magyar Telekom 391 416.08B - 391 391 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۳۳
Opimus 515 223.44B - 515 515 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۳۳
Budapesti Elektromos Muvek 27000 157.97B - 27000 27000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۲۰:۳۳
Eszak Magyar Aramszolgaltato 24800 75.09B - 24800 24800 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۳۳
Konzum Kereskedelmi Ipari 283 64.70B - 283 283 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۳۳
Waberers 2480 59.87B - 2480 2490 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۳۳
Budapesti Ingatlan Hasznositasi 2300 48.72B - 2300 2300 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۳۵
FHB 618 37.01B - 618 618 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۳۳
Graphisoft Park Se Ingatl Eur 3390 35.55B - 3390 3390 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۳۳
Zwack Unicum Likoripari 16500 35.10B - 16500 16500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۳۳
CIG Pannonia 441 29.23B - 441 444 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۳۳
Appeninn 550 28.76B - 550 550 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۴:۳۳
ANY 1190 19.46B - 1190 1195 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۳۳
Raba 1280 18.46B - 1280 1280 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۴:۳۳
PannErgy 678 13.79B - 678 684 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۳۳
Alteo Energiaszolgaltato 665 10.91B - 660 670 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۳:۰۵
Masterplast 615 9.08B - 615 615 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۶:۳۲
OTT One Nyrt 206 8.64B - 204 206 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۳:۰۵
Kulcs Soft Szamitastechnika 1460 7.86B - 1460 1480 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۰۵
Forras Vagyonkezelesi Befektetesi 1790 6.95B - 1790 1790 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ساعت ۱۶:۳۳
Est Media Vagyonkezelo Nyrt cs a 139.5 6.50B - 137.5 139.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
4iG 2020 6.49B - 1990 2020 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۳:۰۵
Plotinus Vagyonkezelo Nyrt 5350 2.89B - 5100 5350 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۲۰:۳۳
Pannon Valto Ingatlanbefektetesi 1501 2.61B - 1501 1501 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Nordtelekom Tavkozlesi 34.6 2.53B - 34.6 36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۳:۰۵
Csepel Holding 676 2.14B - 676 700 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۳:۰۵
ENEFI 218 1.44B - 218 218 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۰۵
Nutex Befektetesi 34 533.94M - 34 35.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۳۴
KEG Kozep Europai Gazterminal 30 488.77M - 30 30 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Magyar Vagyonhasznosito 930 - - 930 930 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۳۴