شاخص یاب
هند
هند

روپیه هند / دلار

0.0141
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ دی ۱۳۹۷
ساعت 06:15:16
0 (2.92%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.42%)
تغییر ۶ ماهه
0 (9.62%)
نوسان سالیانه

Nifty 100

16
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ دی ۱۳۹۷
ساعت 13:35:08
2 (10.30%)
تغییر ۳ ماهه
3 (20.35%)
تغییر ۶ ماهه
1 (10.63%)
نوسان سالیانه

بازار سهام هند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tata Consultancy 1864.2 7174.94B - 1857.15 1864.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۶:۳۶
Tata Consultancy 1867.8 7174.94B - 1854.55 1867.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۶:۳۶
Reliance Industries 1129.65 6154.55B - 1128.75 1129.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۶:۳۶
Reliance Industries 1129.55 6154.55B - 1128.9 1129.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۶:۳۶
HDFC Bank 2121.05 5389.35B - 2121.05 2124.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۶:۳۶
HDFC Bank 2121.9 5389.35B - 2121.65 2125 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۶:۳۶
Hindustan Unilever 1787.65 3644.88B - 1774 1787.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۶:۳۶
Hindustan Unilever 1789.85 3644.88B - 1773.55 1789.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۶:۳۶
ITC 296.6 3240.46B - 295.9 297.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۶:۳۶
ITC 296.55 3240.46B - 295.45 296.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۶:۳۶
Housing Development Finance 1992.15 3164.73B - 1981.15 1992.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۶:۳۶
Housing Development Finance 1990.8 3164.73B - 1980.65 1990.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۶:۳۶
Infosys 726.6 2942.14B - 723.5 726.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۶:۳۶
Infosys 726.55 2942.14B - 722.9 726.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۶:۳۶
Maruti Suzuki 7349.55 2711.21B - 7349 7396.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۶:۳۶
Maruti Suzuki 7355.15 2711.21B - 7340 7400 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۶:۳۶
Kotak Mahindra Bank 1212.15 2579.28B - 1212.15 1214.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۶:۳۶
Kotak Mahindra Bank 1213.4 2579.28B - 1211.65 1216.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۶:۳۶
SBI 301.65 2298.08B - 301.6 302.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۶:۳۶
SBI 301 2298.08B - 301 302.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۶:۳۶
Standard Chartered DRC 50.8 2047.59B - 50.8 51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۳:۳۴
Oil & Natural Gas 145.1 2023.80B - 144.65 145.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۶:۳۶
Oil & Natural Gas 145.15 2023.80B - 144.6 145.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۶:۳۶
ICICI Bank 372.75 1755.71B - 371.25 374 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۶:۳۶
ICICI Bank 372.55 1755.71B - 370.75 374.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۶:۳۶
Larsen & Toubro 1341.05 1754.26B - 1336.55 1343 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۶:۳۶
Coal India 232.6 1619.20B - 232.6 233.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۶:۳۶
Coal India 232.65 1619.20B - 232.65 233.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۳:۳۴
Indian Oil 134.55 1508.24B - 133.4 134.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۶:۳۶
Indian Oil 134.5 1508.24B - 133.45 134.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۳:۳۴
Bharti Airtel 337.65 1482.04B - 327.5 337.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۶:۳۶
Bharti Airtel 337.75 1482.04B - 327.35 337.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۶:۳۶
Sun Pharma 452.45 1376.25B - 450.7 452.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۶:۳۶
Sun Pharma 451.85 1376.25B - 451.2 451.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۶:۳۶
Bajaj Finance 2599.25 1334.94B - 2567.1 2599.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۶:۳۶
Bajaj Finance 2604.2 1334.94B - 2565.5 2604.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۶:۳۶
AXIS Bank 660.6 1313.63B - 659.75 661.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۶:۳۶
AXIS Bank 660.1 1313.63B - 659.85 661 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۶:۳۶
HCL Technologies 947.05 1305.38B - 945.45 947.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۶:۳۶
HCL Technologies 947.7 1305.38B - 943.9 947.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۶:۳۶