کالایاب
شاخص یاب
عراق
عراق

IQD/USD

0.00082
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

ISX Main 60

460
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۴ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 16:05:25
50 (9.86%)
تغییر ۳ ماهه
66 (12.58%)
تغییر ۶ ماهه
177 (27.79%)
نوسان سالیانه

بازار سهام عراق

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Asiacell Communications 7.55 2697.00B - 7.55 7.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۲۰:۰۵
Baghdad Soft Drinks 3.08 700.47B - 3.08 3.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۲۰:۰۵
Kurdistan International Bank 1.1 516.00B - 1.1 1.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ ساعت ۱۳:۳۵
Sumer Commercial Bank 0.7 225.00B - 0.7 0.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۲۰:۰۵
Mansour Investment Bank 0.72 210.00B - 0.72 0.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۳:۳۵
Credit Bank of Iraq 0.38 112.50B - 0.38 0.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۲۰:۰۵
Commercial Bank of Iraq 0.39 105.00B - 0.39 0.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۲۰:۰۵
Iraqi Islamic Bank for Investment 0.35 105.00B - 0.35 0.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۳:۳۵
National Bank of Iraq 0.35 100.00B - 0.35 0.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ ساعت ۱۳:۳۴
Bank of Baghdad 0.25 97.50B - 0.25 0.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۲۰:۰۵
Investment Bank of Iraq 0.2 92.50B - 0.2 0.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۲۰:۰۵
Babylon Hotel 63 91.40B - 63 63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۲۰:۰۵
Union Bank of Iraq 0.29 73.08B - 0.29 0.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Ashur International Bank 0.23 67.50B - 0.23 0.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۶
Gulf Commercial Bank 0.17 63.00B - 0.17 0.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۲۰:۰۵
Elaf Islamic Bank 0.18 57.50B - 0.18 0.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ ساعت ۱۳:۳۴
Palestine International Hotel 10.1 53.64B - 10.1 10.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۲۰:۰۵
Mosul Bank for Development 0.15 50.50B - 0.15 0.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۲۰:۰۵
National Company for Tourist 7.8 49.40B - 7.8 7.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۲۰:۰۵
Babylon Bank 0.14 47.50B - 0.14 0.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۲۰:۰۵
Iraqi for Seed Production 4.84 43.05B - 4.84 4.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ ساعت ۱۷:۳۵
Iraqi Middle East Investment Bank 0.11 42.50B - 0.11 0.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۲۰:۰۵
United Bank for Investment 0.13 42.00B - 0.13 0.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ساعت ۱۴:۳۲
Ishtar Hotels 10.3 41.48B - 10.3 10.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ ساعت ۱۷:۳۵
Al Mamoura Company for RE 1.69 40.09B - 1.69 1.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۳:۳۵
Mansour Hotel 13.55 35.08B - 13.55 13.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۳:۳۵
North Bank Finance 0.14 33.00B - 0.14 0.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۵ ساعت ۰:۰۰
Baghdad Hotel 8.2 32.30B - 8.2 8.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۲۰:۰۵
Al Sadeer Hotel 11.7 24.78B - 11.7 11.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۳:۳۵
Iraqi Company for Meat and Field Crops 3.91 23.00B - 3.91 3.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۲۰:۰۵
Iraqi Dates Processing and Marking 1.1 21.56B - 1.1 1.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۲۰:۰۵
Baghdad Iraq for Public Transport 17 16.60B - 17 17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۲۰:۰۵
Ready Made Clothes 9 12.59B - 9 9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۳:۳۵
National Chemical and Plastic 0.74 10.78B - 0.74 0.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۲۰:۰۵
Veterinary Vaccines Drugs 1.57 10.10B - 1.57 1.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۲۰:۰۵
Iraqi Company for Land Transport 0.71 9.94B - 0.71 0.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
National Metallic Bicycles 1.89 9.50B - 1.89 1.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۲۰:۰۵
Karbala Hotels 0.97 7.50B - 0.97 0.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۳:۳۵
Modern Sewing 4 5.35B - 4 4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۲۰:۰۵
Kharkh Tour Amusement City 3.9 4.90B - 3.9 3.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۲۰:۰۵