کالایاب
شاخص یاب
اردن
اردن

دینار اردن / دلار

1.4124
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 21:33:45
0 (0.06%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.14%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

22
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 17:02:08
2 (10.00%)
تغییر ۳ ماهه
2 (10.00%)
تغییر ۶ ماهه
22 (0.00%)
نوسان سالیانه

Amman SE AllShare

1,960
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 14:35:32
29 (1.49%)
تغییر ۳ ماهه
35 (1.73%)
تغییر ۶ ماهه
260 (11.71%)
نوسان سالیانه

بازار سهام اردن

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Arab Bank 6.46 4.43B - 6.46 6.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۶:۰۵
Housing Bk Trd Fin 7.93 2.64B - 7.93 7.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۶:۰۵
Arab Potash Co 17.5 1.23B - 17.5 17.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۹:۳۵
Eqbal Inv. Co 13.65 915.00M - 13.65 13.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۵:۰۵
Jor Islamic Bank 3.21 583.20M - 3.21 3.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۹:۳۵
Bank Of Jordan 2.4 482.00M - 2.4 2.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۹:۳۵
Jordan Telecom 1.52 326.25M - 1.52 1.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۶:۰۵
Jo Duty Fre 13 315.00M - 13 13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۹:۳۵
Jor Kuwait Bank 2.96 303.00M - 2.96 2.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۹:۳۵
Jor Phosphate Mn 3.09 271.43M - 3.09 3.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۹:۳۵
Cairo Amman Bank 1.22 270.00M - 1.22 1.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۶:۰۵
Bank Al-Etihad 1.74 265.60M - 1.73 1.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۶:۰۶
Jor Petrolm Ref 2.56 257.00M - 2.56 2.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۹:۳۵
Jordan Ahli Bank 1.1 219.95M - 1.1 1.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۶:۰۵
Afaq Energy 1.53 211.20M - 1.53 1.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۹:۳۵
Arab Jor/Inv/Bank 1.3 210.00M - 1.3 1.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۲۰:۰۵
Capital Bank 1.04 182.00M - 1.04 1.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۶:۰۵
Northern Ce 2.68 154.00M - 2.68 2.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۳۵
Investbank 1.43 144.00M - 1.43 1.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۲۰:۰۵
Jcbank 0.87 117.60M - 0.87 0.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ساعت ۱۷:۰۶
Jordan Dubai Islamic Bank 1.23 117.00M - 1.23 1.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۵:۰۵
Jor Electreic Pwr 1.24 116.21M - 1.24 1.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۹:۳۵
Arab Banking Corp 1 113.30M - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۹:۳۵
Royal Jordanian 0.36 108.42M - 0.36 0.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۵
Arab Int Inv Edu 2.57 108.14M - 2.57 2.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۳:۰۴
Zara Investments 0.68 90.00M - 0.68 0.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۹:۳۵
Irbid Elect 10.24 86.40M - 10.24 10.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۹:۳۵
Jordan Insurance Co PSC 2.73 84.00M - 2.73 2.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۱۶:۰۷
Union Land Dev 1.73 76.98M - 1.73 1.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۶:۰۵
Jor Cement Fact 0.54 58.63M - 0.53 0.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۶:۰۶
Union Inv 1.17 58.00M - 1.17 1.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۶:۰۵
Philadelphia Intl Education 2.75 55.65M - 2.75 2.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۷:۰۶
Siniora Fd Indst 2.72 52.80M - 2.72 2.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۶:۰۶
Enjaz for Development 0.77 50.54M - 0.76 0.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۹:۳۵
Union Tobacco 1.5 43.74M - 1.5 1.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۹:۳۵
Taj Tourist Proj 0.32 40.00M - 0.32 0.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۹:۳۵
Jor Worsted Mill 2.76 39.30M - 2.76 2.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۲۰:۰۵
Al-Dawliyah H&M 0.68 34.56M - 0.67 0.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۹:۳۵
Arab Intl Hotel 0.96 33.60M - 0.96 0.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۹:۳۵
Al Sharq Inv 2 32.00M - 2 2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۳۵