کالایاب
شاخص یاب
قزاقستان
قزاقستان

KZT/USD

0.0026
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۱ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 10:32:13
0 (3.70%)
تغییر ۳ ماهه
0 (7.14%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

KASE

2,381
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 15:35:00
101 (4.42%)
تغییر ۳ ماهه
193 (8.84%)
تغییر ۶ ماهه
70 (2.85%)
نوسان سالیانه

بازار سهام قزاقستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bank of America 10897.97 97510.90B - 10897.97 10897.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ ساعت ۱۴:۳۲
VTB 0.2114 3383.80B - 0.2114 0.2114 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۲۰:۰۵
Magnit 22293.8008 2548.67B - 22293.8008 22293.8008 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۲۰:۰۵
Razvedka Dobycha KazMunayGaz Pref 12800 1694.79B - 12800 12800 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۶
KAZ Minerals PLC 3199 1672.21B - 3199 3199 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ ساعت ۱۶:۳۵
Halyk Bank AO 105.76 1122.09B - 105.76 105.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ ساعت ۱۶:۳۵
Aeroflot 575.47 844.32B - 575.47 575.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۲۰:۰۵
KazTransOil AO 1395.02 538.47B - 1395.02 1395.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ ساعت ۱۶:۳۵
Kazakhstanskaya kompaniya po upravleniyu elektrich 1578.12 368.88B - 1578.12 1578.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ ساعت ۱۶:۳۵
Kazakhtelekom AO 27500 367.36B - 27500 27500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ ساعت ۱۶:۳۵
Kazakhtelekom Pref 11600 361.05B - 11600 11600 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ ساعت ۱:۳۵
Kcell AO 1884.9 320.00B - 1884.9 1884.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ ساعت ۱۴:۳۶
Nostrum Oil & Gas 535.6 164.07B - 535.6 535.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ ساعت ۱۴:۳۲
ForteBank AO 2.3 138.48B - 2.3 2.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۳۴
Tsesnabank 1740.7 114.55B - 1740.7 1740.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۳۴
Ansagan Petroleum 643676.56 65.88B - 643676.56 643676.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Bank TsentrKredit 235 47.11B - 235 235 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ ساعت ۱۴:۳۲
Bank of Astana 750 30.39B - 750 750 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ ساعت ۱۸:۳۳
Rakhat AO 20228 16.20B - 20228 20228 3227.99 18.99% ۱۳۹۷/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۵
Bayan Sulu AO 299.35 13.37B - 299.35 299.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ ساعت ۱۶:۳۵
BAST AO 29100.11 13.31B - 29100.11 29100.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ ساعت ۱۶:۳۵
Scipio AO 8000 8.00B - 8000 8000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Irtysh-Polimetall 26597.02 5.92B - 26597.02 26597.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Mangistaumunaygaz Pref 9000 5.45B - 9000 9000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ ساعت ۱:۳۴
SK Standard AO 2510 5.31B - 2510 2510 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ ساعت ۱:۳۵
Aktyubinskiy zavod metal 9231.55 2.26B - 9231.55 9231.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ ساعت ۱۶:۳۵
Rostelecom 422 - - 422 422 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۲۰:۰۵
Gazprom PAO 894.64 - - 894.64 894.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۲۰:۰۵
L-Capital 700 - 700 700 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ZA-BestGroup 2053.49 - - 2053.49 2053.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰