شاخص یاب
لبنان
لبنان

LBP/USD

0.0007
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ دی ۱۳۹۷
ساعت 04:41:10
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

BDL STOCK IX

958
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ دی ۱۳۹۷
ساعت 17:04:44
27 (2.74%)
تغییر ۳ ماهه
75 (7.28%)
تغییر ۶ ماهه
212 (18.10%)
نوسان سالیانه

بازار سهام لبنان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BLOM Bank DRC 9.2 2.26B - 9.2 9.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۳:۳۴
BLOM Bank SAL 9.25 2.25B - 9.25 9.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ ساعت ۱۳:۰۴
Bank Audi DRC 4.75 2.10B - 4.65 4.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۶:۳۶
Bank Audi 4.9 2.04B - 4.9 4.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ ساعت ۱۳:۳۴
Solidere A 6.1 1.18B - 6.1 6.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۳۵
Byblos Bank GDR 75 1.18B - 75 75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ ساعت ۱۵:۳۵
Byblos Bank 9 Preferred 70 1.18B - 70 70 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
Solidere B 6.16 1.18B - 6.16 6.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۳۵
Byblos Bank 1.35 1.15B - 1.35 1.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۶
Byblos Bank 8 Preferred 70 1.15B - 70 70 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۳:۳۲
Bank Of Beirut 18.8 552.07M - 18.8 18.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Bank of BeirutL Pref 24.95 552.07M - 24.95 24.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ ساعت ۱۰:۳۳
Bank Of Beirut H Preferred 25 552.07M - 25 25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ساعت ۱۴:۳۳
Holcim Liban 15.5 295.67M - 15.5 15.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ ساعت ۱۶:۳۵
Banque BEMO Preferred 100 80.70M - 100 100 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Banque BEMO 1.57 80.70M - 1.57 1.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۱۴:۳۴
BLC BankL Pref A 100.5 66.06M - 100.5 100.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
BLC BankL Pref B 100 66.06M - 100 100 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
BLC Bank Pref C 100 66.06M - 100 100 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
BLC Bank 0.93 66.06M - 0.93 0.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Rasamny Younis Motor Co B 3.28 36.04M - 3.28 3.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۱۴:۳۴
SL des Ciments Blancs Nominal 2.55 8.52M - 2.55 2.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۳ ساعت ۱۳:۰۸
SL des Ciments Blancs Bearer 3.5 - 3.5 3.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Beirut Preferred Fund 103.1 - - 103.1 103.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Bank Audi Pref 89.9 - - 89.9 89.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
Bank Audi H Pref 87 - 87 87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
Bank of Beirut Pref 25 - - 25 25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ساعت ۱۶:۳۲
BLC Bank 94 - - 94 94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ساعت ۱۴:۳۴