شاخص یاب
مالاوی
مالاوی

MWK/USD

0.0013
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ دی ۱۳۹۷
ساعت 12:43:13
0 (7.14%)
تغییر ۳ ماهه
0 (7.14%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

22,356
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ دی ۱۳۹۷
ساعت 19:01:52
1,802 (8.77%)
تغییر ۳ ماهه
959 (4.48%)
تغییر ۶ ماهه
22,356 (0.00%)
نوسان سالیانه

Malawi All Share

15,701
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ شهریور ۱۳۹۶
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار سهام مالاوی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Standard Bank Limited 67000 12500.74B - 67000 67000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Blantyre Hotels 1300 3.61B - 1299 1300 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
Illovo Sugar (Malawi) 20000 - - 20000 20000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۰:۳۳
First Merchant Bank 15923 - - 15923 15923 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۱۱:۳۳
Sunbird Tourism 14500 - - 14500 14500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ساعت ۰:۰۰
Old Mutual 251325 - - 251325 251325 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ ساعت ۱۲:۳۳
Press Corporation 114000 - - 114000 114000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۹ ساعت ۱۰:۳۲
NBS Bank 1000 - - 1000 1000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۱۰:۳۲
Malawi Property Invest 1300 - - 1300 1300 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۰۴
National Bank Of Malawi 31270 - - 31270 31270 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۰۴
Telekom Networks Malawi 2851 - - 2851 2851 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۰۴
National Investment Trust 7500 - - 7500 7500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۲
NICO Holdings Ltd 4200 - - 4200 4200 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۰۴