کالایاب
شاخص یاب
مالاوی
مالاوی

MWK/USD

0.0014
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 17:07:17
0 (7.69%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

22,723
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۴ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 16:02:01
2,169 (10.55%)
تغییر ۳ ماهه
2,169 (10.55%)
تغییر ۶ ماهه
22,723 (0.00%)
نوسان سالیانه

Malawi All Share

15,701
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ شهریور ۱۳۹۶
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار سهام مالاوی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Standard Bank Limited 57000 12500.74B - 57000 57000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۱۹:۰۴
Blantyre Hotels 1297 3.61B - 1297 1297 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ساعت ۱۴:۳۴
National Bank Of Malawi 31501 - - 31501 31501 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۰:۳۴
Old Mutual 251323 - - 251323 251323 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۰ ساعت ۱۰:۳۴
Illovo Sugar (Malawi) 20000 - - 20000 20000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۰:۳۳
First Merchant Bank 15923 - - 15923 15923 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۱۱:۳۳
Sunbird Tourism 13800 - - 13800 13800 700.00 5.07% ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ ساعت ۱۰:۰۵
NBS Bank 999 - - 999 999 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ ساعت ۱۰:۰۵
Malawi Property Invest 1306 - - 1306 1306 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۱۹:۰۴
NICO Holdings Ltd 4199 - - 4199 4199 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ساعت ۱۴:۳۴
Telekom Networks Malawi 2505 - - 2505 2505 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۶
National Investment Trust 7499 - - 7499 7499 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۶
Press Corporation 120000 - - 120000 120000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ ساعت ۱۰:۰۵