کالایاب
شاخص یاب
مکزیک
مکزیک

پزو مکزیک / دلار

0.0533
قیمت روز
0 (1.33%)
تغییر روزانه
۲۹ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 21:47:15
0 (5.96%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.38%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

587
قیمت روز
3 (0.51%)
تغییر روزانه
۲۹ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 15:02:04
55 (10.34%)
تغییر ۳ ماهه
55 (10.34%)
تغییر ۶ ماهه
587 (0.00%)
نوسان سالیانه

INMEX

743
قیمت روز
5 (0.71%)
تغییر روزانه
۲۹ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 21:35:37
13 (1.84%)
تغییر ۳ ماهه
129 (14.83%)
تغییر ۶ ماهه
77 (9.36%)
نوسان سالیانه

بازار سهام مکزیک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apple 3585.12 17722.32B - 3585.12 3585.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۶:۳۵
Amazon.com 32824.44 16065.67B - 32824.44 32824.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۶:۳۵
Alphabet A 22980 15184.46B - 22980 22980 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۶:۳۵
Alphabet Inc C 22835 15184.46B - 22835 22835 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۶:۳۵
Microsoft 2239.66 14757.69B - 2239.66 2239.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۶:۳۵
Facebook 3190.68 10956.27B - 3190.68 3190.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۶:۳۵
Alibaba 3470 9255.60B - 3470 3470 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۶:۳۵
Berkshire Hathaway B 3942 9001.40B - 3942 3942 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۶:۳۵
JPMorgan 2036.34 6910.58B - 2036.34 2036.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۶:۳۵
Exxon Mobil 1557.7 6822.73B - 1557.7 1557.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲:۳۴
J&J 2647.6 6339.28B - 2647.6 2647.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۶:۳۵
Visa 2998.78 5778.49B - 2998.78 2998.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۶:۳۵
Royal Dutch Shell B ADR 1241.65 5729.02B - 1241.65 1241.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۶:۳۵
Royal Dutch Shell ADR 1216.5 5729.02B - 1216.5 1216.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۶:۳۵
Bank of America 540 5567.54B - 540 540 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۶:۳۵
Wells Fargo&Co 978.81 5262.12B - 978.81 978.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۶:۳۵
Walmart 1919 4923.00B - 1919 1919 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ساعت ۱۴:۳۴
Nestle 1790.92 4729.70B - 1790.92 1790.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ساعت ۱۴:۳۴
Chevron 2406.29 4706.01B - 2406.29 2406.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۶:۳۵
UnitedHealth 4821.2 4592.45B - 4821.2 4821.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۶:۳۵
AT&T 587 4582.12B - 587 587 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۶:۳۵
Intel 1046.53 4512.19B - 1046.53 1046.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۶:۳۵
Home Depot 3504.78 4383.83B - 3504.78 3504.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۶:۳۵
Pfizer 799.7 4133.73B - 799.7 799.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲:۳۴
Verizon 1114.77 4049.19B - 1114.77 1114.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۶
Mastercard 4446 3999.33B - 4446 4446 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۶:۳۵
PetroChina ADR 1248.96 3983.94B - 1248.96 1248.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۶:۳۵
Cisco 1026.41 3941.86B - 1026.41 1026.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۶:۳۵
Roche Holding Participation 5220 3890.81B - 5220 5220 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲:۳۴
Procter&Gamble 1962.26 3823.43B - 1962.26 1962.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲:۳۴
Boeing 7287.13 3807.27B - 7287.13 7287.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۶:۳۵
Novartis ADR 1789 3750.59B - 1789 1789 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۶:۳۵
HSBC ADR 791.76 3654.36B - 791.76 791.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ساعت ۱۴:۳۴
Coca-Cola 880 3635.47B - 880 880 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۶:۳۵
Taiwan Semiconductor 753.52 3578.78B - 753.52 753.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲:۳۴
China Mobile ADR 1052.37 3542.17B - 1052.37 1052.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۶:۳۵
Oracle 1025 3503.60B - 1025 1025 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۶:۳۵
Anheuser Busch Inbev 1559.4 3325.13B - 1559.4 1559.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۶:۳۵
Citigroup 1250.43 3323.81B - 1250.43 1250.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۶:۳۵
Netflix 6993.2 3314.27B - 6993.2 6993.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۶:۳۵