شاخص یاب
مکزیک
مکزیک

پزو مکزیک / دلار

0.0524
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ دی ۱۳۹۷
ساعت 00:41:10
0 (1.16%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.19%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.60%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

579
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 19:01:43
47 (8.83%)
تغییر ۳ ماهه
27 (4.89%)
تغییر ۶ ماهه
579 (0.00%)
نوسان سالیانه

INMEX

770
قیمت روز
3 (0.44%)
تغییر روزانه
۲۹ دی ۱۳۹۷
ساعت 01:35:18
56 (6.73%)
تغییر ۳ ماهه
82 (9.60%)
تغییر ۶ ماهه
75 (8.83%)
نوسان سالیانه

بازار سهام مکزیک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apple 2990 17722.32B - 2990 2990 24.00 0.80% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Amazon.com 32370 16065.67B - 32370 32370 383.41 1.18% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Alphabet Inc C 21050 15184.46B - 21050 21050 470.00 2.28% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲:۰۵
Alphabet A 21150 15184.46B - 21150 21150 175.00 0.83% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲:۰۵
Microsoft 2049 14757.69B - 2049 2049 5.93 0.29% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Facebook 2858 10956.27B - 2858 2858 38.00 1.33% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲:۰۵
Alibaba 2994 9255.60B - 2994 2994 6.00 0.20% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲:۰۵
Berkshire Hathaway B 3900 9001.40B - 3900 3900 0.88 0.02% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲:۰۵
JPMorgan 1997 6910.58B - 1958.39 1997 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۳:۳۴
Exxon Mobil 1364.9 6822.73B - 1364.9 1364.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
J&J 2505 6339.28B - 2505 2505 51.00 2.08% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Visa 2641.5 5778.49B - 2641.5 2641.5 0.50 0.02% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲:۰۵
Royal Dutch Shell ADR 1164.4 5729.02B - 1141.27 1164.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Royal Dutch Shell B ADR 1194.1 5729.02B - 1194.1 1194.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۰۴
Bank of America 558.19 5567.54B - 558.19 558.19 2.89 0.52% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲:۰۵
Wells Fargo&Co 957.66 5262.12B - 957.66 957.66 1.66 0.17% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲:۰۵
Walmart 1874 4923.00B - 1838.5 1874 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Nestle 1596.04 4729.70B - 1596.04 1596.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۰۴
Chevron 2159.5 4706.01B - 2159.5 2159.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
UnitedHealth 5050 4592.45B - 5050 5050 40.50 0.81% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲:۰۵
AT&T 579 4582.12B - 579 579 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲:۰۴
Intel 939.5 4512.19B - 939.5 939.5 3.50 0.37% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Home Depot 3409 4383.83B - 3308 3409 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Pfizer 814 4133.73B - 814 814 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Verizon 1077 4049.19B - 1077 1080 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
Mastercard 3848 3999.33B - 3848 3848 17.00 0.44% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲:۰۵
PetroChina ADR 1224 3983.94B - 1224 1224 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ ساعت ۱:۰۲
Cisco 865 3941.86B - 865 865 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Roche Holding Participation 4946.6 3890.81B - 4946.6 4946.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۳:۳۴
Procter&Gamble 1737 3823.43B - 1731 1737 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
Boeing 7005.45 3807.27B - 6807.62 7005.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Novartis ADR 1693.73 3750.59B - 1693.73 1693.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
HSBC ADR 791.12 3654.36B - 791.12 791.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۷:۰۶
Coca-Cola 906 3635.47B - 906 906 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۳:۳۴
Taiwan Semiconductor 691.99 3578.78B - 691.99 691.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۳:۳۴
China Mobile ADR 976 3542.17B - 976 987.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Oracle 923.5 3503.60B - 923.5 923.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۷:۰۶
Anheuser Busch Inbev 1355.99 3325.13B - 1355.99 1355.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۳:۳۴
Citigroup 1207.11 3323.81B - 1207.11 1207.11 5.10 0.42% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Netflix 6472 3314.27B - 6472 6472 115.00 1.78% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲:۰۵