کالایاب
شاخص یاب
مغولستان
مغولستان

طلای 18 عیار

74,856
قیمت روز
158 (0.21%)
تغییر روزانه
۱۲ دی ۱۳۹۷
ساعت 14:01:34
5,822 (8.43%)
تغییر ۳ ماهه
5,822 (8.43%)
تغییر ۶ ماهه
74,856 (0.00%)
نوسان سالیانه

MNE Top 20

21,089
قیمت روز
247 (1.19%)
تغییر روزانه
۳ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 13:05:09
743 (3.65%)
تغییر ۳ ماهه
1,146 (5.75%)
تغییر ۶ ماهه
392 (1.83%)
نوسان سالیانه

بازار سهام مغولستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Naco Fuel 100 - - 100 100 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ ساعت ۱۱:۰۴
Mongol Shevro 2430 - - 2430 2430 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ساعت ۱۱:۳۵
Buunii Khudaldaa 300 - - 300 300 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Teever Darkhan 12450 - - 12450 12450 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۰۵
Tushig Uul 550 - - 550 550 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ ساعت ۱۱:۰۴
Mongolia Development Resources 200 - - 200 200 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ساعت ۱۱:۰۵
Chatsargana 450 - - 450 450 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ ساعت ۱۱:۰۴
Jargalant-Uils 150 - - 150 150 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۱:۰۶
Mongolian Mortgage 12800 - - 12800 12800 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۱:۰۵
Telecom Mongolia 450 - - 450 450 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ ساعت ۱۱:۳۶
Bayanteeg 24000 - - 24000 24000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ ساعت ۱۱:۳۶
Kharkhorin 1750 - - 1750 1750 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ ساعت ۱۱:۰۵
Ub Buk 340 - - 340 340 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ ساعت ۱۱:۰۹
Merex 24.5 - - 24.5 24.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۱:۰۵
Materialimpecs 8000 - - 8000 8000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ ساعت ۱۱:۰۹
Khishig Uul 550 - - 550 550 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۱:۰۵
Sor 1199 - - 1199 1199 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۱:۰۴
Khar Tarvagatai 8925 - - 8925 8925 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ ساعت ۲:۳۲
Nekheesgui Edlel 2040 - - 2040 2040 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۰:۳۳
Autoimpecs 2300 - - 2300 2300 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۰:۳۳
Juulchiin Gobi 8880 - - 8880 8880 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Dornod Khudaldaa 20100 - - 20100 20100 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Mongol Ceramic 21000 - - 21000 21000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Eurofeu Asia 943.75 - - 943.75 943.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
E Trans Logistics 120 - - 120 120 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
Monit Buligar 7500 - - 7500 7500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ساعت ۱۰:۳۴
Gan Kherlen 5070 - - 5070 5070 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۱:۰۳
Ikh Barilga 3100 - - 3100 3100 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۱:۰۴
Monnoos 2200 - - 2200 2200 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۱:۰۴
Bukhug 3300 - - 3300 3300 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ ساعت ۱۱:۰۴
Darkhan Khuns 4300 - - 4300 4300 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ساعت ۱۰:۳۴
Khasu Mandal 5750 - - 5750 5750 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۸ ساعت ۱۱:۰۴
Olloo 85 - - 85 85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ ساعت ۱۱:۳۶
Tekhnicimport 13830 - - 13830 13830 1470.00 10.63% ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ ساعت ۱۱:۰۴
Erdes Khuvun 10000 - - 10000 10000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۴:۳۵
Tavantolgoi 7160 - - 7160 7160 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۴:۳۵
Shivee Ovoo 2095 - - 2095 2095 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۴:۳۵
Gazae Suljmel 128000 - - 128000 128000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۴:۳۵
Kherlen Khivs 73.5 - - 73.5 73.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۴:۳۵
Dorbon Uul 1050 - - 1050 1050 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۱۹:۰۴