شاخص یاب
مغولستان
مغولستان

طلای 18 عیار

74,856
قیمت روز
158 (0.21%)
تغییر روزانه
۱۲ دی ۱۳۹۷
ساعت 14:01:34
5,822 (8.43%)
تغییر ۳ ماهه
4,391 (6.23%)
تغییر ۶ ماهه
74,856 (0.00%)
نوسان سالیانه

MNE Top 20

21,602
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 12:04:51
1,053 (5.12%)
تغییر ۳ ماهه
1,929 (9.81%)
تغییر ۶ ماهه
462 (2.19%)
نوسان سالیانه

بازار سهام مغولستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Khasu Mandal 5750 - - 5750 5750 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۸ ساعت ۱۱:۰۴
Ub Buk 385 - - 385 385 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۸ ساعت ۱۱:۰۴
Mongolia Development Resources 205 - - 205 205 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ ساعت ۱۱:۰۴
Aduunchuluun 2100 - - 2100 2100 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ ساعت ۱۱:۰۴
Darkhan Khuns 4300 - - 4300 4300 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ساعت ۱۰:۳۴
Bayanteeg 18280 - - 18280 18280 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
Monit Buligar 7500 - - 7500 7500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ساعت ۱۰:۳۴
Mongolian Mortgage 14750 - - 14750 14750 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ ساعت ۱۱:۰۴
Bukhug 3300 - - 3300 3300 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ ساعت ۱۱:۰۴
Mongol Nekhmel 2100 - - 2100 2100 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۷:۰۶
Bayangol Hotel 28100 - - 28100 28100 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۷:۰۶
Teever Darkhan 12480 - - 12480 12480 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۷:۰۶
Merex 32 - - 32 32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ ساعت ۱۱:۰۴
Materialimpecs 9000 - - 9000 9000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ ساعت ۱۱:۰۴
Jargalant-Uils 151.8 - - 151.8 151.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ ساعت ۱۱:۰۴
Buunii Khudaldaa 390 - - 390 390 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
E Trans Logistics 120 - - 120 120 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
Tushig Uul 530 - - 530 530 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Khar Tarvagatai 8925 - - 8925 8925 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ ساعت ۲:۳۲
Mongol Shevro 2580 - - 2580 2580 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ ساعت ۱۰:۳۳
Juulchiin Gobi 8880 - - 8880 8880 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Dornod Khudaldaa 20100 - - 20100 20100 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Mongol Ceramic 21000 - - 21000 21000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Eurofeu Asia 943.75 - - 943.75 943.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Khishig Uul 600 - - 600 600 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
Chatsargana 350 - - 350 350 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۱۰:۳۲
Autoimpecs 2300 - - 2300 2300 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۰:۳۳
Olloo 74.7 - - 74.7 74.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۰:۳۳
Kherlen Khivs 101.2 - - 101.2 101.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۰:۳۳
Tekhnicimport 17900 - - 17900 17900 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۰:۳۳
Ulaanbaatar Khivs 15400 - - 15400 15400 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۰:۳۳
Nekheesgui Edlel 2040 - - 2040 2040 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۰:۳۳
Kharkhorin 1850 - - 1850 1850 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۷:۰۶
Dorbon Uul 1350 - - 1350 1350 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۷:۰۶
Baganuur 1351 - - 1351 1351 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۱:۰۴
HBOil 60 - - 60 60 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۱:۰۴
Sor 1199 - - 1199 1199 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۱:۰۴
Khukh Gan 80 - - 80 80 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۱:۰۴
Mahimpecs 2700 - - 2700 2700 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۱:۰۴
Mogoin Gol 7000 - - 7000 7000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۱:۰۴