کالایاب
شاخص یاب
مونته‌نگرو
مونته‌نگرو

MONEX

826
قیمت روز
1 (0.16%)
تغییر روزانه
۳ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 13:05:09
14 (1.63%)
تغییر ۳ ماهه
25 (3.12%)
تغییر ۶ ماهه
21 (2.63%)
نوسان سالیانه

بازار سهام مونته‌نگرو

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Elektroprivreda Crne Gore 3.85 367.44M - 3.85 3.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ ساعت ۲۰:۳۵
Crnogorski Elektroprenosni 0.631 96.48M - 0.631 0.631 0.06 9.35% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۴:۰۷
Crnogorski Telekom 1.65 78.00M - 1.65 1.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ساعت ۲۱:۳۶
Jugopetrol 12 54.45M - 12 12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۰۵
Hotelska Grupa Budvanska 6.5 48.75M - 6.5 6.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۶
Rudnik Uglja 6 30.39M - 6 6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
13 Jul Plantaze 0.116 21.71M - 0.116 0.116 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ ساعت ۲۰:۰۴
UTIP Crna Gora 0.78 11.60M - 0.78 0.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
HTP Ulcinjska Rivijera 3.7 10.67M - 3.7 3.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
Port of Adria 0.109 6.81M - 0.109 0.109 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
CMC ad Podgorica 1 6.16M - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Zetatrans 0.68 4.69M - 0.68 0.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۰۵
HTP Mimoza 1 4.23M - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
Vektra Boka ad Herceg 0.064 1.68M - 0.064 0.064 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Barska Plovidba 1 459.84K - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲:۳۲
Institut za Crnu Metalurgiju 0.2 127.94K - 0.2 0.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Radoje Dakic 0.001 - - 0.001 0.001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Industriaimport Industriaimpex 20 - - 20 20 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Mehanizacija Programat Niksic 1 - - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Montecargo 0.82 - - 0.82 0.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲:۳۲
Gradjevinski nadzor 32 - - 32 32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Bjelasica Rada 1 - - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Izbor ad Bar 0.004 - - 0.004 0.004 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۵
Poslovno Logisticki Centar 2.05 - - 2.05 2.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ ساعت ۲۰:۳۵
Napredak 0.0446 - - 0.0446 0.0446 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ ساعت ۱۴:۰۴
Podgoricaekspres 8 - - 8 8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۶
Stamparija Obod 0.88 - - 0.88 0.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۶
Luka Bar 0.18 - - 0.18 0.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۶
Institut za Fizikalnu Medicinu 34 - - 34 34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۰۴
Bajo Sekulic 2 - - 2 2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۰:۰۴
Proljece Komerc 5.4 - - 5.4 5.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۲۰:۳۳
Otrantkomerc 0.6 - - 0.6 0.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ ساعت ۱۶:۳۳
Marina 1.6 - - 1.6 1.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ ساعت ۱۹:۳۴
Centralna Depozitarna Agencija 4.5 - - 4.5 4.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۲۰:۰۳
Zeljeznicka Infrastruktura 0.0132 - - 0.0132 0.0132 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۳۳