شاخص یاب
مونته‌نگرو
مونته‌نگرو

MONEX

818
قیمت روز
9 (1.15%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 09:04:34
2 (0.25%)
تغییر ۳ ماهه
25 (3.17%)
تغییر ۶ ماهه
54 (7.10%)
نوسان سالیانه

بازار سهام مونته‌نگرو

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Elektroprivreda Crne Gore 3.7 367.44M - 3.7 3.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۲۰:۰۳
Crnogorski Elektroprenosni 0.849 96.48M - 0.849 0.849 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۲۰:۰۳
Crnogorski Telekom 1.6 78.00M - 1.6 1.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ ساعت ۱۶:۳۵
Jugopetrol 11.57 54.45M - 11.57 11.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۲۰:۰۳
Hotelska Grupa Budvanska 6.6 48.75M - 6.6 6.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ ساعت ۱۷:۰۴
Rudnik Uglja 6 30.39M - 6 6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
13 Jul Plantaze 0.1101 21.71M - 0.1101 0.1101 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۲۰:۰۳
UTIP Crna Gora 0.78 11.60M - 0.78 0.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
HTP Ulcinjska Rivijera 4.2 10.67M - 4.2 4.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۳۴
Port of Adria 0.1087 6.81M - 0.1087 0.1087 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ ساعت ۱۹:۳۴
CMC ad Podgorica 1 6.16M - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Zetatrans 0.68 4.69M - 0.68 0.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ ساعت ۱۳:۳۲
HTP Mimoza 1.0401 4.23M - 1.0401 1.0401 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
Vektra Boka ad Herceg 0.064 1.68M - 0.064 0.064 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Barska Plovidba 1 459.84K - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲:۳۲
Institut za Crnu Metalurgiju 0.2 127.94K - 0.2 0.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Podgoricaekspres 10 - - 10 10 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲:۳۲
Radoje Dakic 0.001 - - 0.001 0.001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Gradjevinski nadzor 32 - - 32 32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Industriaimport Industriaimpex 20 - - 20 20 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Mehanizacija Programat Niksic 1 - - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Bjelasica Rada 1 - - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Otrantkomerc 0.6 - - 0.6 0.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ ساعت ۱۶:۳۳
Institut za Fizikalnu Medicinu 36 - - 36 36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۲۰:۰۳
Stamparija Obod 0.8829 - - 0.8829 0.8829 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ ساعت ۱۷:۰۴
Centralna Depozitarna Agencija 4.5 - - 4.5 4.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۲۰:۰۳
Bajo Sekulic 1.76 - - 1.76 1.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۲۰:۰۳
Napredak 0.036 - - 0.036 0.036 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۲۰:۰۳
Marina 1.6 - - 1.6 1.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ ساعت ۱۹:۳۴
Izbor ad Bar 0.0049 - - 0.0049 0.0049 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ ساعت ۱۹:۳۴
Zeljeznicka Infrastruktura 0.0132 - - 0.0132 0.0132 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۳۳
Proljece Komerc 5.4 - - 5.4 5.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۲۰:۳۳
Poslovno Logisticki Centar 2.1 - - 2.1 2.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ ساعت ۱۶:۳۳
Luka Bar 0.16 - - 0.16 0.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۲۰:۰۳
Montecargo 0.82 - - 0.82 0.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲:۳۲