کالایاب
شاخص یاب
مراکش
مراکش

MAD/USD

0.1011
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 23:04:45
0 (0.88%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.79%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

300
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 19:02:09
33 (12.36%)
تغییر ۳ ماهه
33 (12.36%)
تغییر ۶ ماهه
300 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE CSE Morocco 15

10,965
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 19:35:33
211 (1.89%)
تغییر ۳ ماهه
231 (2.07%)
تغییر ۶ ماهه
2,100 (16.07%)
نوسان سالیانه

بازار سهام مراکش

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Itissalat Al-Maghrib 147.5 122.19B - 147.5 147.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
Attijariwafa Bank 430 95.45B - 430 435 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
BCP 265 50.48B - 264.8 265 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
LafargeHolcim 1719 40.54B - 1719 1719 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
Bmce Bank 180 37.42B - 179.05 180 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
Ciments Du Maroc 1533 23.82B - 1533 1533 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۰:۰۵
Taqa Morocco SA 910 20.67B - 908 910 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۰۵
Cosumar 172 17.01B - 168 172 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۰:۰۵
Wafa Assurance 3789 16.29B - 3789 3789 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۰۵
Managem 980 15.74B - 980 990 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
BMCI 760 12.62B - 760 795 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
Marsa Maroc 180.5 12.37B - 180 180.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
Afriquia Gaz 3350 9.65B - 3350 3350 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
Total Maroc SA 1123 9.41B - 1123 1123 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۰:۰۵
Brasseries Du Maroc 2500 8.14B - 2500 2500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲۳:۰۵
CIH 286.35 7.62B - 286.35 299.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
Centrale Danone 767 7.47B - 767 767 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ ساعت ۲۲:۰۳
Saham Assurance 1181 6.17B - 1181 1181 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۰:۰۵
CDM 584 6.09B - 584 584 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ساعت ۲۱:۳۴
Douja Prom Addoha 12.18 5.90B - 12.18 12.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
Label Vie 2185 5.76B - 2150 2185 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
SMI 1479 5.25B - 1479 1479 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۶:۰۶
Lydec 459.9 5.00B - 459.9 459.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۰:۰۵
Auto Hall 68.8 4.53B - 67.2 68.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
Lesieur Cristal 149 4.50B - 149 149 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
Atlanta 56 4.09B - 56 56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۰:۰۵
Sothema 1716 3.19B - 1716 1716 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Residences Dar Saada 80 3.09B - 78.36 80 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۰۵
Delta Holding S.A 34 3.07B - 34 34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۵:۰۵
Miniere Touissit 1469 2.90B - 1427 1469 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
Oulmes 1535 2.63B - 1535 1535 86.00 5.94% ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ ساعت ۱۹:۰۴
Ennakl Automobiles 37.2 2.61B - 37.2 37.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۶:۳۲
Risma 157 2.56B - 157 157 4.00 2.55% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۰۶
Salafin 900 2.47B - 900 900 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ساعت ۱۴:۳۴
Alliances 79 2.31B - 79 79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
Sonasid 325 2.28B - 322 325 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
Auto Nejma 2289 2.14B - 2289 2289 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ساعت ۱۹:۳۲
Unimer 166.4 2.05B - 166.4 166.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۶
Eqdom 1020 1.94B - 1020 1020 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ ساعت ۱۹:۰۴
Snep 447 1.64B - 435 447 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵