شاخص یاب
مراکش
مراکش

MAD/USD

0.1019
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 09:50:18
0 (1.07%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.78%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

292
قیمت روز
1 (0.34%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 13:01:24
25 (9.36%)
تغییر ۳ ماهه
16 (5.80%)
تغییر ۶ ماهه
292 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE CSE Morocco 15

11,203
قیمت روز
8 (0.08%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 13:04:39
45 (0.41%)
تغییر ۳ ماهه
127 (1.12%)
تغییر ۶ ماهه
1,646 (12.81%)
نوسان سالیانه

بازار سهام مراکش

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Itissalat Al-Maghrib 147.95 122.19B - 147.95 147.95 0.05 0.03% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Attijariwafa Bank 443 95.45B - 443 443 3.00 0.68% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
BCP 273 50.48B - 272 273 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
LafargeHolcim 1719 40.54B - 1719 1719 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
Bmce Bank 183.8 37.42B - 183.8 183.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Ciments Du Maroc 1501 23.82B - 1501 1501 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۱۹:۰۳
Taqa Morocco SA 870 20.67B - 870 870 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۰۴
Cosumar 167 17.01B - 167 171 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۰۴
Wafa Assurance 3951 16.29B - 3951 3951 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۱۹:۰۳
Managem 1030 15.74B - 1030 1030 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۱۹:۰۳
BMCI 660 12.62B - 653 660 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Marsa Maroc 172.15 12.37B - 171 172.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۰۴
Afriquia Gaz 3001 9.65B - 3000 3001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Total Maroc SA 1002 9.41B - 1000 970 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۰۴
Brasseries Du Maroc 2500 8.14B - 2500 2500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۱۶:۰۴
CIH 295 7.62B - 292.2 295 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
Centrale Danone 793 7.47B - 793 793 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Saham Assurance 1290 6.17B - 1290 1290 130.00 10.08% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
CDM 598 6.09B - 598 598 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۷ ساعت ۱۹:۰۴
Douja Prom Addoha 14 5.90B - 14 14.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Label Vie 1924 5.76B - 1924 1924 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
SMI 1589 5.25B - 1589 1589 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Lydec 500 5.00B - 500 500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۱۹:۰۳
Auto Hall 77.9 4.53B - 77.9 77.9 2.90 3.87% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Lesieur Cristal 137 4.50B - 137 137 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Atlanta 59.4 4.09B - 59.4 59.4 1.20 2.06% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Sothema 1600 3.19B - 1600 1600 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۱۹:۰۳
Residences Dar Saada 92.6 3.09B - 92.6 92.6 2.40 2.59% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Delta Holding S.A 30.61 3.07B - 30.61 30.61 1.34 4.38% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Miniere Touissit 1343 2.90B - 1343 1343 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۰۴
Oulmes 1450 2.63B - 1450 1450 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ ساعت ۱۹:۰۳
Ennakl Automobiles 37.2 2.61B - 37.2 37.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۶:۳۲
Risma 166.2 2.56B - 166.2 166.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۰۴
Salafin 945 2.47B - 945 945 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ ساعت ۱۹:۰۳
Alliances 78 2.31B - 78 80 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
Sonasid 396 2.28B - 390 396 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Auto Nejma 2289 2.14B - 2289 2289 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ساعت ۱۹:۳۲
Unimer 168.5 2.05B - 168.5 168.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ ساعت ۱۹:۰۴
Eqdom 1060 1.94B - 1060 1060 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ ساعت ۱۹:۰۴
Snep 449.5 1.64B - 449.5 449.5 0.40 0.09% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴