کالایاب
شاخص یاب
نیجریه
نیجریه

NGN/USD

0.0027
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 04:41:28
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

NSE All Share

1,399
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 13:34:55
43 (2.98%)
تغییر ۳ ماهه
88 (5.94%)
تغییر ۶ ماهه
482 (25.63%)
نوسان سالیانه

بازار سهام نیجریه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Dangcem 189.7 4226.05B - 189.7 189.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۸:۰۵
Guaranty Bnk 37.5 1297.92B - 37.5 37.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۸:۰۵
Nestle Nig 1500 1243.04B - 1500 1500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۷:۳۵
Nig Brew 69.5 1054.57B - 69.5 69.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۷:۳۵
Zenithbank 22.05 847.71B - 22.05 22.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۸:۰۵
Stanbicibtc Hl 45.5 492.42B - 45.5 45.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۸:۰۵
ETI 13.4 482.24B - 13.4 13.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۸:۰۵
Seplat Petroleum Development 550 450.16B - 550 550 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۱۶:۳۵
Intbrew 26 431.70B - 26 26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۸:۰۵
Fbn Holdings 8.25 421.77B - 8.25 8.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۸:۰۵
Wapco 12.95 398.54B - 12.95 12.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۸:۰۵
Uba 7.8 351.47B - 7.8 7.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۸:۰۵
Access Bank 6.85 328.33B - 6.85 6.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۸:۰۵
Unilever Nig 38.5 272.93B - 38.5 38.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۷:۳۵
Dangsugar 14 228.00B - 13.9 14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۱۶:۳۵
Guiness Nig 64 212.36B - 64 64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ساعت ۱۴:۳۴
Union Bank LG 6.85 182.00B - 6.85 6.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۳:۳۶
Pz Cussons LG 10.5 89.34B - 10.5 10.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۸:۰۵
Oando Plc 5.8 82.67B - 5.6 5.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۱۶:۳۵
Flourmill Nig 18.95 78.99B - 18.95 18.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۸:۰۵
Okomuoil 79 78.61B - 79 79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۸:۰۵
Presco 68 75.00B - 68 68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
Fidelitybk 2.37 72.73B - 2.37 2.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۸:۰۵
Total Nig 196 69.78B - 196 196 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۸:۰۵
Transcorp 1.27 69.11B - 1.25 1.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۱۶:۳۵
Mobil Oil 170 60.31B - 170 170 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
Nascon 20 52.02B - 20 20 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۸:۰۵
Forte Oil Plc 27.7 48.78B - 27.7 27.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۸:۰۵
Uacn Prop 8 48.69B - 8 8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۷:۳۵
Firstcity Bnk 1.97 48.52B - 1.97 1.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۸:۰۵
Diamond Bank 2.42 48.17B - 2.42 2.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
Sterlnbnk 2.32 47.79B - 2.32 2.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۸:۰۵
Dangote Flour Mills 11.6 42.75B - 11.6 11.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۸:۰۵
Betaglas 71.95 37.75B - 71.95 71.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۷:۳۵
Jberger 27.5 35.26B - 27.5 27.5 1.00 3.77% ۱۳۹۷/۱۲/۰۹ ساعت ۱۳:۰۵
Wemabank 0.77 35.10B - 0.77 0.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۸:۰۵
Ccnn 20.9 30.16B - 20.9 20.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۸:۰۵
Cap LG 37.4 26.37B - 37.4 37.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ساعت ۱۴:۳۴
Cadbury Nig 9.9 23.48B - 9.9 9.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۸:۰۵
Glaxosmith 10.8 23.42B - 10.8 10.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۷:۳۵