شاخص یاب
نیجریه
نیجریه

NGN/USD

0.0027
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۷ آذر ۱۳۹۷
ساعت 00:03:11
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

NSE All Share

1,379
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ دی ۱۳۹۷
ساعت 12:34:25
83 (5.67%)
تغییر ۳ ماهه
263 (16.03%)
تغییر ۶ ماهه
684 (33.15%)
نوسان سالیانه

بازار سهام نیجریه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Dangcem 194.9 4226.05B - 194.9 194.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۳:۰۴
Guaranty Bnk 31.95 1297.92B - 31.95 31.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۳:۰۴
Nestle Nig 1450 1243.04B - 1450 1450 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۳:۰۴
Nig Brew 81 1054.57B - 81 81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۳:۰۴
Zenithbank 21.5 847.71B - 21.5 21.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۳:۰۴
Stanbicibtc Hl 47 492.42B - 47 47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
ETI 14 482.24B - 14 14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۳:۰۴
Seplat Petroleum Development 576 450.16B - 576 576 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۰۴
Intbrew 30.25 431.70B - 30.25 30.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۳۵
Fbn Holdings 7.3 421.77B - 7.3 7.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۳:۰۴
Wapco 12.8 398.54B - 12.8 12.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۳:۰۴
Uba 7.3 351.47B - 7.3 7.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۳:۰۴
Access Bank 5.6 328.33B - 5.6 5.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۳:۰۴
Unilever Nig 37 272.93B - 37 37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱۳:۳۴
Dangsugar 14.5 228.00B - 14.5 14.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۳:۰۴
Guiness Nig 71 212.36B - 71 71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۳۵
Union Bank LG 6.75 182.00B - 6.75 6.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۳:۰۴
Pz Cussons LG 11.85 89.34B - 11.85 11.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Oando Plc 4.45 82.67B - 4.45 4.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۳:۰۴
Flourmill Nig 19.45 78.99B - 19.45 19.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۳۵
Okomuoil 82 78.61B - 82 82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۰۴
Presco 62 75.00B - 62 62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۰۴
Fidelitybk 2.01 72.73B - 2.01 2.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۳:۰۴
Total Nig 195 69.78B - 195 195 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
Transcorp 1.27 69.11B - 1.27 1.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۳:۰۴
Mobil Oil 188 60.31B - 188 188 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Nascon 18 52.02B - 18 18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Forte Oil Plc 30 48.78B - 30 30 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۳:۰۴
Uacn Prop 8.8 48.69B - 8.8 8.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۳۵
Firstcity Bnk 1.76 48.52B - 1.76 1.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۳:۰۴
Diamond Bank 2.1 48.17B - 2.1 2.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۳:۰۴
Sterlnbnk 2.01 47.79B - 2.01 2.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۳:۰۴
Dangote Flour Mills 6.55 42.75B - 6.55 6.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۳:۰۴
Betaglas 55 37.75B - 55 55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۳:۰۴
Jberger 28.4 35.26B - 28.4 28.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۰۴
Wemabank 0.62 35.10B - 0.62 0.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۳:۰۴
Ccnn 25.1 30.16B - 25.1 25.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۳:۰۴
Cap LG 31.5 26.37B - 31.5 31.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۰۴
Cadbury Nig 10 23.48B - 10 10 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ساعت ۱۳:۰۵
Glaxosmith 12 23.42B - 12 12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴