کالایاب
شاخص یاب
پاکستان
پاکستان

PKR/USD

0.0071
قیمت روز
0 (1.43%)
تغییر روزانه
۲۶ دی ۱۳۹۷
ساعت 05:09:13
0 (1.43%)
تغییر ۳ ماهه
0 (11.25%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

4,363
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۴ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 10:02:08
668 (18.08%)
تغییر ۳ ماهه
668 (18.08%)
تغییر ۶ ماهه
4,363 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE Pakistan

18,378
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 20:35:46
260 (1.40%)
تغییر ۳ ماهه
1,714 (8.53%)
تغییر ۶ ماهه
3,820 (17.21%)
نوسان سالیانه

بازار سهام پاکستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Oil and Gas Development Co 141.71 690.77B - 141.71 142.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۵:۳۵
Nestle Pakistan 8199 571.40B - 8199 8199 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۵:۳۵
Pakistan Tobacco Company 2650 473.30B - 2650 2650 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ ساعت ۱:۰۲
Pakistan Petroleum 178.5 416.21B - 178 178.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۵:۳۵
Habib Bank 135.93 249.39B - 135.11 135.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۵:۳۵
MCB Bank 196 235.42B - 196 196 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱:۳۵
United Bank 136.5 210.36B - 136 136.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۵:۳۵
Lucky Cement 433.43 194.37B - 433.37 433.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۵:۳۵
Philip Morris Pakistan 3587.44 178.58B - 3587.44 3776.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۵:۳۵
Mari Petroleum Company 1240 169.17B - 1240 1294 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۵:۳۵
K-Electric 5.59 165.14B - 5.59 5.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۵:۳۵
Engro Corporation 324 154.94B - 324 327.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۵:۳۵
Pakistan Oilfields 445.99 154.60B - 438.5 445.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۵:۳۵
Colgate-Palmolive Pakistan 1950 143.86B - 1940 1950 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۵:۳۵
Indus Motor Company 1300 131.43B - 1300 1315 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۵:۳۵
Fauji Fertilizer Company 104.58 122.76B - 104.58 105.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۵:۳۵
Hub Power Company 77.75 112.17B - 77.75 79.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۵:۳۵
Allied Bank 107.5 111.78B - 107.5 108 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۵:۳۵
Pakistan State Oil Company 210.01 105.08B - 210.01 211 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۵:۳۵
National Bank of Pakistan 40.15 102.89B - 40.15 40.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۵:۳۵
Engro Fertilizers 72 98.64B - 72 72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۳:۰۵
Standard Chartered Bank Pakistan 23.2 90.98B - 23.2 23.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۵:۳۵
ICI Pakistan 657.27 83.12B - 650 657.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۵:۳۵
Bestway Cement 113.05 80.49B - 113.05 116.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۵:۳۵
Meezan Bank 95 79.36B - 95 95.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۵:۳۵
Bank Al-Habib 83.57 79.01B - 82.61 83.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۵:۳۵
Bank Alfalah 46.3 78.80B - 45.99 46.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۵:۳۵
Rafhan Maize Products Co 6900.1 74.91B - 6900.1 6900.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۳۵
Byco Petroleum Pakistan 7.9 69.18B - 7.9 7.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۵:۳۵
Engro Foods 68.8 68.92B - 68.8 69.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۵:۳۵
Atlas Honda 370 63.07B - 370 370 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۳۵
Abbott Laboratories Pakistan 645 62.94B - 644.95 645 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۵:۳۵
Honda Atlas Cars 240.05 62.88B - 240 240.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۵:۳۵
Sui Northern Gas Pipelines 67.85 60.73B - 67.85 69.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۵:۳۵
Fatima Fertilizer Company 31.75 60.48B - 31.75 31.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۵:۳۵
GlaxoSmithKline Pakistan 141.1 58.27B - 141.1 142 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۵:۳۵
The Searle Company 229 58.03B - 229 236.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۵:۳۵
Dawood Hercules Corporation 125 57.75B - 125 126 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۵:۳۵
Jubilee Life Insurance Company 397.11 57.51B - 397.11 397.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۳۵
D G Khan Cement Company 85.31 57.24B - 85.31 85.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۵:۳۵