شاخص یاب
پرو
پرو

سول پرو / دلار

0.3003
قیمت روز
0 (0.03%)
تغییر روزانه
۲۶ دی ۱۳۹۷
ساعت 02:26:09
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.89%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.72%)
نوسان سالیانه

FTSE Peru

19,538
قیمت روز
32 (0.16%)
تغییر روزانه
۲۶ دی ۱۳۹۷
ساعت 02:34:25
157 (0.81%)
تغییر ۳ ماهه
235 (1.19%)
تغییر ۶ ماهه
1,313 (6.30%)
نوسان سالیانه

بازار سهام پرو

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Facebook 143.4 562.48B - 143.4 143.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۷:۰۶
Banco de Credito del Peru 5.88 50.02B - 5.88 5.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۰۴
Telefonica ADR 8.67 43.72B - 8.67 8.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۱:۰۴
Southern Copper 32.15 35.13B - 32.15 32.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
Backus Johnsto 20.6 27.66B - 20.6 20.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۰۴
Scotiabank Peru 36 20.92B - 36 36 0.50 1.39% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱:۰۳
Bco Continenta 3.8 20.52B - 3.8 3.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۰۴
Credicorp 230.49 17.87B - 230.49 230.49 1.84 0.80% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱:۰۳
Banco Internacional del Peru 4.3 14.62B - 4.3 4.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۰۴
Buenaventura 52.5 12.40B - 52.5 52.5 2.80 5.33% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲:۰۴
Alicorp 10.2 9.57B - 10.2 10.2 0.08 0.79% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱:۰۳
Cerro Verde 20.4 8.51B - 20.4 20.4 0.10 0.49% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱:۰۳
Volcan Cmp Min 0.7 7.78B - 0.7 0.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۰۴
Volcan Compania Minera SAA 3.5 7.78B - 3.5 3.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ ساعت ۱۰:۳۳
Luz Del Sur 10.91 5.84B - 10.91 10.91 0.01 0.09% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱:۰۳
Compania Minera Milpo I 2.16 5.75B - 2.16 2.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۷:۰۶
Milpo 4.15 5.75B - 4.15 4.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۰۴
Edegel 1.95 5.36B - 1.95 1.95 0.02 1.04% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱:۰۳
Unacem 2.6 4.70B - 2.6 2.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ساعت ۱۰:۳۴
Intergroup 42.16 4.48B - 42.16 42.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۰۴
Telefonica del Peru SAA 0.6 4.32B - 0.6 0.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۷ ساعت ۲۲:۰۵
ENGIE Energia Peru 5.84 3.94B - 5.84 5.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ ساعت ۱:۳۴
Buenaventura Mining ADR 15.86 3.79B - 15.86 15.86 0.04 0.25% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱:۰۳
Enel Distribucion Peru 5.27 3.71B - 5.27 5.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۰۴
Cem Pacasmayo 6.66 3.55B - 6.66 6.66 0.05 0.76% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱:۰۳
Inretail Peru 32 2.57B - 32 32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۰۴
Ferreyros 2.54 2.30B - 2.54 2.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ ساعت ۱:۰۴
Inversiones Centenario 3.8 2.02B - 3.8 3.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۰۴
HudBay Minerals 5.25 1.79B - 5.25 5.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۱:۰۴
Rimac Seguros 1.15 1.73B - 1.15 1.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۱:۰۴
Sociedad Minera el Brocal SAA 5.5 1.45B - 5.5 5.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۰۴
Sociedad Minera el Brocal SAA I 4.16 1.45B - 4.16 4.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۲۲:۳۲
Minsur 1.41 1.40B - 1.41 1.41 0.01 0.71% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱:۰۳
Grana Y Monter 2 1.32B - 2 2 0.05 2.50% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱:۰۳
Cementos Pacasmayo 9.86 1.09B - 9.86 9.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۷:۰۶
Aceros Arequip 0.69 1.08B - 0.69 0.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۰۴
Corporacion Aceros Arequipa SA 0.95 1.08B - 0.95 0.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۰۴
Sociedad Minera Corona SA 19.2 923.84M - 19.2 19.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
Sider 0.56 847.86M - 0.56 0.56 0.01 1.82% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱:۰۳
Relapasa 0.13 742.85M - 0.13 0.13 0.00 1.54% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱:۰۳