کالایاب
شاخص یاب
پرو
پرو

سول پرو / دلار

0.3035
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 00:45:13
0 (1.74%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.23%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.25%)
نوسان سالیانه

FTSE Peru

21,009
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 01:34:54
1,993 (10.48%)
تغییر ۳ ماهه
1,398 (7.13%)
تغییر ۶ ماهه
369 (1.79%)
نوسان سالیانه

بازار سهام پرو

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Facebook 166.35 562.48B - 166.35 166.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۶:۰۵
Banco de Credito del Peru 6.1 50.02B - 6.1 6.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Telefonica ADR 8.7 43.72B - 8.7 8.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۱۴:۳۵
Southern Copper 37.8 35.13B - 37.8 37.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۱:۳۴
Backus Johnsto 22.26 27.66B - 22.26 22.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۴:۳۴
Scotiabank Peru 39.5 20.92B - 39.5 39.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۶:۰۴
Bco Continenta 3.98 20.52B - 3.98 3.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۵:۰۴
Credicorp 241 17.87B - 241 241 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۵:۰۴
Banco Internacional del Peru 4.42 14.62B - 4.42 4.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲:۳۴
Buenaventura 54.5 12.40B - 54.5 54.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ ساعت ۱۴:۳۲
Alicorp 11.15 9.57B - 11.15 11.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۵:۰۴
Cerro Verde 23.95 8.51B - 23.95 23.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۴:۳۴
Volcan Cmp Min 0.66 7.78B - 0.66 0.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۴:۳۴
Volcan Compania Minera SAA 3.5 7.78B - 3.5 3.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ ساعت ۱۰:۳۳
Luz Del Sur 12.24 5.84B - 12.24 12.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۴:۳۴
Milpo 3.58 5.75B - 3.52 3.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۵:۳۵
Compania Minera Milpo I 2.61 5.75B - 2.61 2.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۶:۰۵
Edegel 2.24 5.36B - 2.24 2.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۴:۳۴
Unacem 2.75 4.70B - 2.75 2.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۵:۰۴
Intergroup 46.35 4.48B - 46.35 46.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۵:۰۴
Telefonica del Peru SAA 0.7 4.32B - 0.7 0.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۳:۰۵
ENGIE Energia Peru 6.35 3.94B - 6.35 6.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۳:۰۵
Buenaventura Mining ADR 17.4 3.79B - 17.4 17.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۵:۰۴
Enel Distribucion Peru 5.5 3.71B - 5.5 5.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱:۳۵
Cem Pacasmayo 6.58 3.55B - 6.58 6.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۵:۰۴
Inretail Peru 36 2.57B - 36 36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۴:۳۴
Ferreyros 2.48 2.30B - 2.48 2.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۵:۰۴
Inversiones Centenario 3.75 2.02B - 3.7 3.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ساعت ۱۴:۳۴
HudBay Minerals 6.9 1.79B - 6.9 6.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۲:۰۵
Rimac Seguros 1.21 1.73B - 1.21 1.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ ساعت ۱۱:۰۹
Sociedad Minera el Brocal SAA I 4.09 1.45B - 4.09 4.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ساعت ۱۴:۳۴
Sociedad Minera el Brocal SAA 5 1.45B - 5 5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Minsur 1.7 1.40B - 1.7 1.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۵:۰۴
Grana Y Monter 2.12 1.32B - 2.12 2.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۵:۰۴
Cementos Pacasmayo 10 1.09B - 10 10 0.30 3.09% ۱۳۹۷/۱۲/۰۹ ساعت ۲۳:۰۵
Aceros Arequip 0.81 1.08B - 0.81 0.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۵:۰۴
Corporacion Aceros Arequipa SA 1.05 1.08B - 1.05 1.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۶:۰۵
Sociedad Minera Corona SA 19.6 923.84M - 19.6 19.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۳:۰۵
Sider 0.73 847.86M - 0.73 0.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۵:۰۴
Relapasa 0.167 742.85M - 0.167 0.167 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱:۳۵