کالایاب
شاخص یاب
لهستان
لهستان

زلوتی لهستان / دلار

0.2629
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 04:13:09
0 (1.09%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.30%)
تغییر ۶ ماهه
0 (10.12%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

118
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۴ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 20:02:01
13 (12.38%)
تغییر ۳ ماهه
13 (12.38%)
تغییر ۶ ماهه
118 (0.00%)
نوسان سالیانه

mWIG40

2,669
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 21:05:42
98 (3.82%)
تغییر ۳ ماهه
65 (2.48%)
تغییر ۶ ماهه
62 (2.39%)
نوسان سالیانه

بازار سهام لهستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Santander 18.5 379.07B - 18.5 18.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۷:۰۵
UniCredit 52.32 129.36B - 51.34 52.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۹:۳۵
PKO Bank Polski 39.7 49.54B - 39.42 39.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۳:۰۵
CEZ as 91.25 48.45B - 91.25 91.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۶:۳۵
ORLEN SA 101.25 37.49B - 100.8 101.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۳:۰۵
Bank Zachodni WBK 356.2 35.78B - 356.2 356.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۲۲:۳۲
Talanx AG 150 35.36B - 150 150 13.00 9.49% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Gornictwo Naftowe Gazownictwo 6.42 35.02B - 6.36 6.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
PZU SA 41.45 33.40B - 41.45 41.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۳:۰۵
Bank Polska Kasa Opieki 112 31.73B - 111.05 112 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۳:۰۵
ING Bank Śląski SA 172 25.32B - 170 172 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
PGE SA 10.21 19.60B - 10.21 10.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۳:۰۵
KGHM Polska Miedz 106.25 19.32B - 106 106.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۳:۰۵
mBank SA 409.2 18.29B - 403 409.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
LPP SA 8500 16.72B - 8490 8510 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
Buwog AG VI 129 15.35B - 129 129 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
Cyfrowy Polsat SA 22.24 15.28B - 22.16 22.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
CD Projekt SA 158.6 14.48B - 158.6 161 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Grupa Lotos SA 70.44 10.92B - 70.44 71.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
JSW SA 66.5 10.72B - 66.26 67.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Bank Handlowy w Warszawie 68.8 10.41B - 68.7 68.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۳:۰۵
Bank Millennium SA 8.71 10.17B - 8.67 8.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
CCC SA 208.4 10.12B - 206.2 209.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Dino Polska 89.5 10.05B - 89.5 89.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
Immofinanz AG 94.95 9.81B - 94.95 94.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۰:۰۵
AmRest Holdings 46 9.66B - 45.2 46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۲:۳۵
Alior Bank SA 61.7 9.16B - 61.4 62.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Krka 253 8.15B - 253 253 2.00 0.79% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Play Communications 16.22 6.59B - 16.22 16.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
OrangePL 5.46 6.54B - 5.46 5.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۳:۰۵
Bank BGZ BNP Paribas 49.9 5.56B - 49.8 49.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Grupa Azoty SA 25.5 4.74B - 25.5 26.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Zywiec 515 4.70B - 515 515 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۷:۰۵
Enea SA 8.1 4.68B - 8.06 8.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Orbis SA 91 4.53B - 91 91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۰:۰۵
Globe Trade Centre 9.29 4.35B - 9.18 9.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۳:۰۵
Kruk SA 193 4.25B - 192.5 194 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
Kernel Holding SA 50.7 4.22B - 50.5 51.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Tauron Polska Energia 1.82 4.17B - 1.79 1.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
Energa SA 8.01 3.94B - 7.93 8.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳