کالایاب
شاخص یاب
پرتغال
پرتغال

PSI All Share GR

3,054
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 21:35:33
334 (12.29%)
تغییر ۳ ماهه
129 (4.06%)
تغییر ۶ ماهه
98 (3.30%)
نوسان سالیانه

بازار سهام پرتغال

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Santander 4.156 88.88B - 4.156 4.156 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۰:۰۴
Galp Energia 14.235 12.50B - 14.235 14.485 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۵:۳۵
EDP 3.42 12.47B - 3.355 3.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۵:۳۵
EDP Renovaveis 8.675 7.78B - 8.575 8.675 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۵:۳۵
J.Martins 13.475 7.57B - 13.355 13.475 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۵:۳۵
Banco Comercial 0.2271 3.84B - 0.2267 0.2272 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۵:۳۵
The Navigator Co 4.228 3.63B - 4.214 4.236 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۵:۳۵
Nos SGPS SA 5.63 2.42B - 5.62 5.645 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۵:۳۵
Banco BPI 1.464 2.11B - 1.464 1.466 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۱:۳۲
Sonae 0.981 2.01B - 0.969 0.981 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۵:۳۵
Semapa 14.92 1.87B - 14.78 14.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۵:۳۵
Altri 7.23 1.76B - 7.22 7.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۵:۳۵
REN 2.642 1.62B - 2.642 2.656 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۵:۳۵
Corticeira Amorim 10.7 1.49B - 10.68 10.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۵:۳۵
Sonaecom 2.4 778.35M - 2.35 2.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۵:۳۵
Mota Engil 2.22 688.76M - 2.21 2.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
Luz Saude 5.6 530.26M - 5.6 5.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۳۳
CTT Correios de Portugal SA 2.682 433.50M - 2.682 2.692 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۵:۳۵
Ibersol 8.02 358.50M - 8.02 8.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۸:۰۵
Media Capital 2.56 268.75M - 2.56 2.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۶ ساعت ۲۲:۰۵
Sonae Capital 0.898 228.25M - 0.897 0.898 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۵:۳۵
F.Rama 7.75 216.67M - 7.75 7.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
Pharol SGPS SA 0.2065 212.92M - 0.2065 0.2105 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۵:۳۵
Vaa Vista Alegre 1.45 198.38M - 1.45 1.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۲:۳۵
Estoril Sol 10.3 136.73M - 10.3 10.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۸:۰۵
Conduril Engenharia 41 119.00M - 41 41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
Teixeira Duarte 0.16 102.06M - 0.16 0.162 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
Sonae Industria 1.39 101.25M - 1.375 1.395 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۵:۳۵
Toyota Caetano 3 100.80M 2.8 2.8 3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۳۵
Novabase 2.55 86.04M - 2.55 2.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۵:۳۵
Cofina 0.618 55.18M - 0.61 0.618 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۵:۳۵
Inapa 0.08 47.20M - 0.08 0.0806 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
Inapa Inv NV 0.08 47.20M - 0.08 0.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ ساعت ۱۶:۰۶
Impresa 0.29 40.82M - 0.2895 0.302 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۵:۳۵
Martifer 0.485 35.50M - 0.485 0.493 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
Benfica 2.66 31.40M - 2.66 2.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
Sporting 0.7 31.20M - 0.7 0.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۵:۳۵
Patris Investimentos 5.75 25.96M - 5.75 5.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۷:۳۳
Sag Gest 0.0668 21.73M - 0.0664 0.0668 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۵:۳۵
Glintt 0.2 17.91M - 0.188 0.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۹:۳۵