شاخص یاب
قطر
قطر

QAR/USD

0.2746
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۷ مهر ۱۳۹۷
ساعت 16:42:20
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.04%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

111
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ دی ۱۳۹۷
ساعت 14:01:55
111 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
111 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
111 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE NASDAQ Qatar 10

10,762
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ دی ۱۳۹۷
ساعت 14:34:50
604 (5.95%)
تغییر ۳ ماهه
1,312 (13.89%)
تغییر ۶ ماهه
1,603 (17.50%)
نوسان سالیانه

بازار سهام قطر

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
QNB 199 142.70B - 199 199.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
Industries Qatar 148 67.22B - 145.6 148 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۶:۰۴
Qatar Islamic Bank 159 27.76B - 158.9 159 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
Masraf al rayan 41.9 26.51B - 41.85 41.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
Qatar Telecom 76.4 23.22B - 76 76.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
Ezdan 14.1 21.96B - 13.84 14.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
Electricity&Water 188 20.48B - 185.1 188 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۶:۰۴
Mesaieed Petrochemical Holding 15.44 19.28B - 15.44 15.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
Commercial Bank Qatar 41.8 15.51B - 41.5 41.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
Qatar Fuel 177.8 14.54B - 177.8 177.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۰۵
Barwa 39.86 13.94B - 39.86 39.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
Qatar Insurance Co 38.8 11.41B - 38.6 38.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
Gas Transport Co 19.2 8.83B - 19.15 19.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
Doha Bank 21.9 8.39B - 21.9 21.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
Int Islamic Bank 69.4 8.22B - 69.4 69.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
Vodafone Group PLC 8.28 7.74B - 8.28 8.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۶:۳۲
Qatar Navigation 70 7.36B - 70 70 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۰۵
Al Ahli Bank 27.43 6.42B - 27.43 29.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
Aamal 10.14 5.83B - 10.14 10.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
United Development Co 16.1 5.01B - 16.1 16.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
General Insurance&Re 47.95 4.37B - 47.95 47.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۳:۰۴
Al-Khalij Holding 28.6 3.89B - 28.6 28.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۰۵
Al khalij Commercial Bank 11.87 3.85B - 11.77 11.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
National Cement Co 63.5 3.73B - 62.4 63.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
Gulf International 16.9 3.29B - 16.9 17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۶:۰۴
Al Meera 153 3.02B - 153 153 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۰۵
Gulf warehousing Co 41.74 2.46B - 41.7 41.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
Mannai Corp. 56.5 2.24B - 56.5 56.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۰۵
Industrial Manufacturing Co 43.2 1.93B - 43 43.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
Medicare 66 1.85B - 66 66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
Zad Holding Co 129.5 1.26B - 129 129.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
Meat&Livestock 77.02 1.15B - 77.02 77.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
Mazaya 7.86 827.70M - 7.86 7.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
Islamic Insurance Co 56.5 765.00M - 56.5 56.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
Doha Insurance 12.35 650.00M - 12.35 12.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
Salam International 5.09 605.87M - 5.09 5.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۰۵
National Leasing 9.48 472.54M - 9.44 9.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
Dlala 9.97 463.75M - 9.96 9.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
Investment Holding 5.38 458.16M - 5.32 5.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۷:۰۵
Al Kaleej Takaful 9 280.81M - 8.8 9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴