شاخص یاب
عربستان سعودی
عربستان سعودی

ریال عربستان / دلار

0.2666
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 09:37:14
0 (0.11%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.11%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

115
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ دی ۱۳۹۷
ساعت 08:01:44
10 (9.52%)
تغییر ۳ ماهه
9 (8.49%)
تغییر ۶ ماهه
115 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار سهام عربستان سعودی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SABIC 122.6 378.61B - 122.6 122.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۳۵
STC 98.2 179.40B - 97.8 98.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۳۵
National Com Bnk 51.6 145.80B - 51.6 52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۳۵
Al Rajhi 100 140.24B - 100 100 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۰۵
Saudi Electric. 15.98 86.75B - 15.86 15.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
MAADEN 55.4 66.84B - 54.7 55.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
samba 36 65.00B - 35.85 36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Almarai 56.5 60.40B - 56.4 56.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
RIBL 20.88 48.78B - 20.78 20.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
SABB 36.85 47.33B - 36.45 36.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
YANSAB 66.2 41.91B - 66.2 66.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
BSFR 37.5 40.86B - 36.65 37.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Jabal Omar 32.9 38.06B - 32.85 32.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Kingdom 7.85 32.28B - 7.8 7.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Alinma 24 32.13B - 23.98 24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
ARNB 35.7 32.00B - 35.7 35.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
SAFCO 81 25.71B - 80.7 81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Petro Rabigh 20.54 24.84B - 20.48 20.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Saudi Kayan 13.98 23.67B - 13.98 13.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۰۵
Savola Group 31.85 19.89B - 31.5 31.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Alawwal Bank 16.4 16.41B - 16.24 16.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۳۵
Jarir 155 16.00B - 154.2 155.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Etihad Etisalat 17.46 15.08B - 17.02 17.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
TASNEE 15.84 14.81B - 15.82 15.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Petrochem 26.1 14.30B - 26.1 26.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۳۵
ALBILAD 29.8 14.05B - 29.5 29.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
saib 18.62 13.58B - 18.62 18.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
SIIG 23.62 13.16B - 23.6 23.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
MCDC 78.4 12.92B - 78.4 78.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
BJAZ 16.28 12.10B - 16.28 16.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۳۵
Bahri 33.3 12.07B - 33.05 33.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۳۵
Dar Al Arkan 9.49 11.38B - 9.49 9.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۳۵
Advanced 54.8 10.78B - 54.6 54.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۳۵
Emaar EC 8.15 10.20B - 8.1 8.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Mouwasat 78 9.40B - 78 78.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Tawuniya 62.4 8.88B - 62.1 63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Sipchem 19.34 8.22B - 19.3 19.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Sahara 16.02 7.97B - 16 16.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
SRMG 84 7.85B - 83.9 84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۳۵
Catering 85.5 7.63B - 85 85.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲