کالایاب
شاخص یاب
عربستان سعودی
عربستان سعودی

ریال عربستان / دلار

0.2667
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۶ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 04:33:18
0 (0.04%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.11%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.07%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

117
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 10:02:06
8 (7.34%)
تغییر ۳ ماهه
14 (13.59%)
تغییر ۶ ماهه
117 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار سهام عربستان سعودی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SABIC 123.4 378.61B - 123.4 123.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۳۵
STC 107 179.40B - 106.8 107 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۱:۳۵
National Com Bnk 51.9 145.80B - 51.8 52.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۱:۳۵
Al Rajhi 103.4 140.24B - 102.2 103.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۱:۳۵
Saudi Electric. 16.58 86.75B - 16.56 16.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۹:۳۵
MAADEN 54.7 66.84B - 53.7 54.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۱:۳۵
samba 37.75 65.00B - 36.85 37.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۱:۳۵
Almarai 55 60.40B - 54.3 55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۱:۳۵
RIBL 23.62 48.78B - 23.52 23.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۱:۳۵
SABB 36.5 47.33B - 36.45 36.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۱:۳۵
YANSAB 73.2 41.91B - 71.9 73.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۱:۳۵
BSFR 35.95 40.86B - 35.65 35.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۱:۳۵
Jabal Omar 32.15 38.06B - 32.1 32.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۱:۳۵
Kingdom 8.76 32.28B - 8.53 8.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۱:۳۵
Alinma 24.94 32.13B - 24.94 25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۱:۳۵
ARNB 36.55 32.00B - 36.55 36.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۱:۳۵
SAFCO 81.9 25.71B - 81 81.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۱:۳۵
Petro Rabigh 20.02 24.84B - 19.96 20.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۱:۳۵
Saudi Kayan 14.14 23.67B - 14 14.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۱:۳۵
Savola Group 31.25 19.89B - 30.85 31.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۱:۳۵
Alawwal Bank 16.54 16.41B - 16.48 16.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۱:۳۵
Jarir 153.4 16.00B - 151.6 153.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۱:۳۵
Etihad Etisalat 21.6 15.08B - 21.56 21.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۱:۳۵
TASNEE 17.72 14.81B - 17.46 17.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۱:۳۵
Petrochem 26.1 14.30B - 26 26.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۱:۳۵
ALBILAD 29.1 14.05B - 28.85 29.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۱:۳۵
saib 18.6 13.58B - 18.46 18.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۹:۳۵
SIIG 24.9 13.16B - 24.46 25.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۱:۳۵
MCDC 75.7 12.92B - 74.3 75.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۱:۳۵
BJAZ 16.26 12.10B - 16.18 16.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۱:۳۵
Bahri 30.35 12.07B - 30.2 30.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۱:۳۵
Dar Al Arkan 10.82 11.38B - 10.76 10.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۹:۳۵
Advanced 54.5 10.78B - 54.4 54.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۱:۳۵
Emaar EC 9.81 10.20B - 9.74 9.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۱:۳۵
Mouwasat 78.4 9.40B - 78.4 78.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۳۵
Tawuniya 59.5 8.88B - 59 60 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۱:۳۵
Sipchem 20.34 8.22B - 20.24 20.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۹:۳۵
Sahara 16.3 7.97B - 16.22 16.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۱:۳۵
SRMG 79 7.85B - 78.4 80.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۱:۳۵
Catering 81.2 7.63B - 81.2 82.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۱:۳۵