شاخص یاب
سیرالئون
سیرالئون

SLL/USD

0.00013
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار سهام سیرالئون

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Krka 58 1.88B - 58 58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۴:۰۵
Petrol 325 715.60M - 325 325 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۴:۰۵
Zavarovalnica 31 684.33M - 31 31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۴:۰۵
Telekom Sloven 59 594.73M - 59 59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۴:۰۵
Luka Koper DD 26 431.20M - 26 26 1.00 4.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۳۴
Pozavar0Valnic 15.4 291.01M - 15.4 15.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۴:۰۵
Gorenje 53 273.56M - 53 53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
Cinkarna Celje 196 206.10M - 196 196 10.00 5.38% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۳۴
Mercator 22 168.11M - 22 22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۷
KD Group 57 115.05M - 57 57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱:۳۴
Unior 16.8 52.51M - 16.8 16.8 0.30 1.82% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۳۴
Intereuropa 2.78 39.05M - 2.78 2.78 0.08 2.96% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۳۴
Skupina Prva Pref 21.8 - - 21.8 21.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷