کالایاب
شاخص یاب
سیرالئون
سیرالئون

SLL/USD

0.00013
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار سهام سیرالئون

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Krka 58.8 1.88B - 58.8 58.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۶
Petrol 343 715.60M - 343 343 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۶
Zavarovalnica 34.7 684.33M - 34.7 34.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۶
Telekom Sloven 65.2 594.73M - 65.2 65.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۶
Luka Koper DD 27.3 431.20M - 27.3 27.3 0.10 0.37% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۳:۳۵
Pozavar0Valnic 16.7 291.01M - 16.7 16.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۶
Gorenje 53 273.56M - 53 53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
Cinkarna Celje 209 206.10M - 209 209 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۶
Mercator 22.2 168.11M - 22.2 22.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۶:۳۵
KD Group 83 115.05M - 83 83 3.50 4.22% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۳:۳۵
Unior 16.8 52.51M - 16.8 16.8 0.70 4.35% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲:۰۴
Intereuropa 2.02 39.05M - 2.02 2.02 0.38 18.81% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۳:۳۵
Skupina Prva Pref 21.8 - - 21.8 21.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷