کالایاب
شاخص یاب
سنگاپور
سنگاپور

دلار سنگاپور / دلار

0.7398
قیمت روز
0 (0.01%)
تغییر روزانه
۵ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 08:48:14
0 (1.50%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.02%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.72%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

42
قیمت روز
1 (2.44%)
تغییر روزانه
۱۷ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 08:02:06
3 (7.69%)
تغییر ۳ ماهه
3 (7.69%)
تغییر ۶ ماهه
42 (0.00%)
نوسان سالیانه

MSCI Singapore

324
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 05:34:58
17 (5.52%)
تغییر ۳ ماهه
5 (1.40%)
تغییر ۶ ماهه
29 (8.16%)
نوسان سالیانه

بازار سهام سنگاپور

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PetroChina ADR 73.16 204.53B - 73.16 73.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ساعت ۱۴:۳۴
DBS 25.39 67.05B - 25.39 25.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۲:۳۵
Shangri-La Asia 11.18 51.34B - 11.18 11.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۲:۳۵
SingTel 2.96 49.31B - 2.96 2.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۲:۳۵
SingTel 2.97 49.31B - 2.97 2.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۲:۳۵
OCBC Bank 11.17 48.10B - 11.16 11.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۵:۰۵
JMH 58.63 46.54B - 58.63 58.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
UOB 25.18 44.92B - 25.17 25.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
JSH 33.83 40.43B - 33.83 33.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
Alibaba Pictures 1.45 21.92B - 1.45 1.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۴:۳۳
Wilmar 3.3 19.66B - 3.28 3.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۴:۰۷
Fortune REIT 9.94 17.62B - 9.94 9.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۰:۰۵
Thai Beverage 0.645 17.58B - 0.645 0.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
HK Land Holdings 6.03 16.68B - 6.03 6.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
IHH Healthcare 1.92 16.66B - 1.92 1.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۲:۳۵
Genting SP 1.04 14.63B - 1.04 1.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۲:۳۵
Great Eastern Holdings Ltd 26.02 13.87B - 26.02 26.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۳:۰۵
Capitaland 3.51 13.51B - 3.5 3.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۵:۰۵
Keppel Corp 6.72 12.77B - 6.71 6.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
Singapore Airlines 9.2 12.48B - 9.2 9.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
Jardine C&C 28.52 12.22B - 28.52 28.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
Dairy Farm Intl Holdings 8.57 11.97B - 8.55 8.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۴:۳۳
ST Engineering 3.4 10.15B - 3.4 3.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۴:۳۳
City Developments Ltd Pref 1.068 9.93B - 1.068 1.068 0.01 1.12% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۰:۰۴
City Development 8.22 9.93B - 8.21 8.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
Ascendas Real Estate Inv 2.5 7.76B - 2.5 2.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۴:۳۳
Singapore Exchange 6.86 7.67B - 6.86 6.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
CapitaMall Trust 2.09 7.24B - 2.09 2.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
Olam 1.83 7.03B - 1.82 1.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۴:۳۳
United Overseas Land 6.21 6.32B - 6.21 6.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۴:۳۳
AusNet Services 1.57 6.26B - 1.57 1.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Capitacommercial Trust 1.69 6.21B - 1.68 1.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۴:۳۳
Tan Chong International Ltd 2.34 6.00B - 2.34 2.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۲:۳۵
SATS Ltd 4.83 5.54B - 4.82 4.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۴:۳۳
Top Glove Corp 1.47 5.26B - 1.47 1.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۲:۳۵
Venture Corporation Ltd 15.99 5.05B - 15.99 16.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۴:۳۳
ComfortDelGro 2.54 4.98B - 2.51 2.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۵:۰۵
Frasers Property 1.61 4.86B - 1.6 1.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۴:۳۳
Semb Corp 2.93 4.84B - 2.93 2.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
United Industrial Corporation Ltd 2.89 4.67B - 2.88 2.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۵:۰۵