کالایاب
شاخص یاب
اسلواکی
اسلواکی

USD/SKK

21.242
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ آبان ۱۳۹۷
ساعت 11:45:15
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.23%)
تغییر ۶ ماهه
21 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

763
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 20:01:28
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
763 (0.00%)
نوسان سالیانه

DJ Slovakia Total Market (EUR)

343
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 04:33:52
10 (2.86%)
تغییر ۳ ماهه
18 (5.55%)
تغییر ۶ ماهه
6 (1.76%)
نوسان سالیانه

بازار سهام اسلواکی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Slovnaft 88 1.14B - 88 88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۵:۳۵
Zentiva 256 677.76M - 256 256 2.00 0.79% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۵
Vseobec Uver B 180 628.03M - 180 180 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۶
Tatry Mountain 30 186.46M - 30 30 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۲۲:۳۲
Best Hotel Pro 3.04 106.48M - 3.04 3.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Otp Banka 1.01 21.37M - 1.01 1.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲۰:۳۴
Biotika 30.6 16.95M - 30.6 30.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۴:۰۵
Druha Strategicka 2.1 1.62M - 2.1 2.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ ساعت ۱۰:۳۳
Ses Tlmace 1 1.58M - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ ساعت ۱۸:۰۴
1 Garantovana 1.55 - - 1.55 1.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ساعت ۱۴:۳۴