شاخص یاب
کره جنوبی
کره جنوبی

وون کره جنوبی / دلار

0.0891
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ دی ۱۳۹۷
ساعت 10:15:19
0 (1.02%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.78%)
تغییر ۶ ماهه
0 (9,933.78%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار کرهٔ جنوبی

34,362
قیمت روز
68 (0.2%)
تغییر روزانه
۲۶ دی ۱۳۹۷
ساعت 19:01:58
2,625 (8.27%)
تغییر ۳ ماهه
1,398 (4.24%)
تغییر ۶ ماهه
34,362 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE Korea

1,799
قیمت روز
5 (0.28%)
تغییر روزانه
۲۷ دی ۱۳۹۷
ساعت 06:05:00
67 (3.56%)
تغییر ۳ ماهه
185 (9.33%)
تغییر ۶ ماهه
408 (18.47%)
نوسان سالیانه

بازار سهام کرهٔ جنوبی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Samsung Electronics Co 44150 329505.40B - 44150 44150 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
Samsung Electronics Co Pref 33100 329505.40B - 33100 33100 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۶
SK Hynix Inc 70400 62681.00B - 70400 70600 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Celltrion 202000 37994.96B - 202000 202500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۴:۰۵
Hyundai Motor Co Pref 78800 32284.27B - 78800 78800 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۶
Hyundai Motor 118500 32284.27B - 118500 119000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Hyundai Motor Co 73000 32284.27B - 73000 73000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۵
Samsung Biologics 399000 28384.78B - 399000 399500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۴:۰۵
Posco Inc 271500 27376.67B - 271500 271500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
NHN Corp 130000 24623.12B - 130000 130500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
LG Chemicals 325000 22413.07B - 325000 325000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
LG Chem 198500 22413.07B - 198500 198500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۵
LG Household & Healthcare 1146000 22303.28B - 1146000 1146000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۰:۳۴
LG Household Pref 729000 22303.28B - 729000 729000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۳۵
KB Financial Group 52500 21741.80B - 52200 52500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Samsung C&T 111000 21464.95B - 111000 111000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۰:۳۴
Shinhan Financial Group 43950 20366.87B - 43800 43950 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Kepco 25500 20350.26B - 25350 25500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Hyundai Mobis 200000 19955.49B - 200000 200500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۴:۰۵
Amorepacific 183000 19660.74B - 183000 183500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۴:۰۵
Amorepacific Pref 101500 19660.74B - 101500 101500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۳۵
Samsung Life 82900 19320.00B - 82800 82900 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۴:۰۵
SK Telecom 274000 18490.77B - 273500 274000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
SK Holdings 264500 17598.97B - 263500 264500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۴:۰۵
SK Innovation 219000 17208.46B - 219000 219000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
Samsung SDS Co Ltd 216500 15243.43B - 216500 218500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۴:۰۵
Celltrion HealthCare 66300 15077.39B - 66300 66300 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۳۵
Samsung SDI 240000 14761.63B - 240000 240000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۰:۳۴
KT&G Corp 99400 14758.94B - 99400 99400 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
LG Electronics 64600 13636.58B - 64600 64600 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
Samsung Fire Marine Insur 275000 13136.87B - 274000 275000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۴:۰۵
Netmarble Games 109500 13034.65B - 109000 109500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۴:۰۵
KIA Motors 30800 12546.00B - 30800 30800 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
Hana Financial 43600 12415.01B - 43600 43700 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
LG Corp 74300 12125.64B - 74100 74300 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۴:۰۵
S-Oil Pref 65600 11846.22B - 65600 65600 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۶:۳۶
S-Oil Corp 96500 11846.22B - 96200 96500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۴:۰۵
Samsung Electro-Mechanics 96000 11478.01B - 96000 96000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۰:۳۴
Lotte Chemical Corp 276500 11242.34B - 276500 276500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۰:۳۴
Woori Bank 14800 11120.20B - 14800 14800 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۶