کالایاب
شاخص یاب
کره جنوبی
کره جنوبی

وون کره جنوبی / دلار

0.0879
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۴ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 23:34:07
0 (0.68%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.90%)
تغییر ۶ ماهه
0 (9,798.65%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار کرهٔ جنوبی

35,409
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۴ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 13:02:07
3,672 (11.57%)
تغییر ۳ ماهه
3,672 (11.57%)
تغییر ۶ ماهه
35,409 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE Korea

1,891
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 17:35:26
151 (8.66%)
تغییر ۳ ماهه
109 (5.47%)
تغییر ۶ ماهه
219 (10.37%)
نوسان سالیانه

بازار سهام کرهٔ جنوبی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Samsung Electronics Co 44150 329505.40B - 44150 44150 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
Samsung Electronics Co Pref 37350 329505.40B - 37350 37350 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۱:۳۵
SK Hynix Inc 70400 62681.00B - 70400 70600 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Celltrion 200500 37994.96B - 200500 200500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۱:۳۵
Hyundai Motor 118500 32284.27B - 118500 119000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Hyundai Motor Co 71100 32284.27B - 71100 71100 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۰:۰۵
Hyundai Motor Co Pref 79200 32284.27B - 79200 79200 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۱:۳۵
Samsung Biologics 348500 28384.78B - 348500 348500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۰:۰۵
Posco Inc 271500 27376.67B - 271500 271500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
NHN Corp 130000 24623.12B - 130000 130500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
LG Chem 212000 22413.07B - 212000 212000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۰:۰۵
LG Chemicals 325000 22413.07B - 325000 325000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
LG Household Pref 836000 22303.28B - 836000 836000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۰:۰۵
LG Household & Healthcare 1390000 22303.28B - 1390000 1390000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۱:۳۵
KB Financial Group 52500 21741.80B - 52200 52500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Samsung C&T 109000 21464.95B - 109000 109000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۱:۳۵
Shinhan Financial Group 43950 20366.87B - 43800 43950 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Kepco 25500 20350.26B - 25350 25500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Hyundai Mobis 213500 19955.49B - 213500 213500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۱:۳۵
Amorepacific 193000 19660.74B - 193000 193000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۱:۳۵
Amorepacific Pref 110500 19660.74B - 110500 110500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۰:۰۵
Samsung Life 86900 19320.00B - 86900 86900 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۱:۳۵
SK Telecom 274000 18490.77B - 273500 274000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
SK Holdings 278000 17598.97B - 278000 278000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۱:۳۵
SK Innovation 219000 17208.46B - 219000 219000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
Samsung SDS Co Ltd 233000 15243.43B - 233000 233000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۱:۳۵
Celltrion HealthCare 70400 15077.39B - 70400 70400 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۰:۰۵
Samsung SDI 218000 14761.63B - 218000 218000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۱:۳۵
KT&G Corp 99400 14758.94B - 99400 99400 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
LG Electronics 64600 13636.58B - 64600 64600 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
Samsung Fire Marine Insur 297000 13136.87B - 297000 297000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۱:۳۵
Netmarble Games 115500 13034.65B - 115500 115500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۰:۰۵
KIA Motors 30800 12546.00B - 30800 30800 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
Hana Financial 43600 12415.01B - 43600 43700 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
LG Corp 77500 12125.64B - 77500 77500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۱:۳۵
S-Oil Corp 97200 11846.22B - 97200 97200 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۱:۳۵
S-Oil Pref 64400 11846.22B - 64400 64400 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۰:۰۵
Samsung Electro-Mechanics 102500 11478.01B - 102500 102500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۱:۳۵
Lotte Chemical Corp 289000 11242.34B - 289000 289000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۱:۳۵
Woori Bank 14800 11120.20B - 14800 14800 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۶