کالایاب
شاخص یاب
اسپانیا
اسپانیا

General Madrid

2,453
قیمت روز
13 (0.53%)
تغییر روزانه
۶ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 18:32:13
275 (12.64%)
تغییر ۳ ماهه
373 (17.95%)
تغییر ۶ ماهه
289 (13.33%)
نوسان سالیانه

بازار سهام اسپانیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Inditex 25.92 91.22B - 25.57 26.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Bayer 57.2 85.47B - 57.2 59.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Airbus Group 114.34 75.85B - 113.7 114.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Santander 4.146 73.62B - 4.139 4.168 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۱:۳۵
VALE ON 11.3 57.83B - 11.3 11.3 0.40 3.54% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۲:۳۳
PETROBRAS ON 7 53.15B - 7 7 0.10 1.43% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۲:۳۳
PETROBRAS PN 6.75 53.15B - 6.75 6.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۰:۳۵
Iberdrola 7.77 42.63B - 7.728 7.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
BBVA 5.2 39.65B - 5.187 5.215 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۱:۳۵
BRADESCO PN EJ N1 8.6 38.02B - 8.6 8.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ساعت ۱۰:۳۳
Telefonica 7.544 37.63B - 7.544 7.606 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
ArcelorMittal 18.24 29.90B - 18.08 18.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Amadeus 67.28 29.44B - 67.08 67.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Repsol 15.095 26.73B - 15.095 15.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Aena 159.75 22.87B - 158.95 160.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Gas Natural 24.83 22.84B - 24.66 24.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Caixabank 2.78 21.94B - 2.78 2.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Endesa 23.1 20.20B - 23.1 23.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Abertis 18.36 18.18B - 18.36 18.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ساعت ۲۲:۰۵
Coca-Cola EU Partners 43.54 16.89B - 43.38 43.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Grifols 23.46 15.82B - 23.19 23.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Grifols Pref 16.86 15.82B - 16.5 16.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
IAG 6.064 15.07B - 6.064 6.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Grupo Financiero Banorte 4.88 14.04B - 4.88 4.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۵
Ferrovial 20.45 12.84B - 20.45 20.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
ACS 38.56 11.04B - 38.56 38.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Bankia 2.348 9.83B - 2.348 2.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Red Electrica 19.23 9.49B - 19.23 19.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
BRASKEM PNA 12.8 8.73B - 12.8 12.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ ساعت ۱۱:۰۵
B. Sabadell 0.907 7.96B - 0.907 0.916 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Mapfre 2.477 7.91B - 2.477 2.496 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Gamesa 13.68 7.67B - 13.56 13.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Bankinter 6.964 7.44B - 6.938 6.986 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Grupo Elektra 48.4 7.21B - 48.4 48.4 1.00 2.07% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۲:۳۳
Enagas 26.54 5.95B - 26.53 26.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Merlin Properties SA 11.48 5.82B - 11.44 11.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Alfa 1.08 5.19B - 1.08 1.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ ساعت ۱۰:۳۴
Cellnex Telecom 25.02 4.99B - 24.24 25.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
GERDAU PN N1 3.42 4.88B - 3.42 3.42 0.02 0.58% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۲:۳۳
Grupo Catalana Occidente 31.45 4.52B - 31.45 31.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵