کالایاب
شاخص یاب
سری‌لانکا
سری‌لانکا

LKR/USD

0.0055
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۷ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 03:41:11
0 (1.85%)
تغییر ۳ ماهه
0 (5.17%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

5,539
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۴ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 10:02:08
139 (2.57%)
تغییر ۳ ماهه
731 (15.20%)
تغییر ۶ ماهه
5,539 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار سهام سری‌لانکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ceylon Tobacco 1345 206.07B - 1345 1345 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۰:۳۵
John Keells 151.5 192.87B - 150.5 151.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۳:۳۶
Commercial Bank of Ceylon 99 122.29B - 99 99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۰:۳۵
Commercial Bank of Ceylon 86.5 122.29B - 86.4 86.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۳:۳۶
Dialog Axiata PLC 9.5 112.38B - 9.5 9.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۳:۳۶
Hatton National Bank 179.9 104.91B - 175 179.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۳:۳۶
Hatton National Bank 149.4 104.91B - 148.5 149.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۳:۳۶
Ceylon Cold Stores 570 94.09B - 570 570 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۳:۳۶
Distilleries of Sri Lanka 14.5 93.38B - 14.5 14.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۳:۳۶
Nestle Lanka PLC 1620 92.68B - 1620 1620 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۰:۳۵
Sampath Bank 187 83.15B - 187 187 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۰:۳۵
Hemas 75 63.24B - 75 78.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۳:۳۶
Melstacorp 39.1 58.27B - 39.1 39.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۰:۳۵
Ceylinco Insurance 1950 53.96B - 1950 1950 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۳:۳۶
Cargills 200 51.20B 195 195 200 9.90 5.21% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۳:۳۵
Lion Brewery Ceylon 555 45.60B - 555 555 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۰:۳۵
Sri Lanka Telecom 23.2 44.94B 23 23 23.2 0.90 4.04% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۳:۳۵
Lanka ORIX Leasing 93 44.15B - 93 95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۳:۳۶
C T Holdings PLC 165 35.25B - 165 165 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ ساعت ۱۴:۰۶
Carson Cumberbatch 189 32.46B - 189 190 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۳:۳۶
Asiri Hospital 20.8 29.01B - 20.8 21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۳:۳۶
DFCC Bank PLC 70.1 26.91B - 70.1 72.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۳:۳۶
Softlogic Holdings 16.4 25.40B - 16.4 16.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۳:۳۶
People’s Leasing & Finance 13.2 23.54B - 13.2 13.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۳:۳۶
Seylan Bank PLC 60 23.26B - 60 60 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۰:۳۵
Seylan Bank PLC NV 37.7 23.26B - 37.7 37.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۳:۳۶
Richard Pieris and 9.3 22.59B - 9.3 9.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۳:۳۶
Teejay Lanka PLC 29.5 21.76B - 29.5 30 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۳:۳۶
Asian Hotels & Properties 42 21.47B - 42 42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۰:۳۵
Bukit Darah PLC 200.9 21.42B - 200.9 200.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ ساعت ۱۱:۰۵
Nations Trust Bank 90.5 21.29B - 90.5 90.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۰:۳۵
Central Finance 82 21.03B - 82 83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۳:۳۶
National Development Bank 97 20.85B - 97 97.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۳:۳۶
Aitken Spence PLC 42 20.71B - 42 42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۰:۳۵
Vallibel One PLC 14.5 20.10B - 14.5 14.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۰:۳۵
Overseas Realty 16 19.27B - 16 16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۰:۳۵
Chevron Lubricants Lanka 63.5 18.22B - 63.5 63.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۳:۳۶
Trans Asia Hotels 70.3 17.40B 70.2 70.2 70.3 0.70 1.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۳:۳۵
Lanka IOC PLC 17.8 16.51B - 17.8 18.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۳:۳۶
L B Finance PLC 120 15.93B - 120 120 0.90 0.76% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۳:۳۵