شاخص یاب
سری‌لانکا
سری‌لانکا

LKR/USD

0.0054
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ آذر ۱۳۹۷
ساعت 18:20:13
0 (5.26%)
تغییر ۳ ماهه
0 (11.48%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

5,525
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ دی ۱۳۹۷
ساعت 08:01:38
535 (10.72%)
تغییر ۳ ماهه
884 (19.05%)
تغییر ۶ ماهه
5,525 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار سهام سری‌لانکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ceylon Tobacco 1410 206.07B - 1408 1410 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۴:۰۶
John Keells 154.5 192.87B - 154 154.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۴:۰۵
Commercial Bank of Ceylon 95 122.29B - 95 95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۳۴
Commercial Bank of Ceylon 114.5 122.29B - 114.5 115 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۴:۰۶
Dialog Axiata PLC 10 112.38B - 10 10.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۴:۰۵
Hatton National Bank 209.9 104.91B - 209.9 209.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۳۴
Hatton National Bank 162 104.91B - 162 162 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۴:۰۶
Ceylon Cold Stores 690 94.09B - 690 690 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۳۴
Distilleries of Sri Lanka 16.3 93.38B - 16.1 16.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۴:۰۶
Nestle Lanka PLC 1700 92.68B - 1700 1700 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۴:۰۶
Sampath Bank 230 83.15B - 230 237 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۴:۰۶
Hemas 85.3 63.24B - 85.3 85.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۳۴
Melstacorp 47 58.27B - 47 47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۴:۰۶
Ceylinco Insurance 1994 53.96B - 1994 1994 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۴:۰۶
Cargills 192 51.20B - 192 192 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۳۴
Lion Brewery Ceylon 570 45.60B - 570 570 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۱۴:۰۶
Sri Lanka Telecom 23 44.94B - 23 23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۴:۰۵
Lanka ORIX Leasing 88.5 44.15B - 88.5 89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۴:۰۶
C T Holdings PLC 174 35.25B - 174 174 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۶
Carson Cumberbatch 174 32.46B - 174 174 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۴:۰۶
Asiri Hospital 22 29.01B - 22 22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۴:۰۶
DFCC Bank PLC 90 26.91B - 90 90 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۴:۰۶
Softlogic Holdings 19.7 25.40B - 19.5 19.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۴:۰۶
People’s Leasing & Finance 15 23.54B - 15 15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۳۴
Seylan Bank PLC NV 44 23.26B - 44 44.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۴:۰۶
Seylan Bank PLC 74 23.26B - 74 76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۴:۰۶
Richard Pieris and 10.2 22.59B - 10.2 10.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۴:۰۶
Teejay Lanka PLC 34 21.76B - 33.6 34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۴:۰۵
Asian Hotels & Properties 43.5 21.47B - 43.5 44.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۴:۰۶
Bukit Darah PLC 200 21.42B - 200 200 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۶
Nations Trust Bank 92 21.29B - 92 92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۴:۰۶
Central Finance 88 21.03B - 86.2 88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۴:۰۶
National Development Bank 105.9 20.85B - 105.9 106.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۴:۰۶
Aitken Spence PLC 44 20.71B - 44 44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۴:۰۶
Vallibel One PLC 17 20.10B - 17 17.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۴:۰۶
Overseas Realty 16.5 19.27B - 16.4 16.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۴:۰۶
Chevron Lubricants Lanka 73 18.22B - 72.5 73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۴:۰۶
Trans Asia Hotels 87.5 17.40B - 87.5 87.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۱۴:۰۶
Lanka IOC PLC 22.5 16.51B - 22.5 22.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۴:۰۶
L B Finance PLC 125.4 15.93B - 125.4 125.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۳۴