شاخص یاب
سوئد
سوئد

کرون سوئد / دلار

0.1111
قیمت روز
0 (0.18%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 13:27:19
0 (0.45%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.51%)
تغییر ۶ ماهه
0 (10.91%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

276
قیمت روز
1 (0.36%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 07:01:34
19 (7.39%)
تغییر ۳ ماهه
18 (6.98%)
تغییر ۶ ماهه
276 (0.00%)
نوسان سالیانه

OMX Stockholm

1,473
قیمت روز
15 (1.05%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 13:35:28
2 (0.11%)
تغییر ۳ ماهه
71 (4.59%)
تغییر ۶ ماهه
147 (9.07%)
نوسان سالیانه

بازار سهام سوئد

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Pfizer 381 1888.04B - 378 381 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
AstraZeneca 653.4 776.12B - 653.4 653.4 1.60 0.25% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Statoil 189.85 712.45B - 189.85 191 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
ABB 172.6 439.69B - 172.6 172.6 1.90 1.11% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Nordea Bank 95.18 344.02B - 95.04 97.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ساعت ۲۲:۳۳
Atlas Copco A 226.8 315.67B - 226.8 226.8 2.60 1.16% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Atlas Copco B 210 315.67B - 210 210 3.00 1.45% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Volvo A 122.1 302.24B - 121.8 122.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۳:۰۵
Nokia Oyj 54.18 297.16B - 54.18 54.18 0.40 0.74% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Investor B 396 273.94B - 396 396 3.60 0.92% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Investor A 391.8 273.94B - 391.8 393.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۳:۰۵
DnB 151.75 256.54B - 151.75 151.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۴:۰۵
Telenor 165.5 252.25B - 165.5 165.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
Ericsson A 75.3 228.51B - 75.3 75.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۳:۰۵
Swedbank A 213.8 213.04B - 213.8 213.8 1.60 0.75% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
H&M B 136 201.92B - 136 136 1.90 1.42% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
ASSA ABLOY B 165.9 197.14B - 165.9 165.9 1.60 0.97% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Sandvik AB 137.95 191.67B - 137.95 137.95 2.30 1.70% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Svenska Handelsbanken B 107.2 188.78B - 107 107.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۳:۰۵
SEB A 91.7 179.48B - 91.7 91.7 1.20 1.33% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Autoliv Inc. SDB 77.78 12.47B 693 693 77.82 1.02 1.33% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۳۵
Investment Latour 108.6 - 108.6 109.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Nepa 55 - 55 55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۳۵
Bong AB 0.998 - 0.97 0.998 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۳۵
Icta B 7.88 - 7.88 7.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۳۵
Oscar Properties Holding AB 17.48 - 17.1 17.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Precise Biometrics 1.35 - 1.35 1.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
BioInvent International 2.3 - 2.3 2.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Malmbergs Elektriska B 82.8 - 82 83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Lexington Company AB 13 - 12.7 13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Corline Biomedical AB 18.25 - 18.05 18.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
G5 Entertainment publ AB 133 - 132.4 133 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Investment Oresund 133 - 132.8 133 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Sonetel 9.39 - 9.39 9.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۳۵
Indentive 1.15 - 1.15 1.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۳۵
Inission 50.6 - 50.6 50.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۳۵
Kakel Max 11 - 11 11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۳۵
Dedicare B 57 - 57 57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۳۵
Scibase AB 3.78 - 3.78 3.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۳۵
Firefly AB 42.4 - 42.4 42.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۳۵