کالایاب
شاخص یاب
سوئد
سوئد

کرون سوئد / دلار

0.1078
قیمت روز
0 (0.09%)
تغییر روزانه
۳ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 01:31:12
0 (2.53%)
تغییر ۳ ماهه
0 (5.27%)
تغییر ۶ ماهه
0 (11.13%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

289
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 16:02:06
32 (12.45%)
تغییر ۳ ماهه
32 (12.45%)
تغییر ۶ ماهه
289 (0.00%)
نوسان سالیانه

OMX Stockholm

1,545
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 21:05:42
155 (11.14%)
تغییر ۳ ماهه
37 (2.31%)
تغییر ۶ ماهه
46 (3.06%)
نوسان سالیانه

بازار سهام سوئد

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Pfizer 384 1888.04B - 384 384 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۳:۰۵
AstraZeneca 786.3 776.12B - 786.3 786.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۳:۰۵
Statoil 192.25 712.45B - 192.25 192.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۳:۰۵
ABB 176.4 439.69B - 176.4 177.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۳:۰۵
Nordea Bank 95.18 344.02B - 95.04 97.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ساعت ۲۲:۳۳
Atlas Copco A 250.6 315.67B - 250.6 252.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۳:۰۵
Atlas Copco B 231.4 315.67B - 231.4 233.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۳:۰۵
Volvo A 138.8 302.24B - 138.8 139.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۳:۰۵
Nokia Oyj 57.04 297.16B - 57.04 57.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۳:۰۵
Investor B 420.4 273.94B - 420.4 421.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۳:۰۵
Investor A 419.2 273.94B - 419.2 420 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۳:۰۵
DnB 167.6 256.54B - 167.6 168.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۹:۳۵
Telenor 178.7 252.25B - 178.1 178.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۳:۰۵
Ericsson A 91.3 228.51B - 91.3 91.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۳:۰۵
Swedbank A 178.8 213.04B - 178.8 179.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۳:۰۵
H&M B 138.4 201.92B - 138.1 138.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۳:۰۵
ASSA ABLOY B 196.3 197.14B - 196.3 197.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۳:۰۵
Sandvik AB 155.1 191.67B - 155.1 155.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۳:۰۵
Svenska Handelsbanken B 105.8 188.78B - 105.8 105.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۳:۰۵
SEB A 94.08 179.48B - 94.08 94.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۳:۰۵
Autoliv Inc. SDB 76.98 12.47B - 76.84 76.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۳:۰۵
Nickel Mountain 0.373 - 0.373 0.373 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱:۳۵
Finepart Sweden 3.8 - 3.8 3.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱:۳۵
PharmaLundensis 1.75 - 1.75 1.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱:۳۵
Rootfruit Scand 6.9 - 6.9 6.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱:۳۵
FX International 1.21 - 1.21 1.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱:۳۵
Chordate Medical 1.1 - 1.1 1.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱:۳۵
Dextech Medical 81 - 81 81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱:۳۵
Consensus Asset 0.2 - 0.2 0.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱:۳۵
EatGood Sweden 3.58 - 3.58 3.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱:۳۵
Beowulf Mining 0.959 - 0.959 0.959 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱:۳۵
Obducat Pref B 1.49 - 1.49 1.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱:۳۵
Ripasso Energy 12.35 - 12.35 12.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱:۳۵
Transferator B 1.23 - 1.23 1.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱:۳۵
Transferator A 1.23 - 1.23 1.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱:۳۵
Micropos Medical 0.852 - 0.852 0.852 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱:۳۵
Novus Group Intl 4.3 - 4.3 4.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱:۳۵
Jojka Communications 2.48 - 2.48 2.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱:۳۵
AlphaHelix Molecular 0.714 - 0.714 0.714 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱:۳۵
Parans Solar Lighting 2.23 - 2.23 2.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱:۳۵