کالایاب
شاخص یاب
سوئیس
سوئیس

فرانک سوییس / دلار

1.0061
قیمت روز
0 (0.02%)
تغییر روزانه
۵ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 04:13:09
0 (1.04%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.91%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.73%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

31
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۸ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 13:02:10
3 (10.71%)
تغییر ۳ ماهه
3 (10.71%)
تغییر ۶ ماهه
31 (0.00%)
نوسان سالیانه

Swiss All Share Cumulative Dividend

505
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 05:34:58
53 (11.74%)
تغییر ۳ ماهه
19 (3.91%)
تغییر ۶ ماهه
42 (9.09%)
نوسان سالیانه

بازار سهام سوئیس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Novo Nordisk B 52.39 8925.42B - 52 52.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۲:۳۵
Statoil 22.61 8657.07B - 22.61 22.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۳۵
Nordea Bank 10.215 3821.66B - 10.215 10.215 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ساعت ۲۱:۳۳
H&M B 14.962 2235.80B - 14.962 14.962 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۶:۳۵
Coloplast 108.15 1939.94B - 108.15 108.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۳:۳۵
Telia Company 4.52 1852.46B - 4.52 4.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ ساعت ۲۲:۳۲
Vestas Wind 86 1373.01B - 86 86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۳:۳۵
Norsk Hydro 3.85 1213.74B - 3.85 3.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ساعت ۱۹:۰۵
Novozymes B 45.8 1178.55B - 45.8 45.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۹ ساعت ۱۶:۳۵
Yara International 41.09 1109.26B - 41.09 41.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ ساعت ۰:۰۵
Apple 185.15 909.84B - 185.15 185.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۳۵
Apple 186.3 901.38B - 185.33 186.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۲:۳۵
Amazon.com 1700.04 824.79B - 1700.04 1700.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۴:۳۳
Amazon.com 1775.12 817.12B - 1760.08 1775.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۳۵
Alphabet A 1200 779.55B - 1200 1200 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۴
Apple 164.72 779.46B - 164.72 164.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۳۵
Alphabet A 1208 772.30B - 1205 1208 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۳۵
SCA B 7.526 763.41B - 7.526 7.526 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ ساعت ۱۶:۳۴
Pandora 48.54 753.47B - 48.54 48.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۳۵
Microsoft 117.5 750.59B - 117.5 118.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۶:۳۵
Facebook 161.77 557.25B - 161.77 161.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
Alibaba 184.47 475.17B - 184.47 184.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ ساعت ۰:۰۴
Berkshire Hathaway B 207.3 457.82B - 207.3 207.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۹:۳۵
JPMorgan 103 354.78B - 103 103 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۰ ساعت ۲:۳۱
JPMorgan 100.8 351.48B - 100.8 100.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۴:۰۵
Exxon Mobil 79.09 350.27B - 79.09 79.09 6.09 8.34% ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ ساعت ۱۶:۳۵
Exxon Mobil 81.8 347.01B - 81.8 81.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
J&J 134.99 325.45B - 134.99 134.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ساعت ۲۳:۰۵
J&J 137.85 322.42B - 137.54 137.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۶:۳۵
Visa 153.72 293.90B - 153.72 153.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۶:۳۵
Royal Dutch Shell B 31.86 292.22B - 31.86 31.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۴
Royal Dutch Shell A 31.915 286.61B - 31.9 31.915 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۲:۳۵
Bank of America 29.28 283.17B - 29.28 29.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۴:۰۵
Wells Fargo&Co 49.31 270.15B - 49.31 49.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ ساعت ۲۰:۳۴
Wells Fargo&Co 47.83 267.64B - 47.83 47.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۰:۳۴
Walmart 98.49 250.39B - 98.49 98.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ ساعت ۲۳:۰۵
Chevron 112.95 241.60B - 112.95 112.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ ساعت ۱۶:۳۴
Nestle 94.36 240.63B - 94.16 94.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۲:۳۵
Chevron 125.2 239.35B - 125.2 125.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۶:۳۵
Nestle 94.66 237.20B - 94.18 94.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۲:۳۵