شاخص یاب
سوئیس
سوئیس

فرانک سوییس / دلار

1.0124
قیمت روز
0 (0.04%)
تغییر روزانه
۲۶ دی ۱۳۹۷
ساعت 05:17:10
0 (0.24%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.89%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.92%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

30
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۰ دی ۱۳۹۷
ساعت 16:01:41
2 (7.14%)
تغییر ۳ ماهه
1 (3.45%)
تغییر ۶ ماهه
30 (0.00%)
نوسان سالیانه

Swiss All Share Cumulative Dividend

474
قیمت روز
3 (0.74%)
تغییر روزانه
۲۶ دی ۱۳۹۷
ساعت 04:34:35
6 (1.32%)
تغییر ۳ ماهه
10 (2.06%)
تغییر ۶ ماهه
40 (7.88%)
نوسان سالیانه

بازار سهام سوئیس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Novo Nordisk B 46 8925.42B - 46 46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۴:۰۵
Statoil 22.3 8657.07B - 22.3 22.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۵
Nordea Bank 10.215 3821.66B - 10.215 10.215 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ساعت ۲۱:۳۳
H&M B 14.5 2235.80B - 14.5 14.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۶:۳۵
Coloplast 89 1939.94B - 89 89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۴:۰۵
Telia Company 4.52 1852.46B - 4.52 4.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ ساعت ۲۲:۳۲
Vestas Wind 75.5 1373.01B - 75.5 75.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۵
Norsk Hydro 4.35 1213.74B - 4.35 4.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
Novozymes B 48.56 1178.55B - 48.56 48.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۵
Yara International 44.89 1109.26B - 44.89 44.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۲۲:۳۲
Apple 151 909.84B - 151 151 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۲۰:۳۴
Apple 150.13 901.38B - 148 150.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۳:۰۴
Amazon.com 1657.19 824.79B - 1657.19 1657.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۵
Amazon.com 1604.83 817.12B - 1604.83 1617.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۵
Alphabet A 1030 779.55B - 1030 1030 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ ساعت ۲۳:۰۵
Apple 127.48 779.46B - 127.48 127.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ ساعت ۲۰:۳۴
Alphabet A 1035.79 772.30B - 1031.98 1035.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۵
SCA B 7.526 763.41B - 7.526 7.526 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ ساعت ۱۶:۳۴
Pandora 39.3 753.47B - 39.3 39.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۶:۳۵
Microsoft 103.37 750.59B - 101 103.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۳:۰۴
Facebook 143.34 557.25B - 143.34 143.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۴:۰۵
Alibaba 151 475.17B - 151 151 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۵
Berkshire Hathaway B 192.6 457.82B - 191.5 192.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۲۳:۰۵
JPMorgan 96 354.78B - 96 96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ ساعت ۱۷:۰۵
JPMorgan 100.8 351.48B - 100.8 100.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۴:۰۵
Exxon Mobil 73.46 350.27B - 73.46 73.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۵
Exxon Mobil 67.92 347.01B - 67.92 67.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ ساعت ۱۶:۳۴
J&J 129 325.45B - 129 129 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۲۰:۳۴
J&J 124.04 322.42B - 124.04 124.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ ساعت ۱۶:۳۴
Visa 135.67 293.90B - 135.67 135.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۵
Royal Dutch Shell B 30.38 292.22B - 30.38 30.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۲۰:۳۴
Royal Dutch Shell A 29.94 286.61B - 29.345 29.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۲۳:۰۵
Bank of America 24.8 283.17B - 24.8 25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۲
Wells Fargo&Co 59 270.15B - 59 59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۵ ساعت ۱۸:۰۵
Wells Fargo&Co 54.45 267.64B - 54.45 54.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ ساعت ۱۶:۳۲
Walmart 91.85 250.39B - 91.85 91.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۶:۳۲
Chevron 113 241.60B - 113 113 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۱۴:۰۵
Nestle 83.82 240.63B - 83.04 83.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۳:۰۴
Chevron 106.7 239.35B - 106.7 106.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ ساعت ۱۶:۳۴
Nestle 83.62 237.20B - 82.98 83.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۳:۰۴