شاخص یاب
تایوان
تایوان

دلار تایوان / دلار

0.0324
قیمت روز
0 (0.31%)
تغییر روزانه
۲۶ دی ۱۳۹۷
ساعت 01:27:12
0 (0.31%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.92%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.14%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

946
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ دی ۱۳۹۷
ساعت 19:01:52
75 (8.61%)
تغییر ۳ ماهه
46 (5.11%)
تغییر ۶ ماهه
946 (0.00%)
نوسان سالیانه

MSCI Taiwan

7,122
قیمت روز
20 (0.28%)
تغییر روزانه
۲۶ دی ۱۳۹۷
ساعت 05:04:43
179 (2.57%)
تغییر ۳ ماهه
1,027 (12.61%)
تغییر ۶ ماهه
845 (10.60%)
نوسان سالیانه

بازار سهام تایوان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Taiwan Semicon 221 5562.07B - 221 221 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
Hon Hai 70.3 1398.43B - 70.3 70.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
FPCC 111 1171.69B - 111 111 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
CHT 107 861.08B - 107 107 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
FCFC 106 726.79B - 106 106 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۷
Formosa Plastics 101.5 719.33B - 101.5 101.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۷
Cathay Financial Pref A 63.5 706.62B - 63.5 63.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۲۰:۳۴
Cathay Holdings 43.75 706.62B - 43.75 43.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
Nan Ya Plastics 75.8 697.91B - 75.8 75.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
LARGAN 3600 607.66B - 3600 3600 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
Fubon Financial Pref 64.4 589.93B - 64.4 64.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۱۶:۳۵
Fubon Financial 44.6 589.93B - 44.6 44.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
MediaTek 233 480.89B - 233 233 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
CTBC Financial Pref 63.5 442.71B - 63.5 63.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۱۶:۳۵
CTBC 20.15 442.71B - 20.15 20.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
Uni-President 72.1 435.24B - 72.1 72.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
Yageo 314 408.61B - 314 314 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
TWM 108 378.00B - 108 108 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
China Steel Pref 43.9 367.49B - 43.9 43.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۱۶:۳۵
China Steel 25 367.49B - 25 25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
Mega FHC 26.2 359.04B - 26.2 26.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
PCSC 316 352.95B - 316 316 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۱۰:۳۴
Delta Electronics Taiwan 150 270.14B - 150 150 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
GlobalWafers 271.5 255.35B - 271.5 271.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
Catcher Tech 208.5 255.32B - 208.5 208.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
Far EasTone 73.2 255.14B - 73.2 73.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
Nanya Tech 53.6 250.28B - 53.6 53.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
FFHC 20.15 246.77B - 20.15 20.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
UMC Corp 11.25 226.61B - 11.25 11.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
WTC 162.5 218.61B - 162.5 162.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
TCFHC 18.25 214.77B - 18.25 18.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
E.S.F.H 21.1 213.39B - 21.1 21.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
QCI 53.8 202.39B - 53.8 53.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
HNFHC 18.1 193.31B - 18.1 18.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
Asustek 224.5 193.12B - 224.5 224.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
Taiwan Cement Corp 35.7 181.54B - 35.7 35.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
CDIBH 9.93 169.77B - 9.93 9.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
TSFHC 13.45 169.40B - 13.45 13.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
Taishin Financial Pref 53.9 169.40B - 53.9 53.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۶:۳۶
Chang Hwa Bank 17.95 164.73B - 17.95 17.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴