کالایاب
شاخص یاب
تانزانیا
تانزانیا

TZS/USD

0.00044
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

72,914
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۴ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 16:02:01
8,272 (12.80%)
تغییر ۳ ماهه
8,272 (12.80%)
تغییر ۶ ماهه
72,914 (0.00%)
نوسان سالیانه

Tanzania All Share

2,092
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 05:34:58
91 (4.53%)
تغییر ۳ ماهه
20 (0.94%)
تغییر ۶ ماهه
265 (11.25%)
نوسان سالیانه

بازار سهام تانزانیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tanzania Breweries 11400 4553.40B - 11400 11400 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۱۸:۳۵
National Microfinace Bank 1980 1375.00B - 1980 1980 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۱۹:۰۵
CRDB Bank PLC 125 417.89B - 125 125 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ ساعت ۱۱:۳۵
Maendeleo Bank 490 - - 490 490 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ ساعت ۰:۰۵
Tanga Cement 600 - - 600 600 40.00 6.67% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۰:۳۴
Mwalimummercial Bank 430 - - 430 430 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۱۳:۳۱
Tatepa Ltd 120 - - 120 120 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Tanzania Cigarette 14500 - - 14500 17000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Tol Gases 600 - - 600 600 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۰:۳۵
DCB Commercial Bank 300 - - 300 300 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ ساعت ۱۰:۳۳
Swissport Tanzania 1900 - - 1900 1900 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۱۹:۰۵
Tanzania Cement 2020 - - 2020 2020 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۴:۳۵
Yetu Microfinance 550 - - 550 550 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ساعت ۱۵:۰۷
Dar es Salaam SE 1300 - - 1300 1300 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ ساعت ۱۰:۳۳
Vodacom Tanzania 700 - - 700 700 100.00 14.29% ۱۳۹۷/۱۲/۰۹ ساعت ۲۳:۰۵
Swala Oil & Gas 490 - - 490 490 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۴