شاخص یاب
تانزانیا
تانزانیا

TZS/USD

0.00044
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

70,200
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ دی ۱۳۹۷
ساعت 08:01:38
5,558 (8.60%)
تغییر ۳ ماهه
3,692 (5.55%)
تغییر ۶ ماهه
70,200 (0.00%)
نوسان سالیانه

Tanzania All Share

2,010
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ دی ۱۳۹۷
ساعت 04:34:34
90 (4.29%)
تغییر ۳ ماهه
273 (11.95%)
تغییر ۶ ماهه
367 (15.46%)
نوسان سالیانه

بازار سهام تانزانیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tanzania Breweries 12500 4553.40B - 12500 12500 500.00 4.17% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۰:۳۴
National Microfinace Bank 1980 1375.00B - 1980 1980 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
CRDB Bank PLC 140 417.89B - 140 140 5.00 3.70% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۰:۳۴
Tol Gases 650 - - 650 650 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۲۰:۳۳
Maendeleo Bank 500 - - 500 500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
Tanzania Cigarette 14500 - - 14500 17000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Tatepa Ltd 120 - - 120 120 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Yetu Microfinance 600 - - 600 600 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Tanga Cement 640 - - 640 640 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
Mwalimummercial Bank 430 - - 430 430 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۱۳:۳۱
Dar es Salaam SE 1200 - - 1200 1200 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۰۵
Tanzania Cement 2000 - - 2000 2000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۰:۳۴
Swala Oil & Gas 490 - - 490 490 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ ساعت ۱:۳۴
Vodacom Tanzania 700 - - 700 700 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۳:۳۴
Swissport Tanzania 2340 - - 2340 2340 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۰۵
DCB Commercial Bank 290 - - 290 290 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۱۰:۳۳