کالایاب
شاخص یاب
تونس
تونس

TND/USD

0.3139
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۴ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 14:39:14
0 (4.91%)
تغییر ۳ ماهه
0 (11.50%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

94
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 10:02:06
16 (20.51%)
تغییر ۳ ماهه
16 (20.51%)
تغییر ۶ ماهه
94 (0.00%)
نوسان سالیانه

Tunindex20

6,883
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 18:05:29
288 (4.02%)
تغییر ۳ ماهه
956 (12.19%)
تغییر ۶ ماهه
156 (2.21%)
نوسان سالیانه

بازار سهام تونس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SFBT 24.26 3.74B - 24.25 24.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۲:۳۵
BIAT 112 2.81B - 112 112 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۸:۰۵
POULINA GROUP HLD 11.5 2.09B - 11.5 11.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۸:۰۵
ATTIJARI BANK 32.89 2.05B - 32.89 32.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۸:۰۵
BT 7.5 1.91B - 7.5 7.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۹:۳۵
BH 12.3 1.04B - 12.3 12.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۸:۰۵
UIB 20.5 996.34M - 20.5 20.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۸:۰۵
Societe Delice Holding 11.6 977.35M - 11.6 11.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۸:۰۵
One Tech Ho 15.13 868.32M - 15.13 15.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۲:۳۵
S.T.B 3.6 807.95M - 3.55 3.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۲:۳۵
Sah 10.3 757.35M - 10.3 10.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۸:۰۵
AMEN BANK 23.95 756.24M - 23.95 23.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲۱:۰۵
Ennakl Automobiles 11.95 686.23M - 11.95 11.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
BNA 12.19 600.00M - 12.19 12.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۸:۰۵
MAGASIN GENERAL 35.99 452.36M - 35.99 35.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۶
ATB 3.43 415.00M - 3.43 3.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۸:۰۵
UBCI 25.98 413.48M - 25.98 25.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Carthage Cement 1.12 344.27M - 1.11 1.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۲:۳۵
STAR 148.9 342.00M - 148.9 148.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۲:۳۵
SPDIT-SICAF 10.75 291.20M - 10.75 10.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۲:۳۵
Unimed 9.7 281.28M - 9.69 9.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۲:۳۵
ARTES RENAULT 6.11 275.40M - 6.11 6.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۲:۳۵
TPR 4.9 260.50M - 4.86 4.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۲:۳۵
SOTUVER 9.2 259.71M - 9.07 9.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۹:۳۵
Euro-Cycles 14.49 251.10M - 14.49 14.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۸:۰۵
MONOPRIX 6.39 213.47M - 6.39 6.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۸:۰۵
EL WIFACK LEASING 6.4 206.70M - 6.4 6.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ساعت ۱۹:۰۵
ASTREE SA 38.11 195.00M - 38.11 38.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ساعت ۲۲:۰۵
City Cars 11 168.75M - 11 11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۰۵
Ste Assurances Multirisq Ittihad 3.85 165.42M - 3.85 3.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۹:۳۵
TUNISIE LEASING 11.17 164.69M - 10.9 11.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۲:۳۵
Tunis Re 7.4 153.80M - 7.4 7.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۲:۳۵
Air Liquide 81.98 127.65M - 81.98 81.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۳:۳۲
Les Ciments de Bizerte 1.41 125.53M - 1.41 1.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۲:۳۵
ADWYA 4.6 122.11M - 4.6 4.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۸:۰۵
ICF 215 117.58M - 215 215 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۸:۰۵
Sotipapier 6.49 114.56M - 6.49 6.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۲:۳۵
ASSAD 7.61 112.32M - 7.61 7.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۸:۰۵
TELNET 11.09 105.10M - 11 11.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۲:۳۵
CIL 15.04 80.00M - 15.04 15.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۸:۰۵