شاخص یاب
ترکیه
ترکیه

لیر ترکیه / دلار

0.1877
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ دی ۱۳۹۷
ساعت 01:31:10
0 (5.75%)
تغییر ۳ ماهه
0 (10.11%)
تغییر ۶ ماهه
0 (28.60%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

162
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ دی ۱۳۹۷
ساعت 08:01:38
10 (5.81%)
تغییر ۳ ماهه
22 (15.71%)
تغییر ۶ ماهه
162 (0.00%)
نوسان سالیانه

BIST 30

109,822
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 19:04:19
7,254 (6.20%)
تغییر ۳ ماهه
11,029 (9.13%)
تغییر ۶ ماهه
40,553 (26.97%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ترکیه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Koc Holding 16.22 36.49B - 15.49 16.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۴
Erdemir 7.89 35.84B - 7.74 7.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
Garanti Bank 9.15 35.53B - 9.15 9.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
Akbank TAS 6.55 30.08B - 6.55 6.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
Aselsan 24.16 27.11B - 23.72 24.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
Tupras Turkiye 130 26.87B - 128.6 130.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
Turkcell 14.24 26.47B - 13.97 14.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۴
Turkiye Is Bankasi A 45899.9 25.85B - 45899.9 45899.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۷
Turkiye Is Bankasi C 5.1 25.85B - 5.07 5.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۴
Turkiye Is Bankasi B 2950 25.85B - 2950 2950 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
Turkiye Is Bankasi 51000 25.85B - 51000 51000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۳۵
ENKA 4.59 23.75B - 4.57 4.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
Iskenderun 6.5 22.77B - 6.47 6.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۴
Ford Otosan 57.15 21.51B - 54.95 57.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
Yapi ve Kredi Bankasi 1.8 20.86B - 1.78 1.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
BIM Magazalar 93.4 20.19B - 91.55 93.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
THY 14.44 19.54B - 14.23 14.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
Sabanci Holding 8.45 18.16B - 8.23 8.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
Turk Telekom 4.05 17.43B - 4.05 4.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
Denizbank 15.5 16.81B - 15.33 15.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
Qnb Finansbank 9.04 16.11B - 9.04 9.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
Anadolu Efes Malt 20.66 13.64B - 19.93 20.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
Vakif Bankasi 4.31 12.23B - 4.28 4.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
Tofas 18.03 11.75B - 17.78 18.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
Arcelik AS 18.02 10.45B - 17.47 18.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
Sisecam 5.75 9.52B - 5.58 5.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
Turkiye Halk Bk 7.88 9.25B - 7.83 7.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
Coca Cola Icecek 33.88 8.51B - 32.84 33.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
TAV Havalimanlar 24.84 8.17B - 24.8 24.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
Emlak Konut GYO 1.52 7.60B - 1.49 1.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
Enerjisa Enerji 5.08 7.24B - 5.04 5.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۳۴
Petkim 5.32 7.22B - 5.25 5.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
Koza Altin 53.95 6.47B - 53.95 55.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۴
Tekfen Holding 22.88 6.36B - 22.18 22.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۴
Ulker Biskuvi 16.3 6.24B - 16.02 16.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
SASA Polyester 8.28 5.66B - 8.25 8.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۶:۳۴
Soda Sanayi 7.25 5.46B - 7.25 7.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۶:۳۴
Sok Marketler 10.27 5.24B - 10.27 10.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۳۴
Yazicilar 11.1 5.17B - 10.81 11.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
Kardemir A 2 4.94B - 1.98 2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۴