کالایاب
شاخص یاب
ترکیه
ترکیه

لیر ترکیه / دلار

0.1761
قیمت روز
0 (1.5%)
تغییر روزانه
۵ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 08:32:10
0 (6.68%)
تغییر ۳ ماهه
0 (8.17%)
تغییر ۶ ماهه
0 (29.84%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

180
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 10:02:09
8 (4.65%)
تغییر ۳ ماهه
8 (4.65%)
تغییر ۶ ماهه
180 (0.00%)
نوسان سالیانه

BIST 30

115,315
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 20:05:45
8,850 (8.31%)
تغییر ۳ ماهه
6,108 (5.03%)
تغییر ۶ ماهه
35,970 (23.78%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ترکیه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Koc Holding 18.3 36.49B - 18.24 18.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۲:۳۵
Erdemir 9.22 35.84B - 9.22 9.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۲:۳۵
Garanti Bank 9.41 35.53B - 9.39 9.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۲:۳۵
Akbank TAS 6.71 30.08B - 6.68 6.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۲:۳۵
Aselsan 22.96 27.11B - 22.96 23.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۲:۳۵
Tupras Turkiye 152.7 26.87B - 152.1 154.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۲:۳۵
Turkcell 12.97 26.47B - 12.97 13.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۲:۳۵
Turkiye Is Bankasi B 4260 25.85B - 4251.7 4260 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۲:۳۵
Turkiye Is Bankasi 80500 25.85B - 80500 80500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۲۲:۳۶
Turkiye Is Bankasi C 6.45 25.85B - 6.43 6.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۲:۳۵
Turkiye Is Bankasi A 51000 25.85B - 51000 51000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۳:۳۶
ENKA 4.96 23.75B - 4.93 4.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۲:۳۵
Iskenderun 7.49 22.77B - 7.43 7.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۳۶
Ford Otosan 49.4 21.51B - 49.4 50.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۲:۳۵
Yapi ve Kredi Bankasi 2.32 20.86B - 2.32 2.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۳۶
BIM Magazalar 81.45 20.19B - 81.45 83.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۳۶
THY 14.22 19.54B - 14.22 14.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۲:۳۵
Sabanci Holding 8.56 18.16B - 8.54 8.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۲:۳۵
Turk Telekom 5.4 17.43B - 5.4 5.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۲:۳۵
Denizbank 14.8 16.81B - 14.8 14.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۲:۳۵
Qnb Finansbank 7.31 16.11B - 7.23 7.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۲:۳۵
Anadolu Efes Malt 20.7 13.64B - 20.4 20.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۲:۳۵
Vakif Bankasi 5.56 12.23B - 5.55 5.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۲:۳۵
Tofas 19.11 11.75B - 19.11 19.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۲:۳۵
Arcelik AS 18.55 10.45B - 18.55 18.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۲:۳۵
Sisecam 6.54 9.52B - 6.54 6.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۲:۳۵
Turkiye Halk Bk 7.38 9.25B - 7.38 7.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۳۶
Coca Cola Icecek 34.22 8.51B - 34.06 34.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۲:۳۵
TAV Havalimanlar 23.36 8.17B - 23.32 23.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۲:۳۵
Emlak Konut GYO 1.65 7.60B - 1.65 1.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۲:۳۵
Enerjisa Enerji 5.77 7.24B - 5.74 5.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۶:۳۵
Petkim 4.9 7.22B - 4.9 4.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۳۶
Koza Altin 43.42 6.47B - 43.42 44.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۲:۳۵
Tekfen Holding 26.3 6.36B - 26.3 26.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۲:۳۵
Ulker Biskuvi 19.15 6.24B - 19.14 19.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۲:۳۵
SASA Polyester 8.52 5.66B - 8.52 8.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۲:۳۵
Soda Sanayi 7.94 5.46B - 7.94 8.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۲:۳۵
Sok Marketler 9.1 5.24B - 9.1 9.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۶:۳۵
Yazicilar 13.15 5.17B - 13.1 13.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۲:۳۵
Kardemir B 2.55 4.94B - 2.55 2.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۲:۳۵