کالایاب
شاخص یاب
اوگاندا
اوگاندا

UGX/USD

0.0003
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

Uganda All Share

1,763
قیمت روز
10 (0.59%)
تغییر روزانه
۲۹ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 16:35:36
151 (9.34%)
تغییر ۳ ماهه
63 (3.46%)
تغییر ۶ ماهه
420 (19.25%)
نوسان سالیانه

بازار سهام اوگاندا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Stanbic Bank Uganda 28.97 1638.04B - 28.97 28.97 0.03 0.10% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۰:۳۵
British American Tobacco Uganda 138 1572.29B - 138 138 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Umeme 295.99 1090.74B - 295.99 295.99 0.01 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۰:۳۵
Centum Invest 1246.1 939.74B - 1246.1 1246.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۰:۳۵
Development Finance Co 671 482.29B - 671 671 1.00 0.15% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۰:۳۵
Bank of Baroda Uganda 130 375.00B - 130 130 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۰:۳۵
New Vision Printing & Publishing 336 34.43B - 336 336 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۰:۳۵
National Insurance Corp 13.5 25.48B - 13.5 13.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۰:۳۵
Uganda Clays 16.9 19.35B - 16.9 16.9 0.10 0.59% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۰:۳۵