کالایاب
شاخص یاب
بریتانیا
بریتانیا

پوند / دلار

1.3194
قیمت روز
0 (0.27%)
تغییر روزانه
۵ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 09:20:12
0 (4.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.09%)
تغییر ۶ ماهه
0 (6.64%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

24
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 10:02:06
2 (9.09%)
تغییر ۳ ماهه
2 (9.09%)
تغییر ۶ ماهه
24 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE 350

18,998
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 21:35:33
1,686 (9.74%)
تغییر ۳ ماهه
1,463 (7.15%)
تغییر ۶ ماهه
321 (1.66%)
نوسان سالیانه

بازار سهام بریتانیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Richter Gedeon 6785 952.73B - 6785 6785 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ ساعت ۷:۰۴
Severstal - ao 1014.55 786.54B - 1014.55 1014.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۵:۰۵
Ricoh 1156.73 759.07B - 1156.73 1156.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
Konami Corp. 4750 749.07B - 4750 4750 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۳:۳۶
Statoil 194 710.12B - 194 194 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۵:۰۵
Novo Nordisk B 336.94 575.11B - 336.94 336.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۵:۰۵
ABB 173.5 436.85B - 173.5 173.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۵:۰۵
Magyar Telekom 470.75 416.08B - 470.75 470.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ساعت ۲۱:۳۶
Volvo B 136.2 342.87B - 136.2 136.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۵:۰۵
Nordea Bank 96.97 340.46B - 95.8 96.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ ساعت ۲۲:۳۳
CEZ as 544.07 296.70B - 544.07 544.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۳:۳۶
Investor B 417.8 275.16B - 417.8 417.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۵:۰۵
DnB 162.55 257.51B - 162.55 162.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۵:۰۵
Telenor 174.65 249.69B - 174.65 174.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۵:۰۵
Royal Dutch Shell B 2402 247.85B - 2402 2402 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۵:۰۵
Royal Dutch Shell A 27.94 247.85B - 27.94 27.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۵:۰۵
Nestle 94.1 240.63B - 94.1 94.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۵:۰۵
Swedbank A 176.25 215.42B - 176.25 176.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۵:۰۵
Danske Bank 121.55 211.44B - 121.55 121.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۵:۰۵
Royal Dutch Shell B 2254 211.04B - 2253.5 2254 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ساعت ۱۳:۰۴
Novartis 92.84 206.74B - 92.84 92.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۵:۰۵
ASSA ABLOY B 194.35 199.77B - 194.35 194.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۵:۰۵
H&M B 136.13 199.18B - 136.13 136.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۵:۰۵
Roche Holding Participation 269.2 197.95B - 269.2 269.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۵:۰۵
Svenska Handelsbanken A 103.15 196.05B - 103.15 103.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۵:۰۵
Boeing 365.12 195.46B - 365.12 365.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۵:۰۵
Sandvik AB 151.88 194.93B - 151.88 151.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۵:۰۵
Svenska Handelsbanken B 107.74 191.67B - 107.74 107.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۳۶
Roche Holding 266.9 190.32B - 266.9 266.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۵:۰۵
SEB A 94.46 184.96B - 94.46 94.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۵:۰۵
LM Ericsson B 87.64 180.74B - 87.64 87.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۵:۰۵
Hexagon B 477.7 177.95B - 477.7 477.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۵:۰۵
Komercni Banka 944.5 174.28B 950.5 944.5 950.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ ساعت ۲۳:۰۴
Procter&Gamble 90.13 168.16B - 90.13 90.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۳:۰۵
Telia Company 42.3 165.03B - 42.3 42.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۵:۰۵
Oersted 509 160.61B - 508.2 513.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
Moller Maersk B 8696 160.41B - 8696 8696 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۵:۰۵
Comcast 39.78 150.98B - 39.78 39.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۷:۰۵
Anheuser Busch Inbev 72.32 146.25B - 72.32 72.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۵:۰۵
Louis Vuitton 313.8 142.35B - 313.8 313.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۵:۰۵