شاخص یاب
بریتانیا
بریتانیا

پوند / دلار

1.2885
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ دی ۱۳۹۷
ساعت 01:32:10
0 (1.50%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.91%)
تغییر ۶ ماهه
0 (7.03%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

24
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۰ دی ۱۳۹۷
ساعت 16:01:41
2 (9.09%)
تغییر ۳ ماهه
2 (9.09%)
تغییر ۶ ماهه
24 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE 350

18,764
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 20:35:15
31 (0.17%)
تغییر ۳ ماهه
2,161 (10.33%)
تغییر ۶ ماهه
1,889 (9.15%)
نوسان سالیانه

بازار سهام بریتانیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Richter Gedeon 5910 952.73B - 5904.84 5910 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۴
Severstal - ao 954.8 786.54B - 954.8 956.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۳:۳۴
Ricoh 1100.14 759.07B - 1100.14 1100.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۶:۳۴
Konami Corp. 5030 749.07B - 5030 5030 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۶:۳۴
Statoil 192.07 710.12B - 191.89 192.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
Novo Nordisk B 315.5 575.11B - 314.05 315.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
ABB 174.6 436.85B - 172.5 174.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
Magyar Telekom 444.5 416.08B - 444.5 444.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ساعت ۱۴:۳۱
Volvo B 124.67 342.87B - 124.15 124.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
Nordea Bank 96.97 340.46B - 95.8 96.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ ساعت ۲۲:۳۳
CEZ as 532.09 296.70B - 530.91 532.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۷ ساعت ۱۶:۳۲
Investor B 397.3 275.16B - 396 399 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
DnB 155.1 257.51B - 154 155.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
Telenor 166.28 249.69B - 166.2 166.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
Royal Dutch Shell B 2389 247.85B - 2352 2389 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
Royal Dutch Shell A 26.86 247.85B - 26.55 26.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
Nestle 84.22 240.63B - 84.04 84.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
Swedbank A 212.3 215.42B - 212.3 213.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
Danske Bank 126.8 211.44B - 126.47 128.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
Royal Dutch Shell B 2254 211.04B - 2253.5 2254 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ساعت ۱۳:۰۴
Novartis 88.72 206.74B - 88.36 88.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
ASSA ABLOY B 167.22 199.77B - 166.3 167.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
H&M B 137.32 199.18B - 136 137.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
Roche Holding Participation 258.95 197.95B - 257.6 258.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
Svenska Handelsbanken A 100.77 196.05B - 100.75 101.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
Boeing 336.21 195.46B - 336.21 361.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
Sandvik AB 138.35 194.93B - 136.75 138.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
Svenska Handelsbanken B 107.8 191.67B - 107.8 107.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
Roche Holding 254.4 190.32B - 254.4 254.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۳۴
SEB A 91.27 184.96B - 91.27 91.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
LM Ericsson B 77.1 180.74B - 77.02 77.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
Hexagon B 446 177.95B - 436.1 446 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
Komercni Banka 859.5 174.28B - 859.5 860.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۲:۳۵
Procter&Gamble 80.41 168.16B - 80.14 80.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
Telia Company 41.76 165.03B - 41.54 41.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
Oersted 446.45 160.61B - 444.4 446.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
Moller Maersk B 8867 160.41B - 8804 8914 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
Comcast 35.41 150.98B - 35.41 35.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۱۹:۳۳
Anheuser Busch Inbev 64.17 146.25B - 63.85 64.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
Louis Vuitton 253.97 142.35B - 250.15 253.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵