شاخص یاب
ایالات متحده آمریکا
ایالات متحده آمریکا

یورو / دلار

1.1284
قیمت روز
0 (0.12%)
تغییر روزانه
۲۸ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 21:44:11
0 (1.14%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.37%)
تغییر ۶ ماهه
0 (9.04%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار ایالات متحدهٔ امریکا

31
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 20:01:21
3 (10.71%)
تغییر ۳ ماهه
3 (10.71%)
تغییر ۶ ماهه
31 (0.00%)
نوسان سالیانه

DJ Composite

7,055
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 01:02:59
188 (2.74%)
تغییر ۳ ماهه
330 (4.46%)
تغییر ۶ ماهه
285 (4.20%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ایالات متحدهٔ امریکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apple 170.42 909.84B - 170.42 170.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۳۴
Amazon.com 1607.95 824.79B - 1607.95 1607.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۳۴
Alphabet Inc C 1113.65 779.55B - 1113.65 1113.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۳۴
Alphabet A 1119.63 779.55B - 1119.63 1119.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۳۴
Microsoft 108.22 757.64B - 108.1 108.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۰:۳۴
Facebook 162.5 562.48B - 162.43 162.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۰:۳۴
Alibaba 166.15 475.17B - 166.13 166.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۰:۳۴
Berkshire Hathaway 308139 462.12B - 307820 308139 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۰:۳۴
Berkshire Hathaway B 205.29 462.12B - 205.29 205.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۰:۳۴
JPMorgan 105.55 354.78B - 105.55 105.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۳۴
JPMorgan Chase & Co Pa ADR 25.08 354.78B - 25.08 25.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۰:۳۵
JPMorgan Chase & Co Pe ADR 25.7525 354.78B - 25.74 25.7525 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۰:۳۵
JPMorgan Chase & Co Ph ADR 26.1 354.78B - 26.1 26.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۳۴
JPMorgan Chase & Co Pb ADR 24.97 354.78B - 24.97 24.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۰:۳۵
JPMorgan Chase & Co Pf ADR 25.94 354.78B - 25.94 25.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۰:۳۵
JPMorgan Chase & Co Pg ADR 26.14 354.78B - 26.14 26.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۰:۳۵
Exxon Mobil 77.71 350.27B - 77.71 77.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۰:۳۴
J&J 136.38 325.45B - 136.38 136.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۳۴
Visa 144.91 296.66B - 144.88 144.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۰:۳۴
Royal Dutch Shell B ADR 63.83 294.12B - 63.8 63.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۰:۳۴
Royal Dutch Shell ADR 62.56 294.12B - 62.56 62.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۰:۳۴
Royal Dutch Shell A 31.2 293.81B - 31.2 31.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۳۴
Bank of America Corp Pd ADR 25.01 285.83B - 24.991 25.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۳ ساعت ۳:۰۳
Bank of America Corp Pg ADR 19.66 285.83B 19.7 19.66 19.7 0.01 0.06% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۳۵
Bank of America Corp P ADR 24.99 285.83B - 24.99 24.9901 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ ساعت ۲:۳۳
Bank of America Corp Py ADR 25.85 285.83B - 25.85 25.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۰:۳۴
Bank of America Corp Ph ADR 19.225 285.83B - 19.21 19.225 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۰:۳۴
Bank of America Corp Pe ADR 21.36 285.83B - 21.36 21.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۰:۳۴
Bank of America Corp Pl ADR 20.61 285.83B - 20.6 20.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۰:۳۴
Bank of America Corp Pw ADR 25.52 285.83B - 25.52 25.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۰:۳۴
Bank of America 29.11 285.83B - 29.11 29.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۰:۳۴
Bank of America Corp Pl Pref 1303.99 285.83B - 1303.8 1303.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۰:۳۴
Bank of America Corp Pj ADR 20.71 285.83B - 20.71 20.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۰:۳۴
Wells Fargo & Co Pq ADR 25.61 270.15B - 25.58 25.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۰:۳۵
Wells Fargo & Co Pp ADR 24.21 270.15B - 24.2 24.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۰:۳۵
Wells Fargo & Co Po ADR 23.75 270.15B - 23.75 23.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۳۴
Wells Fargo & Co Pn ADR 23.91 270.15B - 23.86 23.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۰:۳۵
Wells Fargo & Co Pt ADR 25.794 270.15B - 25.794 25.794 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۰:۳۵
Wells Fargo Pref X 24.85 270.15B - 24.85 24.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۳۴
Wells Fargo Pref L 1303.7 270.15B - 1300 1303.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۰:۳۴