شاخص یاب

صندوق های معاملاتی

صندوق های معاملاتی آفریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Satrix 40 4796 - 4796 4796 21.00 0.44% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۴:۳۴
Satrix Fini 1707 - 1707 1707 12.00 0.70% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۴:۳۴
Satrix Indi 6494 - 6494 6494 14.00 0.22% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۴:۳۴
Satrix Resi 4186 - 4186 4186 75.00 1.82% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۴:۳۴
NewFunds GOVI 6149 - 6149 6149 55.00 0.89% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۴:۳۴
بیشتر

صندوق های معاملاتی هنگ کنگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Premia Asia Innovative Technology HKD 64.95 - 63.65 64.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۴
Premia Asia Innovative Technology USD 8.28 - 8.11 8.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۴
Premia Dow Jones Emerging ASEAN Titans 100 80.3 - 79.8 80.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
CSOP Hong Kong Dollar Money Market 1007.2 - 1007.2 1007.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۵
FBC Distributed Ledger Technology Adopters 59.82 - 59.82 59.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ساعت ۱۲:۰۳
بیشتر

صندوق های معاملاتی آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ETFS Gasoline 19 - 18.77 19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Long JPY 43.58 - 43.49 43.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۱:۰۵
UBS-ETF FTSE 100 I 10.12 - 10.05 10.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۱:۰۵
ComStage CAC 40 UCITS 62.16 - 61.61 62.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Daily Short Wheat 95.25 - 94.61 95.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۱:۰۵
بیشتر

صندوق های معاملاتی بریتانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Source S&P 500 UCITS 478.87 - 473.92 478.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۳۵
db x-trackers S&P 500 2x Inverse Daily UCITS 1C 152.443 - 1.973 2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۰۴
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures Exp 30 Jan 20 37.08 37.02 37.02 37.13 0.06 0.16% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۳:۳۴
ETFS Natural Gas 0.0364 - 0.0363 0.0365 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۳۵
ETFS Daily Short Petroleum 53.52 - 53.52 53.52 1.54 2.88% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۴:۳۴
بیشتر

صندوق های معاملاتی سووییس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Market Access DAXGlobal BRIC 59.82 - 59.82 59.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ساعت ۱۱:۳۲
Market Access DAXglobal Russia 50.56 - 50.56 50.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ساعت ۱۱:۳۲
Vanguard FTSE Emerging Markets 40.55 40.54 40.5255 40.55 0.01 0.02% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۳۵
iShares Core FTSE 100 UCITS 688.6 - 680.3 690.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۳۵
iShares SMI 93.38 - 92.9 93.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۳۵
بیشتر

صندوق های معاملاتی مکزیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SPDR S&P 500 266.46 266.42 266.04 266.46 0.51 0.19% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۳:۳۴
iShares Russell 2000 147.33 147.39 147.1 147.39 0.20 0.14% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۳:۳۴
Financial Select Sector SPDR 26 26.02 25.96 26.02 0.08 0.32% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۳:۳۴
iShares MSCI Emerging Markets 41.55 41.575 41.5405 41.585 0.02 0.05% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۳:۳۴
iShares MSCI EAFE 62.08 62.09 62.08 62.125 0.01 0.01% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۳۵
بیشتر

صندوق های معاملاتی آمریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Global X Guru 30.03 29.96 29.96 30.03 0.02 0.07% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۳:۳۴
IQ Real Return 27.14 - 27.14 27.14 0.11 0.41% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۳:۳۴
Sit Rising Rate 24.36 24.31 24.31 24.36 0.04 0.16% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۳:۳۴
Madrona Domestic 50.01 49.97 49.97 50.01 0.10 0.20% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۳:۳۴
ProShares Merger 36.85 36.8 36.8 36.85 0.01 0.03% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۳:۳۴
بیشتر

صندوق های معاملاتی اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
db x-trackers DAX UCITS DR 114.98 - 114.98 114.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۱:۰۳
iShares TecDAX UCITS 24.88 - 24.88 24.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۱:۰۳
iShares NASDAQ-100 UCITS 60.89 - 60.89 60.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۱۹:۳۳
Deka DAX UCITS 107.2 - 107.2 107.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۱۷:۳۳
iShares MSCI Russia Adr/Gdr UCITS 91.3 - 91.3 91.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۳۳
بیشتر

صندوق های معاملاتی منطقه یورو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lyxor Ibex35 (DR) D-EUR 89.55 - 88.91 89.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۳۵
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS 9.17 - 9.098 9.172 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۱:۳۳
iShares SMI 92.91 - 92.91 92.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۱:۰۵
iShares $ Tips UCITS 156.51 - 156.51 156.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۱:۰۵
iShares Core DAX UCITS 94.75 - 94.75 96.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۱:۰۵
بیشتر

صندوق های معاملاتی اسپانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BBVA Accion DJ Eurostoxx 50 31.52 - 31.055 31.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۳۵
Lyxor Ibex 35 Inverso Diario 25.88 - 25.88 26.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۳۵
Lyxor Ibex 35 Doble Inverso Diario 4.05 - 4.05 4.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۳۵
Accion IBEX 35 Cotizado Armonizado FI 9.2 - 9.09 9.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۳۵
Lyxor Ibex 35 Doble Apalancado Diario C-EUR 16.81 - 16.45 16.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۴
بیشتر

صندوق های معاملاتی استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
iSharesEurope 56.57 - 56.56 56.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۹:۳۴
iShares Asia 50 80.24 - 80.15 80.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۹:۳۴
SPDR S&P/ASX 50 53.98 - 53.91 54.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۹:۳۴
iShares MSCI Japan 74.62 - 74.47 74.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۹:۳۴
iShares Core S&P 500 369.09 - 367.71 369.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۹:۳۴
بیشتر

صندوق های معاملاتی اندونزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Premier JII 650 - 650 650 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
Premier LQ 45 957 - 957 957 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
Premier IDX30 Open 517 - 517 517 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
Premier SRI KEHATI 351 - 351 351 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
Premier Indonesia Consumer 1031 - 1031 1031 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
بیشتر

صندوق های معاملاتی ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ETFS Lead 15.75 - 15.75 15.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۳۵
ETFS Short Lean Hogs 63.59 - 63.59 66.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۳۵
Amundi MSCI USA UCITS 284.21 - 280.89 284.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۳۵
ETFS Short Brent Crude 53.5 - 53.5 54.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۳۵
ETFS Short Natural Gas 302.16 - 299 302.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۳۵
بیشتر

صندوق های معاملاتی ایرلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
WisdomTree ISEQ 20 UCITS 11.356 - 11.356 11.356 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
بیشتر

صندوق های معاملاتی ایسلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Landsbref LEQ 1474 - 1474 1474 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۱۹:۰۴
بیشتر

صندوق های معاملاتی برزیل

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
It Now IGCT 40.95 - 40.95 40.95 0.04 0.10% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Ishares Ibovespa 92.61 92.65 92.61 92.65 0.12 0.13% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
It Now SP500 TRN 103.69 - 103.69 103.69 0.71 0.68% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
iShares BM&FBOVESPA Small Cap 92.22 92.79 92.22 92.79 0.11 0.12% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
CAIXA Ibovespa 94.58 - 94.58 94.58 0.02 0.02% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۳۳
بیشتر

صندوق های معاملاتی بلژیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lyxor UCITS BEL 20 TR 52.13 - 51.77 52.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۳۴
بیشتر

صندوق های معاملاتی بلغارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EXPAT Bulgaria SOFIX 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
بیشتر

صندوق های معاملاتی پرتغال

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ComStage DAX TR UCITS 103.44 - 101.52 103.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۳۵
ComStage S&P 500 UCITS 263.7 - 260.3 263.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۳۵
ComStage PSI 20 Leverage 5.289 - 5.274 5.289 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۳۵
ComStage Nasdaq-100 UCITS 62.73 - 61.87 62.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۳۵
ComStage Nikkei 225 UCITS 18.368 - 18.16 18.368 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۳۵
بیشتر

صندوق های معاملاتی پرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
iShares MSCI Chile Capped 44.1 - 44.1 44.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ساعت ۲۱:۳۳
بیشتر

صندوق های معاملاتی تایلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BCAP SET100 10.09 - 10.05 10.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۴:۰۶
BCAP Mid Small CG 7.66 - 7.62 7.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
بیشتر

صندوق های معاملاتی تایوان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Fubon NIFTY 22.61 - 22.61 22.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Fubon TOPIX 19.97 - 19.97 19.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Fubon SZSE 100 8.08 - 8.08 8.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Cathay Nikkei 225 25.49 - 25.49 25.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Fubon MSCI Taiwan 46.08 - 46.08 46.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
بیشتر

صندوق های معاملاتی ترکیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Istanbul Gold 19.82 - 19.82 20.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
IS Investment ISE 30 34.5 - 34.06 34.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
ABD US Treasury Dolar B Type 516.2 - 516.2 518.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Dow Jones Istanbul 20 Type A 34.81 - 34.4 34.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Finansbank Non-Financial Istanbul 20 Type A 17.55 - 17.55 17.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
بیشتر

صندوق های معاملاتی چین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DaCheng CSI 100 1.368 - 1.35 1.368 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۵
E Fund SZSE 100 3.509 - 3.46 3.509 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۵
Harvest CSI 300 3.158 - 3.123 3.163 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۵
Harvest CSI 500 4.552 - 4.488 4.557 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۵
ICBCCS SZSE Dividend 1.378 - 1.365 1.378 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۵
بیشتر

صندوق های معاملاتی دانمارک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sparinvest US Growth 110.35 - 109.4 110.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۰۴
Bull DAX 15 N 3.89 - 3.07 3.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۰۴
Bear DAX 15 N I 1.37 - 1.37 1.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۰۴
Danske Invest Europa 105.4 - 105.1 105.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۰۴
Danske Invest Global 98.52 - 97.94 98.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۰۴
بیشتر

صندوق های معاملاتی روسیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sberbank MOEX Russia Total Return 1076 - 1069.4 1076 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۰۴
FinEx MSCI USA UCITS USD 3118 - 3098 3118 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۴
FinEx MSCI China UCITS USD 2510 - 2480 2510 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۴
FinEx MSCI Japan UCITS USD 2320 - 2312 2321 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۴
FinEx MSCI Germany UCITS EUR 1993.5 - 1971 1993.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۴
بیشتر

صندوق های معاملاتی هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FinEx Physically Held Gold USD 594.5 - 594.5 600 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۴
First Trust FactorFX Class C 18.82 - 18.8 18.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۳۵
iShares USD Ultrashort Bond UCITS 88.12 - 87.81 88.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۳۵
iShares $ Treasury Bond 3-7Yr UCITS Acc 109.92 - 109.8 109.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۳۵
UBS ETF - EURO STOXX 50 UCITS EUR A-dis 31.46 - 31.05 31.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۳۵
بیشتر

صندوق های معاملاتی رومانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FDI ETF BET Tradeville 8.98 - 8.98 8.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۳۵
بیشتر

صندوق های معاملاتی ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Samsung KODEX Samsung Group 6470 - 6470 6470 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Simplex Nikkei 225 Bull 2x 17760 - 17560 17780 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۳۴
Simplex WTI 2318 - 2299 2318 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۳۴
JASDAQ-Top20 3860 - 3850 3900 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۳۴
MAXIS J-REIT 1846 - 1840 1848 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۳۴
بیشتر

صندوق های معاملاتی سنگاپور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
iShares MSCI India SG 8.22 - 8.22 8.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
SPDR S&P 500 265.82 - 264.38 265.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
SPDR Gold Shares 121.77 - 121.77 122.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
SPDR Straits Times 3.274 - 3.265 3.278 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
db x-trackers MSCI Brazil 5.17 - 5.166 5.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
بیشتر

صندوق های معاملاتی سوئد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bitcoin Tracker EUR XBT Provider 145.12 - 145.12 146.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۳۵
XACT Bear 63.05 - 62.92 63.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۳۵
XACT Bull 336.55 - 332.5 336.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۳۵
XACT OMXSB 416.75 - 414.1 417 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۳۵
XACT Bear 2 53.22 - 53.11 54.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۳۵
بیشتر

صندوق های معاملاتی عربستان سعودی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FALCOM Financial Services 32.8 - 32.8 32.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۱۱
Falcom Petrochemical 31.6 - 31.6 31.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ ساعت ۱۲:۰۵
HSBC Amanah Saudi 20 30.6 - 30.6 30.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۲ ساعت ۱۳:۰۴
بیشتر

صندوق های معاملاتی فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PowerShares FTSE RAFI Emerging Markets UCITS 7.62 - 7.52 7.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۱:۳۳
HSBC MSCI Turkey UCITS 2.257 - 2.191 2.257 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۳۵
Amundi ETF MSCI India UCITS 562.95 - 559.46 562.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۳۵
HSBC MSCI EM Far East UCITS 38.43 - 37.98 38.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۳۵
Lyxor UCITS Iboxx GBP Gilts 154.22 - 154.22 154.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۳۵
بیشتر

صندوق های معاملاتی فنلاند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bull DAX X15 NF1 0.5 - 0.41 0.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۳۵
Bear DAX X10 NF1 0.88 - 0.88 0.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۰۴
Seligson & Co OMX Helsinki 25 46.7 - 46.3 46.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۰۴
Bear DAX X15 NF2 0.03 - 0.03 0.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
LahiTapiola Osake 100 17.86 - 17.86 17.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
بیشتر

صندوق های معاملاتی قطر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Al Rayan Qatar 23.7 - 23.7 23.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

صندوق های معاملاتی کانادا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Purpose US Cash 100.14 100.15 100.14 100.15 0.01 0.01% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۴:۳۴
RBC Quant Global Infrastructure Leaders 20.52 - 20.52 20.52 0.01 0.05% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۴:۳۴
BMO MSCI EAFE 17.56 17.55 17.55 17.56 0.03 0.17% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
iShares India 35.43 - 35.43 35.43 0.03 0.08% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
BMO Junior Oil 9.62 - 9.62 9.62 0.03 0.31% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
بیشتر

صندوق های معاملاتی کره جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Samsung KODEX KOSPI 21740 - 21740 21740 250.00 1.16% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۳۳
Samsung KODEX KTOP30 13850 - 13850 13850 75.00 0.54% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۳۳
KB KBSTAR High Dividend 10110 - 10110 10110 40.00 0.40% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۳۳
Samsung KODEX Healthcare 15095 - 15095 15095 355.00 2.41% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۳۳
Samsung KODEX KOSDAQ 150 11630 - 11630 11630 210.00 1.84% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۳۳
بیشتر

صندوق های معاملاتی کلمبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Horizons Fondo Bursatil Colombia Select de S&P 12800 - 12800 12859.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۱:۳۳
Fond Burs iShares MSCI Col Rsk Whtd 13982 - 13982 13982 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۲ ساعت ۲۱:۰۵
بیشتر

صندوق های معاملاتی لهستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lyxor UCITS DAX 456 - 447.5 456 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۰۴
Lyxor UCITS S&P 500 D-EUR 102.2 - 101 102.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۰۴
Lyxor WIG 20 UCITS 288 - 288 289 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
بیشتر

صندوق های معاملاتی مالزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CIMB China 50 1.54 - 1.54 1.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
ABF Malaysia Bond 1.176 - 1.176 1.176 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
CIMB FTSE ASEAN 40 Malaysia 1.785 - 1.785 1.785 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
FTSE Bursa Malaysia KLCI KL 1.8 - 1.8 1.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
MyETF MSCI Malaysia Islamic Div 1.14 - 1.14 1.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
بیشتر

صندوق های معاملاتی مجارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
OTP Tozsden Kereskedett BUX Indexkoveto 1613.4 - 1613.4 1613.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
بیشتر

صندوق های معاملاتی مصر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Egyptian Exchange 30 14.1 - 14.1 14.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ساعت ۰:۳۴
بیشتر

صندوق های معاملاتی نروژ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DNB OBX 76.95 - 76.95 76.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
XACT OBX NOK 77.6 - 77.6 77.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
XACT Derivative Bear 31.18 - 31.18 31.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
XACT Derivative Bull 188.57 - 188.57 188.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
Bear DAX X5 ND 6.53 - 6.53 6.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۱۴:۰۲
بیشتر

صندوق های معاملاتی هند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SBI Nifty 50 110.86 - 110.64 110.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۴:۰۶
SBI Gold 2907.65 - 2907.65 2927 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۴:۰۶
UTI Gold 2894.95 - 2890 2898.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۴:۰۶
HDFC Gold 2948.1 - 2947.2 2954 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۴:۰۶
Kotak Gold 283.15 - 282.5 284.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۴:۰۶
بیشتر

صندوق های معاملاتی ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
VFMVN30 14050 - 14050 15000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
SSIAM VNX50 ETF 12010 - 12010 12100 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۸:۰۴
بیشتر

صندوق های معاملاتی یونان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Alpha FTSE Athex Large Cap Equities 16.89 - 16.89 16.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
بیشتر