شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

صندوق های معاملاتی

صندوق های معاملاتی آفریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Satrix 40 5224 - 5224 5300 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۰۳
Africa Gold 35020 - 35020 35789 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۰۳
NewGold Debentures 33429 - 33429 34064 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۰۳
Standard Bank WTI Crude Oil 805 - 799 829 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۰۳
Satrix MSCI China Feeder ETF 5803 - 5750 5815 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۰۳
بیشتر

صندوق های معاملاتی آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
iNAV iShares MSCI UK UCITS in GBP iNAV 91.15 - 90.87 91.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۱:۰۲
db x-trackers II iBoxx Germany 1-3 UCITS 1D 144.54 - 144.54 144.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۱:۰۲
iNAV iShares FTSE 100 UCITS Acc in GBP iNAV 100.13 - 100.01 99.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۱:۰۲
ComStage iBOXX EUR Germany Covered Capped Overall 207.05 - 206.64 207.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۱:۰۲
ComStage iBoxx EUR Sovereigns Germany Capped 5-10 150.53 - 150.53 150.83 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۱:۰۲
بیشتر

صندوق های معاملاتی آمریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PowerShares DB G10 Currency Harvest 23.56 - 23.56 23.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۳:۳۱
Sit Rising Rate 20.13 - 20.13 20.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۳۲
Hull Tactical US 26.03 - 26.03 26.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۳۲
Madrona Global Bond 25.79 - 25.79 25.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۳۲
ProShares Short Euro 43.41 - 43.41 43.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۳۲
بیشتر

صندوق های معاملاتی اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
iShares STOXX Europe 600 UCITS 36.095 - 36.095 36.095 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۰۲
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS 107.32 - 107.32 107.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۰۲
db x-trackers MSCI Europe UCITS DR 56.41 - 56.41 56.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۰۲
iShares ATX UCITS DE 23.24 - 23.24 23.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۰۲
iShares MDAX UCITS DE 229.05 - 229.05 229.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۰۲
بیشتر

صندوق های معاملاتی اسپانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lyxor Ibex35 (DR) D-EUR 68.3 - 67.92 68.38 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor Ibex 35 Doble Apalancado Diario C-EUR 9.62 - 9.5 9.68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor Ibex 35 Doble Inverso Diario 4.34 - 4.34 4.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۰۳
Accion IBEX 35 Cotizado Armonizado FI 7.08 - 7.02 7.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۹:۳۲
BBVA Accion DJ Eurostoxx 50 33.04 - 32.845 33.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۵:۳۲
بیشتر

صندوق های معاملاتی استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
iShares Asia 50 98.5 - 100.44 99.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۱:۳۱
iShares Core S&P 500 464.25 - 463.45 464.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۱:۳۱
iShares China LargeCap 58.72 - 57.58 59.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۱:۳۱
Vanguard FTSE Asia ex Japan 69.5 - 69.11 70.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۱:۳۱
iShares Global 100 AUD Hedged 124.33 - 123.76 124.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۱:۳۱
بیشتر

صندوق های معاملاتی اندونزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Batavia IDX30 452 - 452 452 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۳:۰۲
Batavia Sri-Kehati 338 - 338 338 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۲:۳۲
Premier LQ 45 857 - 857 880 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۱:۳۱
Premier IDX30 Open 465 - 465 469 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۱:۳۱
Premier SRI KEHATI 336 - 336 336 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۱:۳۱
بیشتر

صندوق های معاملاتی ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
db x trackers II Eur Gov Bd 25 467 - 467 468.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۱:۰۲
db x trackers II Eur Gov Bd 15+ 415.44 - 415.44 415.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۱:۰۲
db x-trackers MSCI Pacific Ex Japan UCITS 1C DR 49.4 - 49.22 49.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۱:۰۲
db x-trackers II iBoxx Inflation-Linked UCITS 1C 229.35 - 228.96 229.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۱:۰۲
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C 160.6 - 160.5 160.67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۱:۰۲
بیشتر

صندوق های معاملاتی ایرلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
WisdomTree ISEQ 20 UCITS 13.06 - 13.06 13.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۳:۰۳
FinEx MSCI USA Info Tech UCITS USD 90.6 - 90.6 90.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ ساعت ۱۶:۳۰
FinEx MSCI USA UCITS USD 57.4 - 57.4 57.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

صندوق های معاملاتی ایسلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Landsbref LEQ 1718 - 1718 1718 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۶:۳۱
بیشتر

صندوق های معاملاتی برزیل

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
XP MALLS FDO INV IMOB FII 103.96 - 103.33 103.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۴:۰۸
Fundo de Investimento Imobiliario FII UBS BR Receb 100.2 - 100.15 100.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۴:۰۸
Fundo de FI Imobiliario Kinea FII 109.96 - 109.96 109.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۳:۰۸
It Now ISE 39.86 - 39.55 39.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۳۲
It Now IDIV 60.02 - 59.4 60.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۳۲
بیشتر

صندوق های معاملاتی بریتانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
iShares GBP Corporate Bond 1-5Yr UCITS 118.5 - 118.5 118.5 0.48 0.41% ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ساعت ۱:۰۱
iShares Emerging Markets Dividend UCITS 17.38 - 17.38 17.38 0.10 0.58% ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ساعت ۱:۰۱
iShares GBP Corporate Bond ex-Financials UCITS 152.08 - 152.08 152.08 0.29 0.19% ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ساعت ۱:۰۱
db x-trackers MSCI Pacific Ex Japan UCITS 1C DR 4454.5 - 4454.5 4454.5 0.50 0.01% ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ساعت ۱:۰۱
Source FTSE 250 UCITS 13248 - 13248 13248 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲۲:۰۳
بیشتر

صندوق های معاملاتی بلژیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lyxor UCITS BEL 20 TR 49.41 - 48.72 49.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۹:۳۱
Source Goldman Sachs Equity Factor World UCITS 2999.53 - 0.02 2999.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۰۴
بیشتر

صندوق های معاملاتی بلغارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EXPAT Bulgaria SOFIX 0.72 - 0.72 0.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۱:۰۲
بیشتر

صندوق های معاملاتی پرتغال

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ComStage PSI 20 5.11 - 5.11 5.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۶:۳۱
ComStage EURO STOXX 50 NR UCITS 67.13 - 67.13 67.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۵:۰۲
ComStage S&P 500 UCITS 321.65 - 321.65 321.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۲:۰۳
ComStage PSI 20 Leverage 4.17 - 4.17 4.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۱۶:۰۳
ComStage Nikkei 225 UCITS 19.89 - 19.89 19.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۱۴:۳۲
بیشتر

صندوق های معاملاتی پرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
iShares MSCI Chile Capped 26.74 - 26.74 26.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۶:۰۲
SPDR S&P Emerging Asia Pacific 107.8 - 107.8 107.8 6.52 6.44% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۶:۰۱
Horizons Marijuana Life Sciences 6.04 - 6.04 6.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ ساعت ۶:۰۱
بیشتر

صندوق های معاملاتی تایلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BCAP SET100 8.53 - 8.5 8.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۳۲
BCAP Mid Small CG 7.4 - 7.4 7.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۰۳
بیشتر

صندوق های معاملاتی تایوان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Fubon NIFTY 20.2 - 20.18 20.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۰:۳۱
Fubon TOPIX 20.1 - 20.05 20.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۰:۳۱
Fubon SZSE 100 14.15 - 14.15 14.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۰:۳۱
Fubon NASDAQ 100 42.42 - 42.4 42.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۰:۳۱
UPAMC NYSE FANG+ 35.45 - 35.43 35.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۰:۳۱
بیشتر

صندوق های معاملاتی ترکیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Istanbul Gold 41.6 - 41.23 43.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
Ziraat Prtfl Non-Bank Liquid 10 15.73 - 14.8 15.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
Ziraat Portfolio Gold Participation ETF 47.2 - 46.72 48.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
Ziraat Ptf Risk Equal Out of Bank 20 Index Equity 13.75 - 13.13 13.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
Ziraat Portfoy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Yogun 13.68 - 13.01 13.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
بیشتر

صندوق های معاملاتی چین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ICBCCS CSI 300 4.74 - 4.74 4.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۶:۰۲
Guotai CSI Computer Index 1.59 - 1.59 1.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۶:۰۲
Fortune SG CSI Technology Top Index 1.81 - 1.81 1.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۶:۰۲
BOC SSE SOE 100 1.247 - 1.227 1.249 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۲:۰۳
DaCheng CSI 500 1.977 - 1.977 2.005 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۲:۰۳
بیشتر

صندوق های معاملاتی دانمارک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Danske Invest Global 101.4 - 100.55 101.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۰۲
Xact Kapitalforvaltning 141.5 - 141.08 141.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۰۲
BankInvest Hojrentelande 60.2 - 60.18 60.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۰۲
Sparinvest USA Small Cap 120.9 - 119.8 120.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۰۲
Sparinvest Japan Small Cap 129.15 - 129.15 129.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۰۲
بیشتر

صندوق های معاملاتی روسیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FinEx Ffin Kazakhstan Equity 217.2 - 215.4 217.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۱:۳۱
SBERBANK – MOEX RUSSIAN LIQUID EUROBONDS INAV 1260.9 - 1256 1262.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۱:۰۲
Informatics + 1251.8 - 1251.8 1259.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
VTBA US Equity 856 - 851 858.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
Sberbank S&P 500 1311.2 - 1302.4 1312.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
بیشتر

صندوق های معاملاتی رومانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FDI ETF BET Tradeville 11.638 - 11.638 11.638 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۱:۰۲
بیشتر

صندوق های معاملاتی ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SPDR S&P 500 334.57 - 334.47 334.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۳۲
ETFS Natural Gas 0.0158 - 0.0155 0.0159 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
Samsung KODEX Samsung Group 7685 - 7650 7740 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۱:۳۱
SMAM REIT 1716 - 1703 1718 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۱:۰۱
AM-One ESG 11540 - 11530 11540 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۱:۰۱
بیشتر

صندوق های معاملاتی سنگاپور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SPDR S&P 500 334.57 - 334.47 334.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۳۲
SPDR Gold Shares 193.48 - 193 194.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۰۳
ABF Singapore Bond 1.268 - 1.265 1.269 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۰۳
Lion-Phillip S-REIT 1.056 - 1.055 1.065 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۰۳
NikkoAM-StraitsTrading Asia ex Japan REIT 1.104 - 1.1 1.105 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۰۳
بیشتر

صندوق های معاملاتی سوئد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bear DAX X2 AVA 38.32 - 37.98 38.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۲:۳۱
XACT Bear 39.1 - 39 39.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
XACT OMXSB 476.7 - 475.4 477.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
XACT Bear 2 27.34 - 27.25 27.64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
XACT Bull 2 828.9 - 818.3 831 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
بیشتر

صندوق های معاملاتی سووییس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS 3181 - 3181 3181 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲۲:۰۲
Vanguard FTSE Emerging Markets 43.44 - 43.43 43.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۳۲
db x-trackers DAX DR Income 1D 9069.5 - 8983.1 9069.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor Japan TOPIX DR D 14742 - 14742 14742 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
ComStage Nasdaq-100 UCITS 118.74 - 118.74 118.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
بیشتر

صندوق های معاملاتی عربستان سعودی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Albilad Saudi Sovereign Sukuk ETF 10.26 - 10.26 10.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۷:۰۳
FALCOM Financial Services 30.75 - 30.75 31.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۶:۳۴
Falcom Petrochemical 25.55 - 25.55 25.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ساعت ۱۶:۰۲
HSBC Amanah Saudi 20 27.9 - 27.9 27.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ساعت ۱۷:۰۱
بیشتر

صندوق های معاملاتی فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lyxor UCITS iBoxx EUR Liquid High Yield 30 Ex-Fina 107.24 - 107.24 107.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲۲:۰۳
Amundi Floating Rate EURO Corporate 3-7 UCITS 51.29 - 51.29 51.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۱:۳۱
Lyxor UCITS Iboxx GBP Gilts 168.58 - 168.58 169.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۱:۰۲
Lyxor UCITS iBoxx USD Treasuries 10Y+ DR 185.57 - 185.57 186.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
ETFS Natural Gas 0.0158 - 0.0155 0.0159 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
بیشتر

صندوق های معاملاتی فنلاند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BetaBuilders US Equity UCITS USD Acc 30.1 - 30.1 30.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۷:۳۱
BetaBuilders US Equity UCITS USD Dist 29.47 - 29.47 29.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۷:۳۱
Seligson & Co OMX Helsinki 25 51.91 - 51.5 51.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۱
LahiTapiola Korko 100 13.54 - 13.54 13.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۵:۰۲
LahiTapiola Osake 100 19.44 - 19.44 19.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۵:۰۲
بیشتر

صندوق های معاملاتی قطر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Al Rayan Qatar 23.7 - 23.7 23.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

صندوق های معاملاتی کانادا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Purpose Canadian Financial Income Fund Series ETF 19.25 - 19.25 19.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۶:۰۲
TD S&P 500 25.57 - 25.54 25.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۰۲
BMO China Equity 29.73 - 29.69 29.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۰۲
Franklin FTSE U.S. 25.27 - 25.27 25.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۰۲
Horizons Crude Oil 9.81 - 9.81 9.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۰۲
بیشتر

صندوق های معاملاتی کره جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MiraeAsset TIGER Nikkei 225 14905 - 14905 14905 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۰۳
KIM KINDEX Japan Leverage (H) 13355 - 13355 13355 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۰۳
MiraeAsset TIGER Metal Futures 4880 - 4880 4880 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۰۳
KIM KINDEX Syth-Philippines MSCI 12170 - 12170 12170 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۰۳
MiraeAsset TIGER Synth-Japan (H) 12800 - 12800 12800 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۰۳
بیشتر

صندوق های معاملاتی کلمبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Horizons Fondo Bursatil Colombia Select de S&P 10547 - 10547 10580 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۲۲:۳۱
Fond Burs iShares MSCI Col Rsk Whtd 13327 - 13327 13327 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

صندوق های معاملاتی لهستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lyxor WIG 20 UCITS 224.2 - 223.8 226 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۰۳
Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ 50.26 - 49.63 50.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۰۳
Lyxor UCITS S&P 500 D-EUR 127.92 - 126.82 127.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۹:۳۲
Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ 30.99 - 30.84 30.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۹:۳۲
BETA ETF WIG20LEV Portfelowy FIZ 34.65 - 34.65 34.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۹:۳۲
بیشتر

صندوق های معاملاتی مالزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Bursa Malaysia KLCI KL 1.65 - 1.64 1.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۳:۰۲
ABF Malaysia Bond 1.263 - 1.263 1.263 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۲:۰۳
TradePlus S&P New China Tracker 7.44 - 7.44 7.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۸:۳۱
CIMB China 50 1.64 - 1.64 1.64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۷:۳۱
MyETF MSCI Sea Islamic Dividend 0.642 - 0.642 0.642 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۷:۳۱
بیشتر

صندوق های معاملاتی مجارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
OTP Tozsden Kereskedett BUX Indexkoveto 1380 - 1380 1380 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ساعت ۲۳:۰۱
بیشتر

صندوق های معاملاتی مصر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Egyptian Exchange 30 11.39 - 11.39 11.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ساعت ۲۱:۰۲
بیشتر

صندوق های معاملاتی مکزیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
United States Oil 29.85 - 29.85 29.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۳۲
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production 54.13 - 54.12 54.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۳۲
iShares Gold 19.37 - 19.37 19.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۳۲
SPDR S&P 500 334.57 - 334.47 334.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۳۲
iShares Silver 26.19 - 26.17 26.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۳۲
بیشتر

صندوق های معاملاتی منطقه یورو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Amundi ETF Euro Stoxx 50 UCITS 73.32 - 73.32 73.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۱:۳۱
iShares SMI 104.71 - 104.71 104.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۱:۳۱
iShares Core FTSE 100 UCITS 593.4 - 592.7 593.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۱:۳۱
iShares EURO STOXX 50 UCITS 32.81 - 32.72 32.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۱:۳۱
Vanguard FTSE 100 UCITS GBP Inc 26.7 - 26.59 26.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۱:۳۱
بیشتر

صندوق های معاملاتی نروژ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
XACT Derivative Bear 28.38 - 28.23 28.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۹:۳۲
DNB OBX 71.55 - 71.05 71.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۹:۰۳
XACT Derivative Bull 144.84 - 143.6 145.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۹:۰۳
XACT OBX NOK 71.79 - 71.79 72.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۷:۳۱
بیشتر

صندوق های معاملاتی هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vanguard FTSE Emerging Markets 43.44 - 43.43 43.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۳۲
iShares MSCI Japan UCITS Dist 11.96 - 11.91 11.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۱:۳۱
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS 143.88 - 143.84 143.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۱:۰۲
iShares Core FTSE 100 UCITS 594.5 - 591.63 595 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
Think AEX 56.08 - 55.71 56.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
بیشتر

صندوق های معاملاتی هند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SBI Gold 5025 - 5008.9 5040 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۵:۰۲
UTI Gold 5180 - 5090.05 5180 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۵:۰۲
HDFC Gold 5050 - 5017 5050 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۵:۰۲
IDBI Gold 5290 - 5235 5300 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۵:۰۲
UTI Nifty 1195.95 - 1190 1195.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۵:۰۲
بیشتر

صندوق های معاملاتی هنگ کنگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ChinaAMC CSI 300 53.5 - 52.68 54.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۳:۳۱
Hang Seng H-Share 103.3 - 102.05 104.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۳:۳۱
CSOP FTSE China A50 16.27 - 16.08 16.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۳:۳۱
CSOP FTSE China A50 14.65 - 14.46 14.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۳:۳۱
iShares FTSE A50 China 16.41 - 16.21 16.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۳:۳۱
بیشتر

صندوق های معاملاتی ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
VFMVN30 13200 - 13040 13200 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۲:۳۲
SSIAM VNX50 ETF 11400 - 11350 11450 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۲:۳۲
بیشتر

صندوق های معاملاتی یونان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Fullgoal CSI 10 Year Treasury Note 112.59 - 111.23 112.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۲:۰۵
Alpha FTSE Athex Large Cap Equities 15.4 - 15.26 15.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۱۸:۰۳
بیشتر
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی