صندوق های معاملاتی

صندوق های معاملاتی آفریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NewGold Debentures 15546 - 15421 15551 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۳
Satrix 40 5168 - 5168 5202 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۰۳
NewFunds Value Equity 1024 - 1024 1030 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۰۳
Satrix Nasdaq 100 Feeder Portfolio 4886 - 4852 4896 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۰۳
Satrix Quality South Africa Portfolio 897 - 897 907 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۰۳

صندوق های معاملاتی آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
iNAV iShares MSCI UK UCITS in GBP iNAV 110.97 - 110.7 110.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۱:۰۳
iNAV iShares FTSE 100 UCITS Acc in GBP iNAV 118.5 - 118.19 118.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۱:۰۳
ComStage PSI 20 6.613 - 6.613 6.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS Gold 12.91 - 12.86 12.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۲
ETFS Softs 3.027 - 3.005 3.027 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۲

صندوق های معاملاتی بریتانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
db x-trackers S&P 500 2x Inverse Daily UCITS 1C 1.969 - 1.956 1.975 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۳
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures Exp 30 Jan 20 35.3 - 35.3 35.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۳:۳۲
ETFS Natural Gas 0.0323 - 0.0321 0.0323 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۳
UBS BBG CMCI WTI CRUDE 83.39 - 83.39 83.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱۳:۳۲
SG FTSE 100 X5 Daily Short 49.72 - 49.72 49.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱۳:۳۲

صندوق های معاملاتی مکزیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SPDR S&P 500 271.33 - 271.33 271.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۳:۳۲
iShares MSCI EAFE 71.33 - 71.29 71.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۳۲
iShares Russell 2000 161.87 - 161.86 162.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۳۲
iShares China Large-Cap 47.89 - 47.845 47.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۳۲
iShares MSCI Brazil Capped 38.3 - 38.235 38.315 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۳۲

صندوق های معاملاتی آمریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vanguard REIT 75.84 - 75.733 75.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۳:۳۲
SPDR S&P Biotech 93.57 - 93.51 93.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۳:۳۲
ProShares Short Euro 41.14 - 41.14 41.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۳:۳۲
iShares MSCI Eurozone 44.3 - 44.3 44.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۳:۳۲
iShares US Real Estate 75.49 - 75.355 75.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۳:۳۲

صندوق های معاملاتی سووییس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vanguard FTSE Emerging Markets 44.95 - 44.69 44.9546 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۰۳
iShares Core FTSE 100 UCITS 776.8 - 774.4 776.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۳
iShares SMI 93.53 - 93.22 93.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۳
UBS Gold USD 126.2 - 125.74 126.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۳
ZKB Gold AA USD 1246 - 1241.4 1246 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۳

صندوق های معاملاتی اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lyxor UCITS Stoxx 50 D-EUR 35.51 - 35.325 35.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۹:۳۳
iShares NASDAQ-100 UCITS 57.38 - 57.38 57.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
db x-trackers ATX UCITS DR 55.8 - 55.8 55.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
iShares ATX UCITS DE 36.4 - 36.4 36.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
iShares STOXX Europe 600 UCITS 38.905 - 38.905 38.905 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸

صندوق های معاملاتی منطقه یورو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lyxor Ibex35 (DR) D-EUR 100.64 - 100.46 101.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۳
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Banks 21.805 - 21.805 21.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۱:۰۳
Lyxor UCITS Stoxx 50 Daily Double Short 4.065 - 4.023 4.072 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۱:۰۳
iShares Core DAX UCITS 112.76 - 112.76 113.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۱:۰۳
Lyxor Ibex35 (DR) D-EUR 101.05 - 100.44 101.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۱:۰۳

صندوق های معاملاتی اسپانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BBVA Accion DJ Eurostoxx 50 36.285 - 36.285 36.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۳
db x trackers IBEX 35 UCITS 22.61 - 22.56 22.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۳
Lyxor Ibex 35 Inverso Diario 24.32 - 24.12 24.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers IBEX 35 (DR) 1C 24.37 - 24.34 24.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۳
Lyxor Ibex 35 Doble Inverso Diario 3.63 - 3.58 3.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۳

صندوق های معاملاتی استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
iSharesEurope 64.05 - 64.05 64.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
ANZ SP ASX 100 10.9 - 10.9 10.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
BetaShares Euro 15.35 - 15.35 15.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
iShares Asia 50 89.5 - 89.5 89.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
SPDR S&P/ASX 50 55.99 - 55.99 55.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸

صندوق های معاملاتی اندونزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Premier JII 674 - 674 674 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Premier LQ 45 962 - 962 962 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Premier IDX30 Open 518 - 518 518 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Premier SRI KEHATI 350 - 350 350 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Pinnacle Enhanced Sharia 447 - 447 447 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸

صندوق های معاملاتی ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Amundi Index Solutions S&P 500 DR 59.44 - 59.44 59.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱۳:۳۲
Amundi Index Solutions MSCI World DR 59.27 - 59.27 59.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱۳:۳۲
Amundi Index Solutions Barclays Euro AGG Corporate 50.73 - 50.73 50.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱۳:۳۲
Amundi Index Solutions Barclays Euro Corp BBB 1-5 50.64 - 50.64 50.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱۳:۳۲
Amundi Index Solutions Barclays Global AGG 500M DR 46.195 - 46.195 46.195 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱۳:۳۲

صندوق های معاملاتی ایرلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
WisdomTree ISEQ 20 UCITS 14.152 - 14.12 14.152 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۹:۳۳

صندوق های معاملاتی ایسلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Landsbref LEQ 1648 - 1648 1648 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸

صندوق های معاملاتی برزیل

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
It Now ISE 28.35 - 28.35 28.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۳۲
It Now IGCT 33.3 - 33.3 33.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۳۲
CAIXA Ibovespa 81.97 - 81.97 81.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۳۲
Ishares Ibovespa 80.21 - 79.95 80.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۳۲
It Now SP500 TRN 105 - 105 105 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۳۲

صندوق های معاملاتی بلژیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lyxor UCITS BEL 20 TR 59.34 - 59.24 59.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۲

صندوق های معاملاتی بلغارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EXPAT Bulgaria SOFIX 1.18 - 1.18 1.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸

صندوق های معاملاتی پرتغال

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ComStage DAX TR UCITS 123.94 - 123.94 124.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۳
ComStage S&P 500 UCITS 260.05 - 259.8 260.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۳
ComStage PSI 20 Leverage 6.579 - 6.579 6.694 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۳
ComStage Nasdaq-100 UCITS 61.42 - 61.42 61.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۳
ComStage Nikkei 225 UCITS 19.284 - 19.248 19.284 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۳

صندوق های معاملاتی پرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
iShares MSCI Chile Capped 52.77 - 52.77 53.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۳ ساعت ۱۹:۳۳

صندوق های معاملاتی تایلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BCAP SET100 11.25 - 11.25 11.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
BCAP Mid Small CG 9.45 - 9.45 9.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸

صندوق های معاملاتی تایوان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Fubon NIFTY 22.75 - 22.75 22.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Fubon TOPIX 23.01 - 23.01 23.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Fubon SZSE 100 11.4 - 11.4 11.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Yuanta KOSPI 200 24.1 - 24.1 24.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Cathay Nikkei 225 9.33 - 9.33 9.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸

صندوق های معاملاتی ترکیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Istanbul Gold 16.95 - 16.85 16.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۰۳
ISE Istanbul 30 51.68 - 51.48 51.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۰۳
IS Investment ISE 30 34.58 - 34.45 34.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۰۳
Finans Turk Large Cap Banks 15.34 - 15.21 15.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۰۳
Dow Jones Istanbul 20 Type A 35.27 - 35.13 35.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۰۳

صندوق های معاملاتی چین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lion CSI 500 1.531 - 1.531 1.531 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
E Fund SSE Mid-Cap 3.958 - 3.958 3.958 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Wanjia SSE 50 Index 2.235 - 2.235 2.235 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Penghua SZSE Non-SOE 4.298 - 4.298 4.298 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
China Life AMP CSI 300 0.962 - 0.962 0.962 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸

صندوق های معاملاتی دانمارک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bear DAX 2 N 11.65 - 11.62 11.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۰۳
Bull DAX 10 N 209.15 - 209.15 216 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۰۳
Bull DAX 15 N 324.6 - 324.6 351.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۰۳
Bear DAX 15 N I 1.35 - 1.25 1.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۰۳
SKAGEN Global A 1300 - 1298.6 1302.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۰۳

صندوق های معاملاتی روسیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FinEx Tradable Russian Corp Bd RUB 1395 - 1392 1395 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۱:۰۳
Finex Cash Equivalents UCITS RUB He 1432.9 - 1432.8 1433 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۱:۰۳
FinEx MSCI USA UCITS USD 2996 - 2991 3005 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۳
FinEx MSCI China UCITS USD 2855 - 2850 2865 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۳
FinEx MSCI Japan UCITS USD 2435 - 2432 2446 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۳

صندوق های معاملاتی هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FinEx Physically Held Gold USD 565 - 560 565 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۳
iShares AEX 57.29 - 57.14 57.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI Europe UCITS Dist 24.73 - 24.66 24.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۳
iShares EURO STOXX 50 UCITS Dist 36.49 - 36.41 36.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist 37.19 - 37.185 37.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۳

صندوق های معاملاتی رومانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FDI ETF BET Tradeville 9.778 - 9.778 9.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۰۳

صندوق های معاملاتی ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Samsung KODEX Samsung Group 6965 - 6965 6965 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Simplex TOPIX Bear -2x 2258 - 2258 2258 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Simplex Nikkei 225 Bull 2x 22100 - 22100 22100 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Simplex Nikkei 225 Bear -2x 2842 - 2842 2842 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
ETFS Corn 103 - 103 103 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸

صندوق های معاملاتی سنگاپور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lion-Phillip S-REIT 0.998 - 0.998 0.998 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
iShares MSCI India SG 8.47 - 8.47 8.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
SPDR DJIA 247 - 247 247 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
SPDR S&P 500 273 - 273 273 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Lyxor DJIA SG 24.85 - 24.85 24.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸

صندوق های معاملاتی سوئد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bull DAX X15 AVA 6 16.76 - 16.33 17.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۳
Bitcoin Tracker One XBT 342.88 - 342.88 346.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۳
Bitcoin Tracker EUR XBT Provider 334.02 - 331.73 334.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۳
XACT Nordic High Dividend Low Volatility 118.96 - 118.66 119.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۳
XACT Bear 58.77 - 58.46 58.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۳

صندوق های معاملاتی عربستان سعودی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Falcom Petrochemical 31.9 - 31.9 31.9 0.30 0.95% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱۳:۳۳
FALCOM Financial Services 31.2 - 31.2 31.2 0.30 0.97% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱۲:۳۳
HSBC Amanah Saudi 20 31.6 - 31.6 31.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸

صندوق های معاملاتی فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Amundi ETF Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS 123.24 - 123.23 123.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۱:۳۳
Amundi S&P 500 39.881 - 39.85 39.881 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor WIG 20 UCITS 61.79 - 61.79 62.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۲
HSBC MSCI USA UCITS 22.11 - 22.09 22.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۲
ComStage CAC 40 UCITS 72.34 - 72.27 72.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۲

صندوق های معاملاتی فنلاند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bull DAX X15 NF1 41.27 - 41.27 44.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۰۳
Seligson & Co OMX Helsinki 25 49.73 - 49.73 49.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۰۳
Bear DAX X8 NF 0.22 - 0.22 0.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Bull DAX X5 NF 8.53 - 8.53 8.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Bear DAX X10 NF1 0.56 - 0.56 0.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸

صندوق های معاملاتی قطر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Al Rayan Qatar 23.7 - 23.7 23.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۱۵:۰۸

صندوق های معاملاتی کانادا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BMO SP 500 38.49 - 38.49 38.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۳۲
BMO MSCI EAFE 19.32 - 19.32 19.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۳۲
Horizons S&P 500 65.92 - 65.92 65.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۳۲
iShares S&P/TSX 60 24.16 - 24.16 24.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۳۲
Vanguard SP 500 CA 62.24 - 62.2 62.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۳۲

صندوق های معاملاتی کره جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
HI FOCUS KRX300 14670 - 14670 14670 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
KB KBSTAR ESG SRI 10035 - 10035 10035 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
KB KSTAR KOSPI 200 31750 - 31750 31750 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
KIM KINDEX Leverage 6380 - 6380 6380 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
NH QV -2X S&P500 45 8465 - 8465 8465 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸

صندوق های معاملاتی کلمبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Horizons Fondo Bursatil Colombia Select de S&P 14089.5 - 14089.5 14089.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Fond Burs iShares MSCI Col Rsk Whtd 13860 - 13860 13860 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ ساعت ۰:۰۰

صندوق های معاملاتی لهستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lyxor WIG 20 UCITS 266.3 - 266 268 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۹:۳۳
Lyxor UCITS S&P 500 D-EUR 101.9 - 100.94 101.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۹:۰۳
Lyxor UCITS DAX 534.5 - 534.5 534.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۳۳

صندوق های معاملاتی مالزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CIMB China 50 1.66 - 1.66 1.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
CIMB FTSE ASEAN 40 Malaysia 1.99 - 1.99 1.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
MyETF MSCI Sea Islamic Dividend 0.834 - 0.834 0.834 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
MyETF TR AsiaPacific ex Japan Islam 1.075 - 1.075 1.075 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
MyETF Dow Jones Islamic Market U.S. Titans 50 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸

صندوق های معاملاتی مجارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
OTP Tozsden Kereskedett BUX Indexkoveto 1465 - 1465 1480 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۰۳

صندوق های معاملاتی مصر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Egyptian Exchange 30 17.3 - 17.3 17.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸

صندوق های معاملاتی نروژ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
XACT OBX NOK 79 - 78.81 79.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۹:۳۳
XACT Derivative Bear 30.59 - 30.5 30.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۹:۳۳
XACT Derivative Bull 199.18 - 197.52 199.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۹:۳۳
DNB OBX 78.65 - 78.3 78.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۹:۰۳
Bull DAX X5 ND 58.7 - 58.7 58.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۱۸:۲۰

صندوق های معاملاتی هند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SBI Nifty 50 106.87 - 106.87 106.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Quantum 1071.4 - 1071.4 1071.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
SBI Gold 2808.5 - 2808.5 2808.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
UTI Gold 2786 - 2786 2786 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Axis Gold 2695 - 2695 2695 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸

صندوق های معاملاتی هنگ کنگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
iShares DAX 8.8 - 8.8 8.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Value Korea 34.2 - 34.2 34.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Value Taiwan 45 - 45 45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Value Gold CNY 25.8 - 25.8 25.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
WISE CSI HK 100 27.7 - 27.7 27.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸

صندوق های معاملاتی ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
VFMVN30 16700 - 16700 16700 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
SSIAM VNX50 ETF 13990 - 13990 13990 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸

صندوق های معاملاتی یونان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Alpha FTSE Athex Large Cap Equities 20.7 - 20.7 20.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۹:۳۳