شاخص یاب
استرالیا
استرالیا

دلار استرالیا / دلار

0.7169
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ دی ۱۳۹۷
ساعت 01:32:10
0 (0.70%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.46%)
تغییر ۶ ماهه
0 (10.38%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

42
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 17:01:40
3 (7.69%)
تغییر ۳ ماهه
3 (7.69%)
تغییر ۶ ماهه
42 (0.00%)
نوسان سالیانه

ASX Small Ordinaries

5,941
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 08:34:27
102 (1.68%)
تغییر ۳ ماهه
436 (6.84%)
تغییر ۶ ماهه
178 (2.91%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
iSharesEurope 56.57 - 56.56 56.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۹:۳۴
iShares Asia 50 80.24 - 80.15 80.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۹:۳۴
SPDR S&P/ASX 50 53.98 - 53.91 54.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۹:۳۴
iShares MSCI Japan 74.62 - 74.47 74.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۹:۳۴
iShares Core S&P 500 369.09 - 367.71 369.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۹:۳۴
ANZ ETFS EURO STOXX 50 57.11 - 57.09 57.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۹:۳۴
BetaShares Australia 200 98.07 - 97.95 98.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۹:۳۴
Ishares Core S&P/Asx 200 24.09 - 24.06 24.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۹:۳۴
Vanguard MSCI Int Shares 66.79 - 66.59 66.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۹:۳۴
iShares Global Healthcare 81.52 - 81.5 82.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۹:۳۴
iShares S&P 500 AUD Hedged 329.18 - 328.6 329.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۹:۳۴
Vanguard Australian Shares 74.34 - 74.22 74.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۹:۳۴
ETFS Battery Tech & Lithium 45.82 - 45.8 45.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۹:۳۴
iShares Core Composite Bond 108.11 - 108.11 108.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۹:۳۴
Vanguard Int Fixed Interest 47.81 - 47.79 48.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۹:۳۴
Vanguard Diversified Balanced 50.6 - 50.52 50.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۹:۳۴
Vanguard Int Credit Securities 46.63 - 46.63 46.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۹:۳۴
VanEck Vectors ChinaAMC CSI 300 46.55 - 46.5 46.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۹:۳۴
Vanguard MSCI Int Shares Hedged 62.2 - 62 62.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۹:۳۴
iShares S&P/ASX Small Ordinaries 4.64 - 4.61 4.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۹:۳۴
VanEck Vectors Australian Property 21.68 - 21.6 21.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۹:۳۴
iShares MSCI South Korea Capped AUD 85.82 - 85.66 86.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۹:۳۴
Vanguard Australian Government Bond 49.9 - 49.9 50 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۹:۳۴
BetaShares Crude Oil Currency Hedged 14.9 - 14.75 14.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۹:۳۴
SPDR S&P/ASX 200 Financials ex AREITS 18.46 - 18.41 18.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۹:۳۴
ETFS ROBO Global Robotics and Automation 50.72 - 50.72 50.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۹:۳۴
BetaShares Geared Australian Equity Hedge 20.1 - 20.05 20.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۹:۳۴
VanEck Vectors FTSE Global Infrastructure 19.1 - 19.02 19.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۹:۳۴
VanEck Vectors Australian Emerging Resources 25.97 - 25.81 25.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۹:۳۴
VanEck Vectors MSCI World ex Australia Quality 23.17 - 23.11 23.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۹:۳۴
BetaShares Australian Ex-20 Portfolio Diversifier 16.66 - 16.37 16.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۹:۳۴
Betashares Australian Bank Senior Floating Rate Bo 25.44 - 25.43 25.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۹:۳۴
Perth Mint Gold 17.94 - 17.94 17.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۹:۰۴
iShares MSCI EAFE 85.62 - 85.3 85.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۹:۰۴
iSharesGlobal 100 61.36 - 61.31 61.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۹:۰۴
ETFS Physical Gold 169.2 - 168.8 169.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۹:۰۴
iShares S&P/ASX 20 23.19 - 23.16 23.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۹:۰۴
iSharesUBS Treasury 105.81 - 105.7 105.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۹:۰۴
BetaShares US Dollar 13.59 - 13.56 13.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۹:۰۴
Betashares Nasdaq 100 16.17 - 16.15 16.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۹:۰۴
SPDR S&P Global Dividend 18.45 - 18.41 18.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۹:۰۴
SPDR S&P Emerging Markets 20.73 - 20.73 20.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۹:۰۴
WCM Quality Global Growth 4.7 - 4.69 4.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۹:۰۴
SPDR S&P/ASX 200 Resources 10.52 - 10.48 10.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۹:۰۴
SPDR S&P World Ex Australia 28.61 - 28.61 28.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۹:۰۴
Vanguard FTSE Asia ex Japan 61.5 - 61.28 61.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۹:۰۴
Vanguard FTSE Europe Shares 50.65 - 50.65 50.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۹:۰۴
Betashares WisdomTree Europe 11.31 - 11.31 11.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۹:۰۴
Australian High Interest Cash 50.12 - 50.11 50.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۹:۰۴
iShares Global 100 AUD Hedged 103.5 - 103.1 103.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۹:۰۴
iShares MSCI Emerging Markets 57.3 - 57.3 57.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۹:۰۴
VanEck Vectors Gold Miners AU 28.86 - 28.68 28.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۹:۰۴
ANZ SP ASX 300 High Yield Plus 10.38 - 10.38 10.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۹:۰۴
UBS IQ MSCI World ex Australia 24.69 - 24.66 24.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۹:۰۴
Vanguard FTSE Emerging Markets 62.34 - 62.34 62.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۹:۰۴
Betashares Global Cybersecurity 6.4 - 6.38 6.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۹:۰۴
ETFS Global Core Infrastructure 54.84 - 54.84 54.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۹:۰۴
Vanguard All World Ex US Shares 66.56 - 66.5 66.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۹:۰۴
Vanguard US Total Market Shares 187.91 - 187.4 188.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۹:۰۴
iShares UBS Government Inflation 117.74 - 117.74 118.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۹:۰۴
SPDR S&P/ASX 200 Listed Property 12.87 - 12.84 12.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۹:۰۴
SPDR Dow Jones Global Real Estate 20.93 - 20.91 20.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۹:۰۴
Vanguard Diversified Conservative 50.72 - 50.72 50.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۹:۰۴
SPDR S&P World Ex Australia Hedged 21.15 - 21.06 21.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۹:۰۴
Vanguard Australian Fixed Interest 49.33 - 49.31 49.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۹:۰۴
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat 61.06 - 60.91 61.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۹:۰۴
Vanguard Australian Shares High Yield 54.06 - 53.98 54.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۹:۰۴
iShares S&P/ASX Dividend Opportunities 12.45 - 12.44 12.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۹:۰۴
VanEck Vectors Australian Equal Weight 27.02 - 26.95 27.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۹:۰۴
BetaShares Global Agriculture Companies 5.44 - 5.44 5.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۹:۰۴
SPDR S&P/ASX Australian Government Bond 26.3 - 26.27 26.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۹:۰۴
Vanguard Australian Property Securities 81.09 - 80.99 81.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۹:۰۴
BetaShares Global Sustainability Leaders 7.59 - 7.59 7.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۹:۰۴
Vanguard MSCI Australian Small Companies 52.35 - 51.93 52.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۹:۰۴
Beta Shares S&P/ASX 200 Financials Sector 10.36 - 10.36 10.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۹:۰۴
BetaShares Geared US Equity Currency Hedged 14.29 - 14.22 14.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۹:۰۴
Platinum Asia Fund Quoted Managed Hedge Fund 4.08 - 4.08 4.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۹:۰۴
BetaShares Australian Equities Strong Bear Hedge 14.72 - 14.65 14.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۹:۰۴
BetaShares Australian Top 20 Equity Yield Maximise 8.13 - 8.13 8.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۹:۰۴
Betashares U.S. Equities Strong Bear Currency Hedg 5.09 - 5.07 5.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۹:۰۴
iShares CoreS&P MidCap 400 249.96 - 248.9 249.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۸:۳۴
BetaShares WisdomTree Japan 11.73 - 11.61 11.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۸:۳۴
Vanguard Diversified Growth 50.15 - 50.01 50.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۸:۳۴
UBS IQ MSCI Asia Apex 50 Ethical 23.99 - 23.99 24.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۸:۳۴
Vanguard Diversified High Growth 49.85 - 49.7 49.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۸:۳۴
Betashares Asia Technology Tigers 5.33 - 5.32 5.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۸:۳۴
ETFS Morningstar Global Technology 65.3 - 65.07 65.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۸:۳۴
iShares Edge MSCI World Multifactor 29.8 - 29.75 29.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۸:۳۴
VanEck Vectors Australian Resources 25.51 - 25.46 25.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۸:۳۴
Beta Shares S&P/ASX 200Resources Sector 5.76 - 5.76 5.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۸:۳۴
SPDR MSCI Australia Select High Dividend Yield 26.61 - 26.54 26.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۸:۳۴
iShares Core S&P SmallCap 600 104.5 - 104.35 105.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۸:۰۴
SPDR S&P/ASX Small Ordinaries 13.65 - 13.65 13.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۸:۰۴
BetaShares Australian EquitiesBear 14.04 - 14 14.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۸:۰۴
BetaShares Managed Risk Global Share 11.71 - 11.68 11.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۸:۰۴
Russell High Dividend Australian Shares 27.19 - 27.15 27.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۸:۰۴
BetaShares Managed Risk Australian Share 15.38 - 15.38 15.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۸:۰۴
Russell Australian Select Corporate Bond 20.19 - 20.11 20.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۸:۰۴
Vanguard MSCI Australian Large Companies 60.4 - 60.4 60.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۸:۰۴
BetaShares Australian Sustainability Leaders 15.61 - 15.61 15.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۸:۰۴
iShares China LargeCap 57.06 - 56.85 57.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۷:۳۴
VanEck Vectors Australian Banks 25.41 - 25.34 25.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۷:۳۴
BetaShares Gold Bullion 13.16 - 13.16 13.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۷:۰۴
AMP Capital Dynamic Markets 2.39 - 2.39 2.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۷:۰۴
Fidelity Global Emerging Markets 4.35 - 4.35 4.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۷:۰۴
BetaShares Australian Dividend Harvester 14.54 - 14.54 14.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۷:۰۴
Vanguard Australian Corp Fixed Interest  50.8 - 50.76 50.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۷:۰۴
BetaShares Global Healthcare 5.69 - 5.65 5.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۳۵
ETFS Physical Silver 20.55 - 20.47 20.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۳۴
BetaShares S&P 500 Yield Maximiser 18 - 18 18.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۳۴
iShares MSCI Taiwan AU 45.59 - 45.55 45.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۳۴
SPDR S&P/ASX Australian Bond 26.15 - 26.15 26.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۴
VanEck Vectors China New Economy 5.05 - 5.05 5.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۴
BetaShares FTSE RAFI Australia 200 12.49 - 12.49 12.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۴
Betashares Global Energy Companies 5.59 - 5.59 5.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۴
Russell Australian Government Bond 21.55 - 21.54 21.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۴
Betashares Legg Mason Australian Bond 25.48 - 25.48 25.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۴
VanEck Vectors Small Companies Masters 18.58 - 18.49 18.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۴
VanEck Vectors Australian Floating Rate 25.04 - 25.01 25.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۴
BetaShares Australian Small Companies Select Fund 3.01 - 3.01 3.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۴
VanEck Vectors MSCI Multifactor Emerging Markets E 17.9 - 17.9 17.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۴
Platinum International Fund 4.51 - 4.48 4.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۳۴
Montgomery Global Equities Fund 3.23 - 3.22 3.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۳۴
Vanguard Global Aggregate Bond Hedged 50.2 - 50.2 50.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۳۴
Russell Australian SemiGovernment Bond 20.69 - 20.69 20.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۳۴
BetaShares Global Banks 6.34 - 6.32 6.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
UBS IQ Research Preferred AU Dividend 18.41 - 18.41 18.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
Betashares Global Quality Leaders 14.53 - 14.53 14.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۳۴
UBS IQ Research Preferred AU Share 19.31 - 19.31 19.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۳۴
Theta Acbc Exch Traded Bond Units Mgr Sep-23 103.7 - 103.7 103.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۳۴
BetaShares Global Robotics and Artificial Intellig 8.1 - 8.1 8.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۳۴
Antipodes Global Shares 4.84 - 4.84 4.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۰۴
Betashares Global Income Leaders 14.74 - 14.74 14.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۰۴
AMP Capital Global Property Securities 2.52 - 2.52 2.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۰۴
Vanguard MSCI International Small Companies 48.12 - 48.12 48.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۰۴
InvestSMART Australian Equity Income Managed 2.29 - 2.29 2.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۰۴
Magellan Global Equities 3 - 3 3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۳:۳۴
UBS IQ MSCI Australia Ethical 19.69 - 19.69 19.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۳:۳۴
SPDR MSCI World Quality Mix AU 18.36 - 18.36 18.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۳:۳۴
BetaShares Strong US Dollar hedge fund 15 - 15 15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۳:۳۴
AMP Capital Global Infrastructure Securities 2.78 - 2.78 2.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۳:۳۴
ANZ SP 500 High Yield Low Vol 12.59 - 12.56 12.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۹:۰۴
BetaShares Global Gold Miners 3.42 - 3.42 3.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۹:۰۴
ETFS Physical Platinum 107.3 - 107.3 107.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۷:۳۴
BetaShares Legg Mason Equity Income 7.49 - 7.49 7.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۷:۳۴
ETFS Physical Precious Metal Basket 141.35 - 141.35 141.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۷:۳۴
Betashares Active Australian Hybrids 10.04 - 10.03 10.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۷:۳۴
BetaShares British Pound 17.67 - 17.67 17.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۳۴
BetaShares Strong Australian Dollar hedge 12.85 - 12.85 12.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۰۴
BetaShares Euro 15.36 - 15.36 15.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۵:۳۴
UBS IQ MSCI US Ethical 26.83 - 26.83 26.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۵:۰۴
UBS IQ MSCI Europe Ethical 20.19 - 20.19 20.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۴:۳۴
VanEck Vectors MSCI International Sustainable Equi 19.9 - 19.9 19.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۴:۳۴
Vanguard Global Value Equity Active 45.64 45.75 45.64 45.75 0.15 0.33% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۹:۳۴
ANZ Physical US Dollar 10.7 - 10.7 10.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۵:۰۴
iShares Edge MSCI Australia Multifactor 26.1 - 26.1 26.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۹:۰۴
Theta Acbc Exch Traded Bond Units Gpt Aug-26 104.6 - 104.6 104.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۴:۳۴
UBS IQ MSCI Japan Ethical 22.5 - 22.5 22.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۳:۳۴
K2 Global Equities 2.41 - 2.41 2.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۹:۰۴
BetaShares Commodities Basket Currency Hedged 8.06 - 8.06 8.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۹:۰۴
BetaShares Agriculture Currency Hedged 6.06 - 6.02 6.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ساعت ۶:۰۴
eInvest Income Generator 3.73 - 3.73 3.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ساعت ۵:۳۴
ANZ SP ASX 100 10.29 - 10.29 10.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
ANZ Physical Gold 16.76 - 16.76 17.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۰:۳۴
Australian Governance Masters 1.85 - 1.85 1.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۵:۰۳
iShares MSCI BRIC 59.79 - 59.25 59.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۵ ساعت ۰:۰۰
iShares Russell 2000 224.6 - 224.38 224.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۵ ساعت ۰:۰۰
ANZS Physical Renminbi 9.89 - 9.89 9.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۵ ساعت ۰:۰۰
iShares Global Telecom 74.55 - 74.55 74.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۵ ساعت ۰:۰۰
iShares MSCI Singapore 33.98 - 33.98 34.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۵ ساعت ۰:۰۰
iShares MSCI Hong Kong AU 34.44 - 34.34 34.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۵ ساعت ۰:۰۰
Russell Australia Value 29.57 - 29.57 29.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰