کالایاب
شاخص یاب
بلغارستان
بلغارستان

BGN/USD

0.5744
قیمت روز
0 (0.23%)
تغییر روزانه
۵ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 08:58:10
0 (1.32%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.43%)
تغییر ۶ ماهه
1 (0.00%)
نوسان سالیانه

BGBX40

582
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 13:34:55
13 (2.10%)
تغییر ۳ ماهه
41 (6.60%)
تغییر ۶ ماهه
79 (12.00%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی بلغارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EXPAT Bulgaria SOFIX 1.036 - 1.036 1.036 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵