شاخص یاب
آلمان
آلمان

Midcap

7,725
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ دی ۱۳۹۷
ساعت 20:35:24
586 (7.05%)
تغییر ۳ ماهه
1,443 (15.74%)
تغییر ۶ ماهه
1,399 (15.34%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ETFs Corn 0.7006 - 0.6994 0.7006 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS Zinc 6.77 - 6.62 6.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS Softs 2.841 - 2.841 2.855 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS Energy 3.242 - 3.242 3.275 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS Grains 2.7 - 2.691 2.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS Gasoline 18.48 - 18.25 18.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS Long JPY 43.75 - 43.75 43.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS WTI 2mth 15.99 - 15.89 16.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS Ex-Energy 7.02 - 7 7.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS Lean Hogs 0.5046 - 0.5046 0.5091 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS Petroleum 9.96 - 9.91 9.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
HSBC MSCI Japan 27.2 - 27.02 27.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS Heating Oil 10.02 - 10.02 9.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS Live Cattle 6.12 - 6.12 6.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS Soybean Oil 2.796 - 2.773 2.796 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Deka EURO STOXX 50 63.34 - 63.11 63.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
HSBC MSCI USA UCITS 21.97 - 21.78 21.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS Precious Metals 14.2 - 14.2 14.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Amundi MSCI USA UCITS 278.98 - 276.65 278.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ComStage CAC 40 UCITS 61.16 - 60.95 61.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS Daily Short Gold 21.29 - 21.22 21.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
CS (IE) on MSCI Europe 4.63 - 4.59 4.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS Daily Short Wheat 96.17 - 96 96.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
SPDR FTSE UK All Share 53.26 - 52.84 53.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
SPDR MSCI Europe UCITS 182.7 - 181.62 182.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Amundi MSCI India UCITS 497.3 - 491.15 497.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Coba 1x HSIF Daily Long 178.78 - 177.77 178.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Coba 2x HSIF Daily Long 231.24 - 228.78 231.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Coba 3x DAXF Daily Long 254.22 - 249.8 254.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Coba 3x Gold Daily Long 15.61 - 15.61 15.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Coba 3x HSIF Daily Long 183.24 - 180.34 183.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Coba 3x SPXF Daily Long 532.3 - 519.65 532.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Coba 4x DAXF Daily Long 222.72 - 217.82 222.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Coba 4x Gold Daily Long 6.33 - 6.33 6.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Coba 4x NDXF Daily Long 1342.7 - 1286.8 1342.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Coba 4x SPXF Daily Long 775.1 - 750.1 775.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS Daily Short Silver 15.58 - 15.5 15.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS Long AUD Short EUR 51.77 - 51.71 51.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS Long CAD Short EUR 41.53 - 41.52 41.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS Long CHF Short EUR 56.07 - 56.07 56.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS Long CNY Short USD 45.19 - 45.19 45.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS Long INR Short USD 40.45 - 40.35 40.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS Long SEK Short EUR 44.31 - 44.3 44.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS Longer Dated Softs 5.37 - 5.37 5.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS Short CHF Long EUR 33.47 - 33.38 33.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS Short CNY Long USD 32.57 - 32.54 32.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS Short INR Long USD 30.87 - 30.75 30.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS Short JPY Long EUR 41.42 - 41.33 41.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS Short USD Long EUR 36.72 - 36.72 36.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Source MSCI Japan UCITS 49.64 - 49.3 49.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Coba 1x Cocoa Daily Long 69.75 - 68.69 69.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Coba 2x Cocoa Daily Long 39.37 - 38.35 39.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Coba 3x Cocoa Daily Long 14.19 - 13.58 14.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Coba 3x MDAXF Daily Long 1040.4 - 1023.4 1040.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Coba 3x SX5EF Daily Long 213.76 - 211.68 213.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Coba 4x MDAXF Daily Long 1578.4 - 1543.2 1578.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Coba 4x SX5EF Daily Long 172.9 - 170.47 172.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Coba 5x BUNDF Daily Long 423.04 - 423.04 428.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ComStage PSI 20 Leverage 5.229 - 5.124 5.229 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Deka MSCI Japan LC UCITS 65.85 - 65.42 65.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS Longer Dated Energy 16.39 - 16.37 16.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares MSCI EMU USD Hdg 4.76 - 4.74 4.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Lyxor UCITS Privex D-EUR 7.39 - 7.34 7.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
WisdomTree Europe Equity 14.1 - 14.04 14.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Coba -1x HSIF Daily Short 49.45 - 49.45 49.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Coba -2x HSIF Daily Short 18.63 - 18.63 18.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Coba -3x DAXF Daily Short 4.1 - 4.1 4.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Coba -3x Gold Daily Short 89.81 - 89.24 89.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Coba -3x SPXF Daily Short 4.48 - 4.48 4.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Coba -4x DAXF Daily Short 0.916 - 0.916 0.938 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Coba -4x Gold Daily Short 66.26 - 65.72 66.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Coba -4x SPXF Daily Short 1.33 - 1.33 1.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Coba 10x BUNDF Daily Long 1232.5 - 1232.5 1266.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Coba 15x BUNDF Daily Long 2266 - 2266 2354.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Coba 1x Gasoil Daily Long 39.99 - 39.92 40.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Coba 1x HSCEIF Daily Long 129.79 - 128.92 129.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Coba 2x Gasoil Daily Long 11.63 - 11.6 11.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Coba 2x HSCEIF Daily Long 109.4 - 108.01 109.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Coba 3x Copper Daily Long 9.79 - 9.66 9.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Coba 3x HSCEIF Daily Long 60.38 - 59.24 60.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Coba 3x Silber Daily Long 1.31 - 1.31 1.326 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Coba 4x Copper Daily Long 2.696 - 2.649 2.696 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Deka MSCI Europe MC UCITS 9.55 - 9.47 9.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
HSBC MSCI Pacific ExJapan 11.48 - 11.42 11.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Market Access RICI Metals 103.56 - 103.12 103.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Coba -1x Cocoa Daily Short 59.9 - 59.9 60.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Coba -2x Cocoa Daily Short 29.25 - 29.25 30.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Coba -3x MDAXF Daily Short 1.404 - 1.404 1.427 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Coba -3x SX5EF Daily Short 4.44 - 4.44 4.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Coba -4x DJIAF Daily Short 1.47 - 1.47 1.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Coba -4x MDAXF Daily Short 0.235 - 0.235 0.241 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Coba -4x SX5EF Daily Short 0.992 - 0.992 1.008 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Coba -5x BUNDF Daily Short 12.9 - 12.73 12.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Coba 1x WTI Oil Daily Long 23.35 - 23.21 23.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Coba 2x WTI Oil Daily Long 3.057 - 3.025 3.085 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Coba 3x TECDAXF Daily Long 2281.8 - 2241.8 2284.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Coba 3x WTI Oil Daily Long 0.1915 - 0.1886 0.1942 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Coba 4x TECDAXF Daily Long 3817.6 - 3721.2 3823.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Coba 5x SCHATZF Daily Long 106.38 - 106.38 106.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ComStage 1 EURO STOXX 50 I 30.99 - 30.87 30.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS Daily Short Lean Hogs 66.11 - 65.49 66.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS EUR Daily Hedged Gold 6.04 - 6.04 6.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Coba -10x BUNDF Daily Short 1.154 - 1.125 1.154 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Coba -1x Gasoil Daily Short 104.83 - 104.29 104.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Coba -1x HSCEIF Daily Short 61.08 - 61.08 61.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Coba -2x Copper Daily Short 78.81 - 78.81 79.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Coba -2x HSCEIF Daily Short 25.45 - 25.45 25.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Coba -3x Copper Daily Short 50.79 - 50.79 51.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Coba -3x HSCEIF Daily Short 11.12 - 11.12 11.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Coba -4x Copper Daily Short 23.19 - 23.19 23.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Coba 10x SCHATZF Daily Long 121.88 - 121.88 122.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Coba 15x SCHATZF Daily Long 138.94 - 138.94 139.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Coba 1x Platinum Daily Long 38.07 - 37.78 38.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Coba 2x Platinum Daily Long 13.16 - 12.96 13.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS 2x Daily Long Gold ETC 33.5 - 33.5 33.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS Longer Dated Livestock 11.78 - 11.78 11.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ETFs Longer Dated Petroleum 31.94 - 31.78 31.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
HSBC MSCI EM Far East UCITS 37.79 - 37.56 37.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Source Goldman Sachs Equity 130.42 - 129.5 130.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Amundi ETF MSCI Nordic UCITS 345.7 - 342.5 345.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Coba -1x WTI Oil Daily Short 142.41 - 141.73 142.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Coba -2x WTI Oil Daily Short 112.79 - 111.76 113.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Coba -3x WTI Oil Daily Short 41.93 - 41.36 42.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Coba -4x WTI Oil Daily Short 6.93 - 6.81 7.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Coba -5x SCHATZF Daily Short 79.83 - 79.72 79.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Coba 1x Palladium Daily Long 169.6 - 165.87 172.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Coba 2x Palladium Daily Long 213.08 - 204 219.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS 2x Daily Long Sugar ETC 2.07 - 2.07 2.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS Daily Short Live Cattle 37.26 - 36.91 37.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS Daily Short Soybean Oil 77 - 77 77.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS EUR Daily Hedged Silver 3.489 - 3.489 3.505 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
First Trust Germany AlphaDEX 22.52 - 22.43 22.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Lyxor UCITS MSCI Korea C-EUR 51.24 - 50.93 51.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Market Access DAXGlobal Asia 55.64 - 55.22 55.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
WisdomTree India Quality Acc 15.03 - 14.89 15.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
WisdomTree India Quality Inc 14.93 - 14.79 14.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Coba -10x SCHATZF Daily Short 68.63 - 68.47 68.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Coba -15x SCHATZF Daily Short 58.7 - 58.47 58.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Coba -1x Platinum Daily Short 138.52 - 137.9 139.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Coba -2x Platinum Daily Short 184.38 - 182.99 187.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
db Energy Booster Euro Hedged 38.05 - 37.9 38.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS 2x Daily Long Copper ETC 4.815 - 4.768 4.815 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS Longer Dated Agriculture 6.79 - 6.78 6.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS Longer Dated Brent Crude 31.68 - 31.57 31.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares FTSEurofirst 80 UCITS 10.43 - 10.39 10.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares MSCI Brazil UCITS Acc 70.23 - 69.87 70.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Lyxor UCITS MSCI Taiwan D-EUR 11.96 - 11.88 11.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
WisdomTree Europe SmallCap DE 15.34 - 15.25 15.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Amundi MSCI Europe Banks UCITS 75.66 - 75.64 75.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Coba -2x Palladium Daily Short 5.27 - 5.08 5.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Coba -3x Brent Oil Daily Short 28.46 - 28.26 28.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Coba -4x Brent Oil Daily Short 6.07 - 6.01 6.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares FTSEurofirst 100 UCITS 24.64 - 24.51 24.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS 35.435 - 35.175 35.435 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares MSCI Europe Quality DE 5.922 - 5.875 5.922 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares US Mortgage Backed Sec 4.17 - 4.168 4.177 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
SPDR MSCI Europe Telecom UCITS 56.21 - 55.81 56.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
UBS - FTSE 100 UCITS GBP A-dis 72.91 - 72.34 72.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
WisdomTree EM Equity Income DE 13.11 - 13.01 13.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS 2x Daily Long Gasoline ETC 1.984 - 1.938 1.984 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS 2x Daily Long Platinum ETC 2.35 - 2.318 2.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares MSCI Europe Size Factor 5.947 - 5.904 5.947 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Source STOXX Eurozone Exporters 13.602 - 13.54 13.602 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
WisdomTree US SmallCap Dividend 16.58 - 16.44 16.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Coba -3x Natural Gas Daily Short 0.4 - 0.34 0.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS 3x Daily Long EURO STOXX 50 8.42 - 8.32 8.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS Commodity Securities Cotton 2.071 - 2.058 2.071 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares Euro Corp Bnd Financials 105.15 - 105.15 105.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS 32.335 - 32.22 32.335 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Source STOXX 600 Optimised Media 102.06 - 101.32 102.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
SPDR MSCI Europe Materials UCITS 177.22 - 174.98 177.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS 103.72 - 102.72 103.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
SPDR S&P UK Dividend Aristocrats 12.16 - 12.05 12.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
BNP Paribas Easy Stoxx Europe 600 9.337 - 9.279 9.337 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ETFs Foward Ex-Energy DJ-UBSCI-F3 12.4 - 12.37 12.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS Longer Dated All Commodities 16.12 - 16.08 16.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares USD Ultrashort Bond UCITS 87.87 - 87.75 87.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Source STOXX 600 Optimised Retail 147.94 - 146.98 147.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Source STOXX Europe Mid 200 UCITS 81.98 - 81.34 81.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
SPDR MSCI Europe Technology UCITS 62.03 - 61.42 62.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Amundi ETF MSCI World Energy UCITS 260.6 - 259.1 260.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS 2x Daily Long Live Cattle ETC 16.87 - 16.87 17.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Media 33.57 - 33.33 33.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Source MSCI Emerging Markets UCITS 37.97 - 37.7 37.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS 123.56 - 122.84 123.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
SPDR MSCI Europe Industrials UCITS 151.84 - 150.74 151.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS 249.75 - 249.65 250.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ComStage Commerzbank EONIA TR UCITS 101.32 - 101.3 101.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS Commodity Securities Aluminium 2.563 - 2.536 2.563 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS Longer Dated Industrial Metals 14.33 - 14.19 14.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares US Equity Buyback Achievers 5.249 - 5.23 5.249 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Retail 34.14 - 33.9 34.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
PowerShares Dynamic US Market UCITS 15.52 - 15.34 15.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
PowerShares FTSE RAFI US 1000 UCITS 15.51 - 15.38 15.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Source EURO STOXX 50 B Total Return 30.58 - 30.46 30.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Source STOXX Europe Small 200 UCITS 49.72 - 49.41 49.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Source STOXX 600 Optimised Chemicals 389.2 - 386.55 389.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Source STOXX 600 Optimised Insurance 97.11 - 96.61 97.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Source STOXX 600 Optimised Utilities 177.2 - 175.6 177.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
BNPP EasyNMX 30 Infrastructure Global 54.14 - 53.8 54.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Boost EURO STOXX 50 3x Leverage Daily 149.72 - 148.15 149.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares Germany Government Bond UCITS 141.46 - 141.46 141.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS 28.04 - 27.91 28.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Amundi ETF MSCI Europe Materials UCITS 327.6 - 323.5 327.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Amundi ETF MSCI Europe Utilities UCITS 193.88 - 192.08 193.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Amundi ETF MSCI Pacific Ex Japan UCITS 502.5 - 499.6 502.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Amundi ETF MSCI World Financials UCITS 149.06 - 148.38 149.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ComStage MSCI Europe Mid Cap TRN UCITS 89.41 - 88.64 89.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS 2x Daily Long All Commodities ETC 3.618 - 3.618 3.633 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Chemicals 94.87 - 94.2 94.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Insurance 35.58 - 35.39 35.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Utilities 41.67 - 41.28 41.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Ossiam US Minimum Variance NR UCITS 1C 173.96 - 172.74 173.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Source STOXX 600 Optimised Health Care 234.4 - 232.85 234.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Amundi ETF MSCI Europe Healthcare UCITS 226.65 - 225.35 226.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers MSCI Malaysia UCITS DR 1C 10.65 - 10.55 10.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS Russell 2000 US Small Cap GO UCITS 53.34 - 52.78 53.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Technology 44.44 - 44.05 44.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS 165.1 - 164.2 165.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Amundi ETF MSCI Europe Industrials UCITS 277.7 - 275.8 277.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ComStage MSCI Europe Small Cap TRN UCITS 38.52 - 38.26 38.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ComStage STOXX Europe 600 Media NR UCITS 51.93 - 51.55 51.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers MSCI Europe Value UCITS 1C 19.91 - 19.8 19.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares Euro Government Bond 3-5Yr UCITS 171.03 - 171.03 171.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Lyxor UCITS Thailand Set 50 Net TR C-EUR 206.4 - 204.85 206.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
SPDR BofA Merrill Lynch 0-5 EM Govt Bond 26.16 26.13 26.13 26.2 0.01 0.04% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ComStage MSCI EM Eastern Europe TRN UCITS 35.96 - 35.74 35.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ComStage STOXX Europe 600 Retail NR UCITS 56.01 - 55.72 56.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers MSCI Bangladesh IM UCITS 1C 0.9608 - 0.9476 0.9608 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Deka Deutsche Boerse EUROGOV France UCITS 98.8 - 98.8 98.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Lyxor JP Morgan Multi-Factor Europe UCITS 111.22 - 110.4 111.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Lyxor UCITS MSCI World Materials TR C-EUR 295.25 - 291.75 295.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Amundi ETF MSCI Europe High Dividend UCITS 111.38 - 110.58 111.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS 303.6 - 302.2 303.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5 106.09 - 106.09 106.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Lyxor UCITS EuroMTS Covered Bond Aggregate 137.41 - 137.41 137.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Lyxor UCITS Japan Topix Daily Hedged D-EUR 120.33 - 119.44 120.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Lyxor UCITS MSCI World Financials TR C-EUR 149.16 - 148.6 149.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Source STOXX 600 Optimised Food & Beverage 363.7 - 360.2 363.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
UBS Irl ETF plc - MSCI USA UCITS USD A-dis 56.01 - 55.51 56.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ComStage EURO STOXX 50 Daily Leverage UCITS 25.66 - 25.48 25.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ComStage EURO STOXX 50 Daily Short GR UCITS 15.33 - 15.33 15.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Lyxor UCITS MSCI World Industrials TR C-EUR 274.75 - 271.65 274.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ComStage STOXX Europe 600 Chemicals NR UCITS 161.62 - 160.38 161.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers STOXX Europe 600 Telecom UCITS 63.32 - 62.9 63.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares EURO Total Market Growth Large UCITS 32.45 - 32.23 32.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
PowerShares FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS 13.86 - 13.76 13.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Amundi ETF MSCI Europe Telecom Services UCITS 100.66 - 100.04 100.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Travel & Leisure 26.86 - 26.53 26.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Source STOXX 600 Optimised Financial Services 200.85 - 199.66 200.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Source STOXX 600 Optimised Telecommunications 93.61 - 92.91 93.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Source STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS 59.41 - 59.31 59.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS 103.76 - 103.22 103.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Amundi ETF Leveraged Euro Stoxx 50 Daily UCITS 221 - 219.3 221 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers STOXX Europe 600 Utilities UCITS 85.58 - 84.82 85.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 3-5 UCITS 99.76 - 99.76 99.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Financial Services 55.47 - 55.15 55.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Lyxor UCITS FTSE EPRA/NAREIT United States D-EUR 44.95 - 44.7 44.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Ossiam Stoxx Europe 600 Equal Weight NR UCITS 1C 83.36 - 82.76 83.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
UBS ETF Markit iBoxx Germany 1-3 UCITS EUR A-dis 78.17 - 78.17 78.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ComStage iBOXX EUR Germany Covered Capped Overall 198.49 - 198.49 198.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Deka iBoxx Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS 128.47 - 128.47 128.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Deka iBoxx Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS 106.17 - 106.17 106.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Deka STOXX Europe Strong Style Composite 40 UCITS 25.14 - 24.98 25.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS 79.72 - 79.64 79.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Personal & Household 85.57 - 84.88 85.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Ossiam Emerging Markets Minimum Variance NR UCITS 109.44 - 108.74 109.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Ossiam iSTOXX Europe Minimum Variance NR UCITS 1C 170.1 - 169.04 170.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
UBS ETF - SBI Foreign AAA-BBB 5-10 UCITSCHF A-dis 12.56 - 12.56 12.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Amundi ETF Euro Corporate Ex Financials iBoxx UCIT 109.3 - 109.3 109.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 232.07 - 232.07 232.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 257.88 - 257.88 258.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 168.5 - 168.5 168.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Amundi ETF Govt Bond Highest Rated EuroMTS Investm 230.71 - 230.71 231.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Amundi ETF MSCI Europe Consumer Discretionary UCIT 186.9 - 185.98 186.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Amundi ETF Short Govt Bond EuroMTS Broad Investmen 77.96 - 77.87 77.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ComStage Commerzbank Bund-Future Leveraged TR UCIT 269.72 - 269.72 271.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 1 176.75 - 176.75 177.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 2 205.85 - 205.85 206.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 3 100.44 - 100.44 100.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 5 167.06 - 167.06 167.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ComStage iBoxx EUR Sovereigns Germany Capped 1-5 T 111.47 - 111.47 111.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ComStage STOXX Europe 600 Financial Services NR UC 97.66 - 97.04 97.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ComStage STOXX Europe 600 Industrial Goods & Servi 85.91 - 85.3 85.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ComStage STOXX Europe 600 Personal & Household Goo 138.6 - 137.48 138.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers II Barclays Global Aggregate Bond UC 39.77 - 39.77 39.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers II MTS Ex-Bank of Italy Aggregate UC 49.37 - 49.37 49.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers II MTS Ex-Bank of Italy BTP UCITS 1D 62.29 - 62.29 62.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers STOXX Europe 600 Industrial Goods UC 86.67 - 86.1 86.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Deka iBoxx Liquid Germany Covered Diversified UCIT 111.53 - 111.53 111.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Lyxor UCITS EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted G 123.86 - 123.86 124.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Construction & Materi 46.48 - 45.91 46.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Industrial Goods & Se 56.01 - 55.63 56.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
RBS Market Access Rogers International Commodity U 17.5 - 17.47 17.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Source STOXX 600 Optimised Construction & Material 288.25 - 284.6 288.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Source STOXX 600 Optimised Industrial Goods & Serv 205.55 - 204.15 205.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
UBS (Irl) ETF plc - MSCI EMU Defensive UCITS EUR A 21.3 - 21.19 21.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
UBS ETF Barclays Capital US 7-10Y Treasury Bond US 36.16 - 36.16 36.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
UBS ETF Barclays US Liquid Corporates UCITS hedged 16.87 - 16.86 16.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
UBS (Irl) ETF plc – DJ Global Select Dividend UCIT 8.4 - 8.36 8.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
UBS (Irl) ETF plc – MSCI EMU Cyclical UCITS EUR A- 20.61 - 20.49 20.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS Gold 13.2 - 13.19 13.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS Silver 13.22 - 13.22 13.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS Soybeans 15.57 - 15.54 15.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ComStage PSI 20 5.73 - 5.67 5.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
db Physical Gold 110.77 - 110.53 110.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
HSBC MSCI Brazil 18.36 - 18.32 18.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ComStage ATX UCITS 34.43 - 34.37 34.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ComStage HSI UCITS 35.12 - 34.9 35.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
db Physical Silver 131.2 - 131.09 131.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
UBS-ETF FTSE 100 I 10.04 - 10.01 10.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares $ Tips UCITS 178.41 - 178.12 178.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares ATX UCITS DE 30.34 - 30.34 30.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ComStage F.A.Z. UCITS 24.2 - 24.06 24.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ComStage FR DAX UCITS 50.21 - 49.9 50.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ComStage SPI TR UCITS 82.93 - 82.66 82.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Deka MSCI Japan UCITS 7.56 - 7.51 7.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares Bric 50 UCITS 25.86 - 25.7 25.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares MSCI UK UCITS 113.4 - 112.6 113.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ComStage S&P 500 UCITS 258.46 - 256.28 258.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ComStage SDAX TR UCITS 91.97 - 91.6 92.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers Nifty 50 134.02 - 132.36 134.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Deka MSCI USA LC UCITS 151.14 - 149.84 151.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Deka MSCI USA MC UCITS 15.34 - 15.17 15.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares MSCI USA UCITS 218.93 - 217.09 218.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Amundi MSCI China UCITS 257.05 - 255 257.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers SLI UCITS 124.74 - 124.3 124.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS Daily Short Nickel 27.21 - 27.21 27.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS Long USD Short EUR 52.22 - 52.09 52.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS Physical PM Basket 88.48 - 87.94 89.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Amundi ETF MSCI UK UCITS 179.82 - 178.54 179.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Coba 3x DJIAF Daily Long 526.45 - 518.1 526.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Coba 4x DJIAF Daily Long 772.8 - 757.1 772.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Deka MSCI Japan MC UCITS 7.81 - 7.75 7.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS 2x Daily Long Wheat 15.91 - 15.75 15.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS Physical Swiss Gold 109.8 - 109.63 109.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares Nikkei 225 UCITS 153.54 - 152.2 153.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Source MSCI Europe Value 202.3 - 201.35 202.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Amundi MSCI Germany UCITS 200.6 - 200 200.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Coba -3x NDXF Daily Short 1.54 - 1.54 1.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Coba 4x HSCEIF Daily Long 27.03 - 26.38 27.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Coba 4x Silber Daily Long 0.1207 - 0.12 0.1209 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Deka MSCI Europe LC UCITS 84.37 - 83.92 84.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares MSCI Canada UCITS 104.84 - 103.86 104.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares MSCI France UCITS 31.34 - 31.3 31.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares UK Dividend UCITS 8.83 - 8.73 8.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
SPDR MSCI World Small Cap 58.86 58.82 58.34 58.86 0.09 0.15% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
WisdomTree EM SmallCap DE 14.37 - 14.28 14.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Coba -3x DJIAF Daily Short 4.79 - 4.79 4.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ComStage FTSE 100 TR UCITS 65.19 - 64.62 65.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers SP 500 UCITS 39.69 39.65 39.35 39.69 0.02 0.05% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares FTSE 100 UCITS Acc 121.26 - 120.3 121.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares FTSE MIB UCITS Acc 72.49 - 72.03 72.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares Global Water UCITS 33.94 - 33.6 33.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Lyxor UCITS MSCI USA D-EUR 220.3 - 218.38 220.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
WisdomTree Japan Equity DE 12.79 - 12.68 12.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Amundi ETF MSCI Japan UCITS 180.19 - 178.82 180.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Coba -3x Silber Daily Short 62.58 - 61.67 62.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Coba -4x Silber Daily Short 21.7 - 21.29 21.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ComStage MSCI USA TRN UCITS 60.86 - 60.28 60.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers FTSE 100 DR 1C 9.55 - 9.482 9.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS Daily Short Natural Gas 295.34 - 282.66 295.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS Gold Bullion Securities 106.81 - 106.66 106.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares MSCI Japan UCITS Acc 122.94 - 122.12 122.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares MSCI USA Dividend IQ 28.75 - 28.475 28.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ComStage MSCI Japan TRN UCITS 49.48 - 49.14 49.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers CSI300 UCITS 1C 8.48 - 8.44 8.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS Daily Daily Short Coffee 55.9 - 55.71 55.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares China Large Cap UCITS 102.14 - 101.32 102.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
SPDR MSCI Europe Energy UCITS 133.32 - 133.12 133.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Coba -1x Palladium Daily Short 25.81 - 25.32 26.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ComStage MSCI Taiwan TRN UCITS 22.17 - 22 22.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
db Physical Silver Euro Hedged 102.42 - 102.36 102.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
db x trackers II Eur Gov Bd 25 345.75 - 345.75 346.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS 2x Daily Long Natural Gas 22.19 - 22.19 23.958 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares Corp Bond Int Rate Hgd 83.32 - 83.104 83.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares S&P 500 USD Cons Discr 5.946 - 5.892 5.948 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Market Access RICI Agriculture 70.54 - 70.5 70.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
WisdomTree US Equity Income DE 16.19 - 16.11 16.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Amundi ETF Euro Inflation UCITS 215.11 - 215.11 215.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ComStage FR EURO STOXX 50 UCITS 30.73 - 30.63 30.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
db x trackers II Eur Gov Bd 15+ 331.38 - 331.1 331.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers FTSE 250 UCITS DR 21.25 - 20.98 21.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Deka DAX ex Financials 30 UCITS 21.96 - 21.82 21.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS DAX Daily 2x Long GO UCITS 224.9 - 221.15 224.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares MSCI EM Consumer Growth 24.33 - 24.175 24.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares MSCI South Africa UCITS 28.11 - 27.94 28.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares MSCI UK Small Cap UCITS 222.05 - 219.8 222.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares US Aggregate Bond UCITS 89.29 - 89.27 89.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Lyxor UCITS Japan (Topix) D-EUR 119.45 - 118.66 119.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Lyxor UCITS MSCI Malaysia C-EUR 14.55 - 14.42 14.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 C 8.13 - 8.1 8.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
db Physical Platinum Euro Hedged 53.16 - 52.78 53.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers CAC 40 UCITS 1D DR 50.67 - 50.48 50.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Deka MSCI Emerging Markets UCITS 37.22 - 36.92 37.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares MSCI Mexico Capped UCITS 94.48 - 94.2 94.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares MSCI North America UCITS 43.19 - 42.78 43.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares MSCI USA Small Cap UCITS 269.6 - 266.8 269.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Lyxor UCITS Daily Leveraged Bund 250.95 - 250.95 252.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Lyxor UCITS MSCI Indonesia C-EUR 128.46 - 127.34 128.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
UBS ETF MSCI USA UCITS USD A-dis 222.09 - 220.34 222.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Amundi ETF MSCI Switzerland UCITS 260.2 - 259.15 260.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
db Physical Palladium Euro Hedged 90.33 - 88.72 91.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
db x trackers II Eur Gov Bd 10 15 278.28 - 278.26 278.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS 3x Daily Short EURO STOXX 50 2.088 - 2.088 2.096 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Lyxor UCITS Hong Kong (HSI) D-EUR 28.05 - 27.89 28.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Source EURO STOXX Optimised Banks 53.33 - 53.33 53.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
SPDR MSCI Europe Financials UCITS 49.05 - 48.94 49.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
UBS MSCI EMU Socially Responsible 84.83 - 84.29 84.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Amundi ETF MSCI World Ex EMU UCITS 262.3 - 260.3 262.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ComStage STOXX Europe 600 NR UCITS 71.98 - 71.63 71.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares MSCI Target US Real Estate 20.99 - 20.91 21.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
WisdomTree Europe Equity Income DE 12.02 - 11.99 12.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU UCITS 219.55 - 218 219.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS DAXglobal Gold Mining GO UCITS 18.43 - 18.34 18.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares Asia Pacific Dividend UCITS 22.82 - 22.7 22.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares Global Corporate Bond UCITS 82.984 - 82.866 83.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares Global Infrastructure UCITS 23.18 - 23.01 23.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares Italy Government Bond UCITS 152.09 - 152.03 152.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares Spain Government Bond UCITS 163.76 - 163.6 163.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Lyxor UCITS Brazil (Ibovespa) C-EUR 19.55 - 19.4 19.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
SPDR Barclays Capital 1-5 Year Gilt 57.93 - 57.6 57.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers II Sterling Cash UCITS 208.03 - 206.73 208.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers MSCI EM LatAm UCITS 1C 42.06 - 41.77 42.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers Portfolio Income UCITS 11.46 - 11.44 11.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares $ Treasury Bond 7-10Yr UCITS 168.02 - 167.88 168.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares Euro Government Bond 10-15yr 172.41 - 172.41 172.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares STOXX Europe Large 200 UCITS 34.53 - 34.35 34.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Lyxor UCITS MSCI Asia Ex Japan C-EUR 98.24 - 97.64 98.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Source STOXX 600 Optimised Oil & Gas 187.54 - 187.1 187.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
SPDR Euro Stoxx Low Volatility UCITS 35.98 - 35.77 35.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Amundi ETF Euro Stoxx Small Cap UCITS 41.62 - 41.41 41.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Amundi ETF MSCI World Ex Europe UCITS 268.5 - 266.3 268.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ComStage MSCI North America TRN UCITS 64.3 - 63.79 64.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ComStage MSCI USA Small Cap TRN UCITS 39.84 - 39.34 39.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers FTSE All-Share UCITS DR 4.409 - 4.359 4.409 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers S&P/ASX 200 UCITS DR 1C 32.16 - 31.95 32.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Lyxor UCITS Canada (S&P TSX 60) D-EUR 58.85 - 58.32 58.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Source STOXX 600 Optimised Technology 68.38 - 68.11 68.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
UBS ETF MSCI EMU Value UCITS EUR Adis 34.7 - 34.66 34.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ComStage STOXX Europe 600 A&P NR UCITS 79.78 - 79.67 79.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers FTSE 100 UCITS DR Income 8.18 - 8.11 8.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers MSCI Africa Top 50 UCITS 6.82 - 6.79 6.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
SPDR Barclays Cap Euro Government Bond 62.3 - 62.3 62.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS 106.28 - 105.78 106.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers MSCI Thailand UCITS DR 1C 22.64 - 22.52 22.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares $ Treasury Bond 3-7Yr UCITS Acc 125.16 - 125.16 125.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Acc 28.2 - 28 28.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS Dist 32.73 - 32.52 32.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Lyxor UCITS MSCI EM Latin America C-EUR 28.17 - 27.96 28.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ComStage MSCI Pacific ex Japan TRN UCITS 49.95 - 49.68 49.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ComStage STOXX Europe 600 Banks NR UCITS 32.75 - 32.64 32.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers II iBoxx Germany 3-5 UCITS 183.19 - 183.15 183.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS 18.66 - 18.57 18.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares $ Treasury Bond 7-10Yr UCITS Acc 140.8 - 140.8 141.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares eb.rexx Government Germany 10.5+ 184.37 - 184.37 185.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares eb.rexx Government Germany UCITS 139.84 - 139.84 140.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares Euro Government Bond 5-7Yr UCITS 156.25 - 156.25 156.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS Dist 37.1 - 36.9 37.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Lyxor UCITS MSCI All Country World C-EUR 229.8 - 227.9 229.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Health Care 85.49 - 84.95 85.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
SSgA SPDR Barclays Cap US Aggregate Bond 91.58 - 91.44 91.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS 1493.6 - 1467.4 1493.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ComStage Commerzbank Bund-Future TR UCITS 164.84 - 164.84 165.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers STOXX Europe 600 Tech UCITS 59.42 - 58.82 59.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares Euro Government Bond 7-10Yr UCITS 211.81 - 211.73 212.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Lyxor UCITS Australia (S&P ASX 200) D-EUR 38.21 - 38.01 38.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Lyxor UCITS MSCI World Utilities TR C-EUR 201.9 - 200.55 201.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
SSgA SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap 65.25 - 64.93 65.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ComStage MSCI Russia 30 % Capped TRN UCITS 144.46 - 143.64 144.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ComStage STOXX Europe 600 Telecom NR UCITS 60.73 - 60.31 60.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers II Global Sovereign UCITS 1C 224.83 - 224.83 225.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers II iBoxx Germany UCITS 4% 1D 199.47 - 199.47 200.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers II iTraxx Crossover 5y UCITS 190.82 - 190.23 190.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS Longer Dated All Commodities GO UCITS 12.02 - 11.99 12.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS 211.35 - 209.95 211.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares Euro Government Bond 15-30Yr UCITS 230.29 - 230.28 230.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares USD Short Duration Corp Bond UCITS 87.47 - 87.34 87.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Lyxor UCITS China Enterprise (HSCEI) C-EUR 137.02 - 136.14 137.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Lyxor UCITS South Africa (FTSE JSE Top 40) 33.04 - 32.96 33.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Source STOXX 600 Optimised Basic Resources 319.8 - 315.3 319.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
UBS ETF MSCI EMU Small Cap UCITS EUR A-dis 87.15 - 86.87 87.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers II iTraxx Europe 5-year UCITS 118.48 - 118.41 118.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares Diversified Commodity Swap UCITS DE 17.85 - 17.82 17.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares EURO Total Market Value Large UCITS 19.88 - 19.83 19.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-EUR 272.6 - 270 272.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ComStage STOXX Europe 600 Insurance NR UCITS 56.56 - 56.28 56.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ComStage STOXX Europe 600 Oil & Gas NR UCITS 76.7 - 76.52 77.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ComStage STOXX Europe 600 Utilities NR UCITS 83.27 - 82.48 83.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares Euro Government Bond 3-7Yr UCITS Acc 133.84 - 133.84 134.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Lyxor UCITS EuroMTS 1-3Y Investment Grade DR 125.14 - 125.14 125.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Lyxor UCITS EuroMTS 3-5Y Investment Grade DR 152.78 - 152.78 152.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Food & Beverage 72.51 - 72 72.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Amundi ETF MSCI Europe Consumer Staples UCITS 311.25 - 308.4 311.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ComStage STOXX Europe 600 Technology NR UCITS 59.3 - 58.74 59.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers II Australia SSA Bonds UCITS 1C 147.41 - 147.1 147.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers MSCI Europe Mid Cap UCITS DR 1C 91.27 - 90.51 91.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers Portfolio Total Return UCITS 1C 205.95 - 205.15 206.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares Euro Government Bond 7-10Yr UCITS Acc 159.78 - 159.78 160.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS 54.63 - 54.32 54.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
UBS ETF MSCI Pacific ex Japan UCITS USD A-dis 36.38 - 36.12 36.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ComStage Dow Jones Industrial Average TM UCITS 246.95 - 245.55 246.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ComStage STOXX Europe 600 Health Care NR UCITS 123.72 - 123.18 123.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ComStage STOXX Europe 600 Real Estate NR UCITS 28.02 - 27.79 28.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS 81.67 - 81.67 81.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 10+ UCITS 158.08 - 158.08 158.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Deka iBoxx Liquid Corporates Diversified UCITS 108.75 - 108.66 108.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Lyxor UCITS Dow Jones Industrial Average D-EUR 211.65 - 210.5 211.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Source Physical Markets PLC ZT Gold 30.12.2100 110.36 - 110.28 110.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Source STOXX 600 Optimised Automobiles & Parts 343.1 - 342.95 343.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
SSgA SPDR Barclays Cap Sterling Corporate Bond 66.58 - 66.28 66.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS USD A-dis 43.5 - 43.16 43.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ComStage EURO STOXX Select Dividend 30 NR UCITS 38.17 - 37.97 38.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers II iBoxx Germany Covered UCITS 1C 195.82 - 195.6 196.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS 25.75 - 25.62 25.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares $ Emerging Markets Corporate Bond UCITS 84.48 - 84.34 84.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers II iBoxx Inflation-Linked UCITS 1C 214.3 - 214.3 214.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers S&P Global Infrastructure UCITS 1C 36.87 - 36.55 36.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers STOXX Europe 600 Health Care UCITS 125.92 - 125.66 125.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS C-EUR 269.7 - 267.75 270.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Lyxor UCITS MSCI World Telecom Services TR C-EUR 102.88 - 102.2 103.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ComStage iBoxx EUR Sovereigns Germany Capped 3m-2 100.3 - 100.29 100.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ComStage iBoxx EUR Sovereigns Germany Capped 5-10 146.28 - 146.28 146.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Deka iBoxx Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS 97.67 - 97.65 97.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Deka iBoxx Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS 114.38 - 114.33 114.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials 38.79 - 38.32 38.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS 43.38 - 43.17 43.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
SPDR BofA Merryl Lynch Emerging Markets Corporate 84.85 - 84.74 85.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 231.44 - 231.44 231.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 277.36 - 277.36 277.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Amundi ETF Govt Bond Lowest Rated EuroMTS Investme 230.71 - 230.71 230.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Amundi ETF Short Govt Bond EuroMTS Broad Investmen 60.69 - 60.54 60.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ComStage Commerzbank Bund-Future Double Short TR U 31.42 - 31.24 31.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ComStage Commerzbank FED Funds Effective Rate TR U 89.59 - 89.51 89.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ComStage Dow Jones Switzerland Titans 30 Net TR UC 96.15 - 95.44 96.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 1 131.37 - 131.37 131.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 1 199.81 - 199.81 200.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 7 176.74 - 176.74 177.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified O 162.1 - 162.06 162.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ComStage iBoxx EUR Sovereigns Germany Capped 10+ T 198.12 - 198.12 198.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ComStage iBoxx EUR Sovereigns Inflation-Linked Eur 133.49 - 133.49 133.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ComStage STOXX Europe 600 Construction & Materials 75.5 - 74.53 75.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ComStage STOXX Europe 600 Food & Beverage NR UCITS 115.02 - 113.92 115.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ComStage STOXX Europe 600 Travel & Leisure NR UCIT 42.22 - 41.69 42.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers II Fed Funds Effective Rate UCITS 1C 154.18 - 153.98 154.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate Financials 150.28 - 150.25 150.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate Non-Financ 149.15 - 149.01 149.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers II iBoxx Sovereign Eurozone Yield Pl 142.16 - 142.14 142.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 1-3 UCI 168.62 - 168.62 168.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 3-5 UCI 202.74 - 202.72 202.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 3-5 UCI 192.16 - 192.16 192.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 7-10 UC 262.41 - 262.26 262.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone AAA UCI 226.75 - 226.55 227.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers II Short iBoxx Sovereigns Eurozone U 75.43 - 75.33 75.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers STOXX Europe 600 Basic Resources UCI 91.08 - 89.63 91.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers STOXX Europe 600 Food & Beverage UCI 117.94 - 117.16 117.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Deka iBoxx Liquid Non-Financials Diversified UCITS 106.45 - 106.45 106.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Deka iBoxx Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS 124.97 - 124.86 125.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5Yr UCI 120.81 - 120.81 121.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares Global Inflation Linked Government Bond UC 134.52 - 134.52 134.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Servic 47.91 - 47.64 47.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Lyxor MSCI World Consumer Discretionary TR UCITS C 262.45 - 260.45 262.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS C 218 - 215.7 218.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Lyxor UCITS Commodities Thomson Reuters/Corecommod 16.26 - 16.23 16.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Lyxor UCITS EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted G 112.6 - 112.6 112.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Lyxor UCITS FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe D-EU 40.07 - 39.81 40.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Lyxor UCITS iBoxx EUR Liquid High Yield 30 Ex-Fina 109.37 - 109.37 109.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Lyxor UCITS iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sove 83.57 - 83.32 83.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatilit 25.77 - 25.68 25.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
UBS ETF Markit iBoxx Liquid Corporates UCITS EUR A 100.58 - 100.58 100.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
UBS ETF MSCI Pacific Socially Responsible UCITS US 57.31 - 56.99 57.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
UBS Irl plc Solactive Global Pure Gold Miners A-di 9.347 9.336 9.309 9.347 0.01 0.13% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS Sugar 6.49 - 6.49 6.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS Wheat 0.5471 - 0.5443 0.5471 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS Nickel 9.87 - 9.73 9.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
HSBC FTSE 100 78.34 - 77.77 78.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ETFs Brent 1mth 23.51 - 23.24 23.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS Brent Crude 22.87 - 22.6 22.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS Physical Gold 108.38 - 108.28 108.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
HSBC EURO STOXX 50 31.95 - 31.85 31.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
HSBC S&P 500 UCITS 23.06 - 22.86 23.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Source MSCI Europe 199.06 - 198.34 199.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
SPDR MSCI ACWI IMI 109.96 - 109.16 109.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
SPDR S&P 500 UCITS 230.34 - 228.33 230.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Amundi CAC 40 UCITS 68.57 - 68.43 68.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
SSgA SPDR MSCI ACWI 106.62 - 105.78 106.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Amundi S&P 500 UCITS 41.29 - 40.95 41.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS Physical Silver 12.86 - 12.83 12.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares SLI UCITS DE 81.88 - 81.5 82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares TA-25 Israel 4.807 - 4.788 4.815 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Amundi MSCI EMU UCITS 181.38 - 181.04 181.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ComStage DAX TR UCITS 100.7 - 100.22 100.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Deka MSCI China UCITS 8.45 - 8.39 8.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares MDAX UCITS DE 193.84 - 193.1 194.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Source MSCI USA UCITS 60.74 - 60.22 60.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ComStage 1 DAX UCITS I 100.16 - 100.16 99.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS Physical Platinum 67 - 66.64 67.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares MSCI EMU UCITS 102.42 - 101.96 102.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Boost ShortDAX 3x Daily 8.658 - 8.658 8.758 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS Physical Palladium 115.57 - 114.99 117.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares DivDAX UCITS DE 15.35 - 15.26 15.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares MSCI ACWI UCITS 40.02 - 39.79 40.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Source MSCI World UCITS 48.54 - 48.18 48.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
SPDR MSCI EM Asia UCITS 53.04 - 52.61 53.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares Nasdaq 100 UCITS 327.5 - 324.35 327.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares NASDAQ-100 UCITS 57.17 - 56.57 57.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares Sust MSCI EM SRI 5.569 - 5.531 5.569 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Amundi MSCI EM Asia UCITS 26.84 - 26.67 26.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ComStage Nikkei 225 UCITS 18.02 - 17.89 18.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares MSCI Poland UCITS 19.01 - 19.01 19.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares Sust MSCI USA SRI 5.94 - 5.885 5.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Source Russell 2000 UCITS 61.06 - 60.42 61.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
db Brent Crude Oil Booster 60.13 - 59.52 60.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
HSBC MSCI EUROPE UCITS GER 12.05 - 11.98 12.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares Core S&P 500 UCITS 225.23 - 223.2 225.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares S&P 500 USD Energy 4.316 - 4.266 4.316 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Lyxor UCITS Stoxx 50 D-EUR 29.86 - 29.78 29.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Deka DAX ausschuttend UCITS 50.29 - 49.97 50.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares Core FTSE 100 UCITS 7.677 - 7.622 7.677 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares EURO Dividend UCITS 20.09 - 20.02 20.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Amundi ETF MSCI Europe UCITS 201.85 - 201.15 201.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Amundi Euro Corporates UCITS 214.77 - 214.6 214.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS 2x Daily Long Cocoa ETC 6.13 - 5.91 6.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS EUR Daily Hedged Copper 5.376 - 5.353 5.376 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares eb.rexx Money Market 77.77 - 77.77 77.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares Edge S&P 500 Min Vol 43.55 - 43.185 43.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Lyxor UCITS MSCI World D-EUR 170.44 - 169.19 170.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Lyxor UCITS New Energy D-EUR 20.38 - 20.18 20.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
x-trackers Swiss Large DR 1D 82.47 - 82.26 82.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
BNP Paribas Easy SP 500 UCITS 10.56 - 10.46 10.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ComStage MSCI World TRN UCITS 48.48 - 48.1 48.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS 2x Daily Long Coffee ETC 0.768 - 0.763 0.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS Longer Dated Natural Gas 1.653 - 1.653 1.666 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares MSCI Europe UCITS Acc 46.2 - 46 46.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares MSCI Japan UCITS Dist 11.78 - 11.7 11.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares MSCI Korea UCITS Dist 36.23 - 36.04 36.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares MSCI World UCITS Dist 36.82 - 36.55 36.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares S&P 500 USD Info Tech 6.942 - 6.88 6.943 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares STOXX Europe 50 UCITS 27.84 - 27.72 27.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Lyxor UCITS MSCI Europe D-EUR 116.14 - 115.76 116.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Lyxor UCITS World Water D-EUR 33.38 - 33.07 33.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Source STOXX Europe 600 UCITS 73.26 - 72.91 73.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Amundi ETF Euro Stoxx 50 UCITS 66.2 - 66.13 66.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ComStage MSCI Europe TRN UCITS 51.08 - 50.8 51.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers S&P 500 UCITS 1C 41.75 - 41.38 41.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares $ Corporate Bond UCITS 96.05 - 95.83 96.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares EURO STOXX Small UCITS 31.34 - 31.18 31.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares Global AAA-AA Govt Bnd 80.354 - 80.292 80.524 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares JPM EM Bond EUR Hedged 90.71 - 90.44 90.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares JPX-Nikkei 400 EUR Hdg 4.964 - 4.923 4.964 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares MSCI Brazil UCITS Dist 30.2 - 29.72 30.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares S&P 500 USD Financials 5.869 - 5.837 5.869 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ComStage EURO STOXX 50 NR UCITS 62.39 - 62.15 62.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ComStage MSCI Pacific TRN UCITS 49.48 - 49.11 49.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers FTSE MIB UCITS DR 20.2 - 20.07 20.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers II EONIA UCITS 1C 137.36 - 137.35 137.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers MSCI USA UCITS 1C 62.28 - 61.7 62.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers MSCI USA UCITS DR 61.92 - 61.34 61.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares Edge MSCI Europe MF GBp 5.556 - 5.517 5.556 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares Euro Covered Bond UCITS 153.66 - 153.66 153.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares Global Corp Bnd EUR Hdg 99.14 - 98.98 99.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares MSCI Europe Momentum UK 5.832 - 5.793 5.832 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares US Property Yield UCITS 24.11 - 23.97 24.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS 96.01 - 95.73 96.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares Edge MSCI Europe Min Vol 40.53 - 40.4 40.565 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS 177.98 - 177.4 178.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares MSCI Europe Value Factor 5.375 - 5.356 5.378 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
SSgA SPDR S&P 500 Low Volatility 42.45 - 42.08 42.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Amundi ETF Stoxx Europe 600 UCITS 74.14 - 73.88 74.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers MSCI India UCITS 1C 10.05 - 10.01 9.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers MSCI Korea UCITS DR 58.24 - 57.74 58.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers MSCI Wd Health Care 27.94 - 27.69 27.955 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers MSCI World UCITS 1C 48.98 - 48.62 48.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS EUR Daily Hedged Natural Gas 2.828 - 2.828 2.943 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares Asia Property Yield UCITS 24.41 - 24.25 24.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares Euro Aggregate Bond UCITS 120.31 - 120.23 120.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares MSCI Russia Adr/Gdr UCITS 94.76 - 93.98 94.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
PowerShares EQQQ Nasdaq-100 UCITS 143.64 - 142.14 143.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
UBS MSCI USA Socially Responsible 93.81 - 92.85 93.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Amundi MSCI EM Latin America UCITS 13.81 - 13.74 13.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers MSCI Europe UCITS DR 52.82 - 52.62 52.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares Euro Ultrashort Bond UCITS 99.95 - 99.9 99.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares MSCI EM Minimum Volatility 25.57 - 25.4 25.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS 42.61 - 42.24 42.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares USD Treasury Bond 20+Yr DE 3.946 - 3.945 3.957 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Banks 17.68 - 17.65 17.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
SPDR Barclays Cap US Treasury Bond 92.16 - 92.08 92.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
SSgA SPDR Barclays Capital UK Gilt 64.6 - 64.52 64.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
UBS ETF MSCI Japan UCITS JPY A-dis 37.32 - 37.1 37.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers FTSE Vietnam UCITS 1C 26.54 - 26.27 26.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers LevDAX Daily UCITS 1C 86.71 - 85.64 86.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS EUR Daily Hedged WTI Crude Oil 2.448 - 2.429 2.455 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares $ Treasury Bond 1-3Yr UCITS 115.32 - 115.16 115.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares EURO STOXX 50 ex-Financials 32.255 - 32.105 32.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares Listed Private Equity UCITS 16.28 - 16.17 16.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS 44.67 - 44.28 44.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS 47.88 - 47.54 47.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares Sust MSCI Japan SRI EUR Hdg 5.522 - 5.48 5.522 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Lyxor UCITS Daily Double Short Bund 32.36 - 32.19 32.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
UBS ETF MSCI Canada UCITS CAD A-dis 25.95 - 25.66 25.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers FTSE China 50 UCITS DR 32.1 - 31.91 32.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers MSCI AC World UCITS DR 18.96 - 18.82 18.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers MSCI Japan UCITS 1C DR 49.21 - 48.86 49.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers MSCI Japan UCITS 4C DR 18.89 - 18.72 18.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares Global Government Bond UCITS 93.6 - 93.54 93.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares MSCI World Size Factor UCITS 27.18 - 26.98 27.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares STOXX Europe 600 Media UCITS 25.39 - 25.21 25.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares STOXX Europe Small 200 UCITS 25.89 - 25.75 25.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Amundi S&P 500 EUR Hedged Daily UCITS 66.1 - 65.61 66.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Boost EURO STOXX Banks 3x Short Daily 32.6 - 32.19 32.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers MSCI Brazil UCITS DR 1C 44.38 - 44 44.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers MSCI Indonesia UCITS 1C 14.02 - 13.88 14.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers MSCI Mexico UCITS DR 1C 3.872 - 3.858 3.872 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers ShortDAX Daily UCITS 1C 23.62 - 23.61 23.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares European Property Yield UCITS 39.69 - 39.46 39.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
db Brent Crude Oil Booster Euro Hedged 53.72 - 53.12 53.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS 127.35 - 127.23 127.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Oil & Gas 42.52 - 42.4 42.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
PIMCO Euro Short Maturity Source UCITS 100.06 - 100.04 100.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS 34.83 - 34.47 34.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
UBS MSCI EM Socially Responsible A-dis 11.726 - 11.66 11.726 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers II iBoxx Germany UCITS 1D 203.73 - 203.73 204.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS 18.86 - 18.83 18.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares Emerging Markets Dividend UCITS 18.91 - 18.79 18.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares Euro Corporate Bond 1-5Yr UCITS 109.08 - 109.03 109.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS 44.67 - 44.36 44.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Lyxor UCITS MSCI Emerging Markets C-EUR 9.85 - 9.77 9.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
SPDR Barclays Euro Aggregate Bond UCITS 60.38 - 60.34 60.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS 56.68 - 56.61 56.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Boost EURO STOXX Banks 3x Leverage Daily 12.39 - 12.34 12.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ComStage MSCI Emerging Markets TRN UCITS 39.13 - 38.71 39.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS 31.32 - 31.27 31.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS 122.76 - 121.92 122.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS 33.91 - 33.7 33.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS 144.06 - 144.02 144.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS 20.93 - 20.79 20.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares MSCI Emerging Markets Asia UCITS 119.74 - 118.74 119.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist 34.4 - 34.15 34.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares MSCI World Momentum Factor UCITS 32.84 - 32.58 32.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Lyxor UCITS Turkey (DJ Turkey Titans 20) 29.06 - 28.4 29.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers LPX MM Private Equity UCITS 50.44 - 50.12 50.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers MSCI AC Asia Ex Japan UCITS 36.42 - 36.15 36.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers MSCI Emerging Markets UCITS 37.66 - 37.37 37.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS 88.01 - 87.72 88.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Ishares Dow Jones China Offshore 50 UCITS 42.43 - 42.06 42.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Amundi ETF Short Euro Stoxx 50 Daily UCITS 15.91 - 15.91 15.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers STOXX Europe 600 Banks UCITS 33.66 - 33.66 33.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers STOXX Europe 600 UCITS DR 1C 74.06 - 73.75 74.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany UCITS 101.06 - 101.05 101.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5 86.41 - 86.37 86.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
SPDR Barclays Capital Euro High Yield Bond 55.43 - 55.39 55.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Ger 5-10 UCITS 126.58 - 126.58 126.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS 132.96 - 132.85 133.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Lyxor UCITS Stoxx Europe Select Dividend 30 15.11 - 15.06 15.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Ishares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS 57.59 - 57.11 57.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Basic Resources 51.93 - 51.08 51.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
PowerShares FTSE RAFI Emerging Markets UCITS 7.5 - 7.44 7.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
SSga SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS 30.86 - 30.71 30.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS 15.88 - 15.83 15.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Lyxor UCITS Eastern Europe CECE NTR EUR C-EUR 21.61 - 21.55 21.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Lyxor UCITS MSCI AC Asia-Pacific Ex Japan C-E 49.85 - 49.52 49.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares Developed Markets Property Yield UCITS 22.11 - 22.01 22.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS 82.464 - 82.302 82.464 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS 42.53 - 42.12 42.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ComStage Commerzbank Bund-Future Short TR UCITS 56.28 - 56.14 56.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers II iBoxx Japan Sovereign UCITS 1C 11.22 - 11.21 11.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers MSCI Europe Small Cap UCITS DR 1C 39.46 - 39.31 39.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers MSCI Pacific Ex Japan UCITS 1C DR 50.68 - 50.34 50.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares Euro Corporate Bond ex-Financials UCITS 114.32 - 114.27 114.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS 21.71 - 21.48 21.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Telecommunications 33.48 - 33.27 33.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C 150.77 - 150.7 150.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares Dow Jones Europe Sustainability Screened 39.26 - 38.98 39.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Automobiles & Parts 55.95 - 55.86 55.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers S&P 500 2x Leveraged Daily UCITS 1C 53.41 - 52.5 53.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany Money Market 72.28 - 72.27 72.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares EURO STOXX Telecommunications 30-15 UCITS 29.88 - 29.78 29.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS 92.69 - 92.35 92.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares S&P Commodity Producers Oil and Gas UCITS 14.21 - 14.07 14.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
UBS ETF MSCI World Socially Responsible UCITS USD 77.02 - 76.24 77.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 200.53 - 200.53 200.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ComStage Commerzbank Commodity ex-Agriculture EW T 87.71 - 87.39 88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 3 146.1 - 145.97 146.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ComStage STOXX Europe 600 Basic Resources NR UCITS 87.51 - 86.03 87.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers Euro Stoxx 50 ex Financials UCITS DR 16.94 - 16.85 16.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers EuroStoxx Select Dividend 30 UCITS D 19.65 - 19.59 19.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers II iBoxx Global Inflation-Linked UCI 221.75 - 221.6 222.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 5-7 UCI 236 - 236 236.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone UCITS 1 231.94 - 231.86 232.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone Yield P 171 - 171 171.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers MSCI World Consumer Discretionary 1C 26.9 - 26.66 26.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers STOXX Global Select Dividend 100 UCI 27.45 - 27.3 27.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Deka iBoxx Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS 113.98 - 113.98 114.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
FTSE EPRA EuroZone THEAM Easy UCITS Classic Distri 9.42 - 9.39 9.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 30 26.55 - 26.41 26.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened 11.69 - 11.61 11.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened U 33.25 - 33.03 33.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5Yr UCIT 142.62 - 142.56 142.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares Emerging Markets Local Government Bond UCI 51.58 - 51.51 51.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged U 93.856 - 93.678 93.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares MSCI Emerging Markets Latin America UCITS 16.29 - 16.07 16.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Good 69.59 - 69.07 69.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Lyxor UCITS Euro Corporate Bond ex Financials C-EU 131.34 - 131.26 131.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Lyxor UCITS EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted G 101.88 - 101.84 101.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Lyxor UCITS FTSE EPRA/NAREIT Global Developed D-EU 42.51 - 42.22 42.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
UBS ETF Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Y 13.48 - 13.45 13.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Deka DAX UCITS 99.5 - 98.99 99.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS Natural Gas 0.0326 - 0.0326 0.0339 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS WTI Crude Oil 6.77 - 6.68 6.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Lyxor UCITS LevDAX 79.67 - 78.86 79.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares TecDAX UCITS 23.1 - 23.04 23.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Deka MSCI Europe UCITS 11.92 - 11.85 11.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares Core DAX UCITS 93.98 - 93.66 94.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Deka EURO STOXX 50 UCITS 30.94 - 30.82 30.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares EURO STOXX UCITS 33.65 - 33.55 33.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS 3x Daily Long DAX 30 9.26 - 9.09 9.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares MSCI Turkey UCITS 14.78 - 14.5 14.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ROBO-STOX Global Robotics 11.95 - 11.82 11.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ComStage ShortDAX TR UCITS 25.02 - 25.01 25.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers DAX UCITS DR 105.76 - 105.42 105.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS 3x Daily Short DAX 30 2.094 - 2.087 2.135 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
db Physical Gold Euro Hedged 89.59 - 89.49 89.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares Edge MSCI USA MF GBp 5.765 - 5.711 5.765 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Lyxor UCITS MSCI India C-EUR 15.82 - 15.7 15.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares Core MSCI World UCITS 45.46 - 45.08 45.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers DAX DR Income 1D 93.89 - 93.51 93.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares Edge MSCI World MF GBp 5.622 - 5.575 5.623 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares MSCI China A UCITS USD 3.034 - 3.014 3.034 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares MSCI Europe UCITS Dist 21.91 - 21.82 21.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares S&P SmallCap 600 UCITS 53.13 - 52.5 53.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares STOXX Europe 600 UCITS 34.62 - 34.46 34.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers MSCI EMU UCITS DR 36.15 - 36.05 36.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS Commodity Securities Coffe 0.741 - 0.736 0.744 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares Edge MSCI World Min Vol 38.42 - 38.135 38.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS 28.83 - 28.74 28.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares S&P 500 USD Health Care 5.65 - 5.586 5.653 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Coba ETC 4x Brent Oil Daily Long 0.12 - 0.116 0.123 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares S&P Gold Producers UCITS 7.71 - 7.68 7.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Lyxor UCITS FTSE ATHEX Large Cap 0.7461 - 0.7446 0.7555 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Lyxor UCITS Stoxx 50 Daily Short 19.53 - 19.53 19.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers Nikkei 225 UCITS DR 16.98 - 16.84 16.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS 34.34 - 34.06 34.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares Fallen Angels HY Corp Bnd 4.462 - 4.454 4.462 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares Global Clean Energy UCITS 4.529 - 4.482 4.529 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares Healthcare Innovation Acc 5.524 - 5.474 5.524 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ComStage NYSE Arca Gold BUGS UCITS 13.45 - 13.37 13.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS EUR Daily Hedge Physical Gold 8.35 - 8.33 8.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares Euro Corporate Bond BBB UK 4.96 - 4.95 4.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers MSCI EM Asia UCITS 1C 41.15 - 40.8 41.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Lyxor UCITS Stoxx 50 Daily Leverage 20.51 - 20.38 20.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
SPDR Thomson Reuters Global Convert 30.27 30.36 30.12 30.36 0.03 0.10% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers MSCI China UCITS DR 1C 14.33 - 14.21 14.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS 8.98 - 8.98 9.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS 13.8 - 13.75 13.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers Harvest CSI300 UCITS DR 8 - 7.97 8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares MSCI World Value Factor UCITS 25.54 - 25.41 25.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Amundi ETF MSCI Emerging Markets UCITS 3.92 - 3.892 3.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold 36.49 - 36.43 36.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Lyxor UCITS Stoxx 50 Daily Double Short 5.06 - 5.05 5.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
SSgA SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats 21.43 - 21.35 21.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers FTSE 100 Short Daily UCITS 4.76 - 4.73 4.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers ShortDAX x2 Daily UCITS 1C 4.61 - 4.6 4.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS 27.1 - 26.95 27.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS 31.57 - 31.5 31.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS 29.29 - 29.07 29.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares Euro Corp Bnd Sustain Screen 0-3y 4.982 - 4.976 4.984 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers DBLCI - OY Balanced UCITS 1C 16.69 - 16.63 16.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers Euro Stoxx 50 Short Daily 1C 15.01 - 15.01 15.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS 72.42 - 72.05 72.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS 16.91 - 16.79 16.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers S&P 500 Inverse Daily UCITS 1C 13.7 - 13.7 13.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS 23.63 - 23.468 23.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS 101.68 - 101.44 101.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS 62.83 - 62.38 62.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS 25.68 - 25.55 25.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers S&P 500 2x Inverse Daily UCITS 1C 1.785 - 1.785 1.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Re 24.95 - 24.84 24.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS 44.04 - 43.94 44.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Lyxor UCITS Commodities Thomson Reuters/Corecommod 14.73 - 14.68 14.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
UBS Irl plc Solactive Global Oil Equities A-dis US 9.22 9.059 9.059 9.37 0.18 1.91% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers S&P 500 2x Inverse Daily UCITS 1C 2.034 - 160.664 2.062 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
ComStage PSI 20 5.728 - 5.67 5.728 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
Deka MSCI USA UCITS 21.87 - 21.7 21.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
Source S&P 500 UCITS 470.47 - 466.44 470.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
ETFS Industrial Metals 9.7 - 9.59 9.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
ETFS Long NOK Short EUR 42.09 - 42.02 42.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
iShares EURO STOXX Mid UCITS 53.76 - 53.35 53.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
iShares MSCI Australia UCITS 29.16 - 28.98 29.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
db x-trackers MSCI EM EMEA UCITS 25.38 - 25.3 25.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS 58.46 - 57.91 58.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
iShares eb.rexx Jumbo Pfandbriefe 104.45 - 104.36 104.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
UBS ETF MSCI World UCITS USD A-dis 173.46 - 172.33 173.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
UBS ETF MSCI Europe UCITS EUR A-dis 57.94 - 57.64 57.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
SSgA SPDR MSCI Emerging Markets UCITS 45.72 - 45.39 45.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
db x-trackers db CB Bloomberg UCITS 2C 14.4 - 14.39 14.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
iNAV iShares MSCI UK UCITS in GBP iNAV 99.76 - 99.43 99.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS 232.9 - 231.55 232.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
iNAV iShares FTSE 100 UCITS Acc in GBP iNAV 106.52 - 106.18 106.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS USD A-dis 37.31 - 36.99 37.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Emerging Markets Infrastructure UCITS 18.37 - 18.18 18.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCIT 206.24 - 206.24 206.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
Source STOXX 600 Optimised Personal & Household Go 424.7 - 420.75 424.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS USD A-dis 63.17 - 62.71 63.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
iShares S&P 500 UCITS Dist 22.93 - 22.72 22.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Nikkei 225 UCITS DE 16.4 - 16.28 16.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR 23.09 - 22.82 23.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
iShares STOXX Europe 50 UCITS 28.87 - 28.74 28.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
iShares EURO STOXX 50 UCITS Dist 31.16 - 31.05 31.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Automation & Robotics Acc 5.744 - 5.694 5.744 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
db x-trackers Euro Stoxx 50 (DR) 1C 43.91 - 43.77 43.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
ETFS EUR Daily Hedged All Commodities 4.82 - 4.81 4.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
db x-trackers Euro Stoxx 50 UCITS DR 1D 32.61 - 32.52 32.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
db x-trackers MSCI Russia Capped UCITS 1C 24.64 - 24.41 24.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS 38.7 - 38.44 38.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS 18 - 17.94 18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS 21.62 - 21.5 21.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
ComStage DivDAX TR UCITS 26.23 - 26.14 26.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۰۴
iShares EURO STOXX 50 UCITS 30.73 - 30.63 30.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۰۴
Lyxor UCITS Daily ShortDAX x2 C-EUR 4.86 - 4.86 4.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۰۴
iShares MSCI World Quality Factor UCITS 28.84 - 28.57 28.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۰۴
iShares $ Short DurationHigh Yield Corporate Bond 79.88 - 79.68 79.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۰۴
ETFS DAX Daily 2x Short DE GO UCITS 5.65 - 5.64 5.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۳۴
Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll C-EUR 4.58 - 4.58 4.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
ETFS 2x Daily Long Silver ETC 4.36 - 4.36 4.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۸:۳۴
ETFS All Commodities 7.16 - 7.16 7.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۳۵
ETFS Longer Dated Grains 4.86 - 4.86 4.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۳۵
Coba -2x Gasoil Daily Short 84.53 - 83.67 84.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۳۵
ETFS 2x Daily Long Corn ETC 1.516 - 1.51 1.516 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۳۵
ETFS EUR Daily Hedged Wheat 3.38 - 3.37 3.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۳۵
BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 D 7.71 - 7.68 7.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۳۵
ETFS EUR Daily Hedged Agriculture 4.71 - 4.7 4.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۳۵
PowerShares EuroMTS Cash 3 Months UCITS 101.39 - 101.39 101.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۳۵
UBS ETF Barclays Capital US 1-3Y Treasury Bond USD 21.8 - 21.8 21.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۳۵
Market Access NYSE Arca Gold BUGS 55.22 - 54.95 55.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۳۵
ETFS 2x Daily Long Agriculture ETC 4.51 - 4.51 4.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۳۵
iShares Euro Government Bond 0-1Yr UCITS 98.83 - 98.82 98.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۳۵
db x-trackers II iBoxx Germany 1-3 UCITS 1D 146.26 - 146.22 146.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۳۵
Amundi ETF Cash 3 Months EuroMTS Investment Grade 118.16 - 118.16 118.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۳۵
UBS ETF - SBI Foreign AAA-BBB 1-5 UCITS CHF A-dis 10.55 - 10.55 10.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۳۵
ETFS Agriculture 3.65 - 3.65 3.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۳۵
Coba ETC 4x WTI Oil Daily Long 0.006 - 0.005 0.006 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۰:۳۴
ComStage 1 TecDAX 20.09 - 20.09 20.09 3.14 15.63% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۱۱
ComStage DAX TR UCITS 100.74 - 100.74 100.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۱۱
Deka MSCI World UCITS 17.63 - 17.63 17.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۱۱
db x-trackers DAX UCITS DR 105.94 - 105.94 105.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۱۱
iShares Digitalisation Acc 5.28 - 5.28 5.28 0.24 4.55% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۱۱
iShares Nikkei 225 UCITS DE 16.48 - 16.48 16.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۱۱
iShares Ageing Population Acc 4.866 - 4.866 4.866 0.28 5.71% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۱۱
Horizons Marijuana Life Sciences 11.998 - 11.998 11.998 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۱۱
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS 96.29 - 96.29 96.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۱۱
db x-trackers Nikkei 225 UCITS DR 17.17 - 17.17 17.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۱۱
UBS ETF MSCI World UCITS USD A-dis 173.06 - 173.06 173.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۱۱
ETFS DAX Daily 2x Short DE GO UCITS 5.622 - 5.622 5.622 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۱۱
db x-trackers Euro Stoxx 50 UCITS DR 1D 32.73 - 32.73 32.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۱۱
Boerse Stuttgart Securities Gold IHS 2017 36.72 - 36.72 36.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۱۱
ComStage MSCI Japan 100% Daily Hedged Euro 15.447 - 15.447 15.447 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۱۱
db x-trackers iBoxx EUR Corporates Yield Plus DR 1 15.73 - 15.73 15.73 0.20 1.27% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۱۱
Lyxor UCITSo Cash 105.32 - 105.32 105.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
Coba -4x Natural Gas Daily Short 0.017 - 0.017 0.017 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۳:۰۴
db x-trackers II MTS Ex-Bank of Italy BOT UCITS 1C 31.54 - 31.54 31.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers II EONIA UCITS 1D 128.58 - 128.58 128.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۱۲:۳۴
Coba 3x Natural Gas Daily Long 0.0678 - 0.0671 0.0693 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers MSCI Pan-Euro UCITS DR 18.41 - 18.34 18.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ساعت ۲۱:۰۵
Market Access DAXGlobal BRIC 59.82 - 59.82 59.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ساعت ۱۱:۳۲
Market Access DAXglobal Russia 50.56 - 50.56 50.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ساعت ۱۱:۳۲
Source GPR Real Estate Europe 19.17 - 19.17 19.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
db x-trackers MSCI World Utilities DR 1C 21.02 - 21.02 21.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۳۲
db x-trackers USD Corporate Bond DR 2D Hedged 13.29 - 13.29 13.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۳۲
db x-trackers MSCI World Telecom Services DR 1C 10.872 - 10.872 10.872 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۳۲
Lyxor UCITS Corporate Bond C-EUR 145.85 - 145.85 145.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
RICI Enhanced Zink TR Hedge 31.7 - 31.7 31.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۱۹:۳۳
RICI Enhanced Kupfer TR Hedge 84.95 - 84.95 84.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۱۹:۳۳
RICI Enhanced Nickel TR Hedge 78.33 - 78.33 78.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۱۹:۳۳
RICI Enhanced Aluminium TR Hedge 16.03 - 16.03 16.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۱۹:۳۳
RICI Enhanced Brent Oil TR Hedge 99.3 - 99.3 99.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۱۹:۳۳
RICI Enhanced Blei TR Hedge 49.19 - 49.19 49.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ساعت ۱۹:۳۳
RICI Enhanced Zinn TR Hedge 55.08 - 55.08 55.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ساعت ۱۹:۳۳
Xtrackers Spain UCITS 1C 22.58 - 22.58 22.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ساعت ۱۸:۰۳
db x-trackers MSCI World 4C 22.648 - 22.648 22.648 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ساعت ۱۸:۰۳
Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ 19.47 - 19.47 19.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ساعت ۱۸:۰۳
SPDR Barclays 0-3 Year US Corporate Bond UCITS 43.3 - 43.3 43.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ساعت ۱۸:۰۳
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility Hedged 5.628 - 5.628 5.628 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ساعت ۱۸:۰۳
ComStage ShortMDAX 21.25 - 21.25 21.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ ساعت ۱۷:۰۶
db x-trackers Russell Midcap 20.38 - 20.38 20.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ ساعت ۱۷:۰۶
db x-trackers MSCI World Energy DR 1C 30.96 - 30.96 30.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ ساعت ۱۷:۰۶
SPDR Barclays 0-3 Year Euro Corp Bond UCITS 30.26 - 30.26 30.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ ساعت ۱۷:۰۶
SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS 241.5 - 240.9 242.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Coba 3x NDXF Daily Long 1101.2 - 1101.2 1101.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Coba 4x HSIF Daily Long 296.16 - 296.16 296.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Coba 4x Natural Gas Daily Long 0.0013 - 0.0013 0.0013 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
UBS ETFs plc - MSCI Canada SF UCITS CAD A acc 1.11 - 1.11 1.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰